BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna 25.–26.10.2014 järjestetyssä Joutsenbongauksessa selvitettiin kolmatta kertaa Suomessa syysmuutolla levähtävien joutsenten lukumäärä ja kerättiin tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista. Havaintoja ilmoitettiin kaikkiaan 3 300, ja näiden mukaan Joutsenbongauksessa havaittiin noin 57 600 laulujoutsenta.

Joutsenbongaus järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2012. Silloin ilmoitettiin havaintoja noin 46 700 laulujoutsenesta. Syksyllä 2013 Joutsenbongauksessa ilmoitettiin 3 300 havaintoa ja noin 52 200 laulujoutsenta.

Vuonna 2014 laulujoutsen oli myös BirdLife Suomen vuoden lintu, ja lajista pyrittiin kokoamaan myös pesimäaikaisia havaintoja.

 • Tulossivu Joutsenbongaukseen 2014 ilmoitetuista havainnoista (HUOM: osa havainnoista koskee samoja yksilöitä).
 • Joutsenbongaukseen 2014 ilmoitetut havainnot kartalla (suurempi havaintopiste merkitsee suurempaa yksilömäärää).
 • Mediatiedote Joutsenbongauksen tuloksista
 • Vuoden 2013 tulokset
 • Vuoden 2012 tulokset
 • Lisätietoa joutsenten lajintunnistuksesta
 • Mediamateriaalia: Valokuvia ja ääntä

 • Luonnonsuojelun menestystarina

  Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Sen kannanmuutokset ja vaiheet Suomessa kertovat paljon suomalaisten asenteiden muuttumisesta eläimiin ja luontoon. Kansallislintumme on muutamassa vuosikymmenessä palannut Lapin erämaista koko maan pesimälinnuksi. Laulujoutsen on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina – vielä 1950-luvulla laji oli häviämässä Suomesta, mutta nykyään se on koko maan pesimälintu, jonka pesimäkannaksi BirdLife Suomi arvioi noin 10 000 paria.

  Syksyllä joutsenmäärät ovat suurimmillaan, kun menneen kesän poikueet ovat liikkeellä ja Suomeen on alkanut kerääntyä myös Venäjällä pesineitä laulujoutsenia. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon joutsenia Suomeen kerääntyy syksyllä. Joutsenbongauksessa tehdään siis historiaa. Nyt selvitetään, kuinka paljon joutsenia maassamme marraskuun alussa on ja mille alueille joutsenet kerääntyvät levähtämään ja ruokailemaan. Tällä saadaan tärkeää seurantatietoa joutsenkannan kehityksestä ja tärkeistä kerääntymisalueista, jotta joutsenen hyvinvointi pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.


  Sähköjohdot vaarana

  Laulujoutsenia kuolee runsaasti sähköjohtotörmäyksissä: useampi kuin joka toinen raportoitu kuollut laulujoutsen on kuollut sähköjohtotörmäykseen. Joutsenbongauksen tärkeänä tavoitteena onkin hankkia tietoa joutsenten lentoreittien riskeistä kokoamalla havaintoja paikoista, joissa joutsenilla on vaara törmätä sähköjohtoihin. Tällaisilla paikoilla sähköjohtojen maakaapelointi on paras ratkaisu, mutta törmäyksiä voidaan vähentää myös johtoihin asetettavilla huomiopalloilla, joiden ansiosta joutsenet havaitsevat johdot.

  Joutsenbongauksen osallistujilta toivotaan havaintoja joutsenille mahdollisesti vaarallisista sähköjohdoista, joita voi olla esimerkiksi vesistöjen lähellä tai peltoaukeilla. BirdLife Suomen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että riskipaikoille asennetaan lintupalloja, jotta joutsenet ja muut linnut havaitsevat johdot ja törmäysten määrä vähenee.


  Yhteistyössä Elenian kanssa

  BirdLifen yritysyhteistyökumppani Elenia Oy on tehnyt lintuharrastajien ja paikallisten asukkaiden kanssa yhteistyötä lintutörmäysten vähentämiseksi jo vuosia. Elenia on asentanut omalla verkkoalueellaan toista tuhatta lintupalloa sähköverkkoon lentoreittien riskipaikoille. Keväällä 2012 alkanut yhteistyö BirdLife Suomen kanssa jatkaa tätä työtä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena onkin selvittää Elenian toimialueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla ne kohteet, joissa törmäysriski on suuri ja näin saadun tiedon avulla lisätä joutsenten turvallisuutta.

  Vuonna 2009 tekemänsä päätöksensä mukaisesti Elenia kaapeloi maan alle kaikki uudet ja saneerattavat vanhat sähköverkot. Maakaapeloinnin avulla lintujen törmäyksiltä vältytään. BirdLife Suomi toivoo, että myös muut sähköverkkoyhtiöt seuraavat Elenian esimerkkiä.

  Lisää joutsenista Elenian sivuilla:

  Laulujoutsenet. Kuva: Reijo Lähteenmäki

   

    Nuori laulujoutsen. Kuva: Arto Juvonen/Lintukuva.fi