BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Lasten lintuviikko 16.-22.5.2016

Lasten lintuviikko 2016 on vietetty. Kiitos kaikille osallistujille! Tutustu havaintoihin tulossivulla ja Tiira-lehdessä 3/2016. Tervetuloa osallistumaan taas ensi vuonna!


LINTUTAPAHTUMA KOULUILLE, PÄIVÄKODEILLE JA MUILLE LAPSIRYHMILLE!

Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa kouluja, päiväkoteja ja muita lapsiryhmiä lähtemään linturetkelle toukokuun lopulla.

Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä.

Aika: ma–su 16.–22.5.2016
Paikka: Ulkona missä vaan
Idea: Lähtekää linturetkelle koululuokan, päiväkodin tai vaikka kerhoryhmän kanssa! Etsikää merkkejä pesivistä linnuista, kertokaa havainnoistanne verkkolomakkeella ja osallistukaa hienojen palkintojen arvontaan. Voitte myös tutustua lintujen pesintään laajemmin tapahtuman oheismateriaalien avulla.

Tapahtuma on maksuton ja ikärajaton, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Mitä pesinnän merkkejä etsitään?

 • Lintu hakee tai kantaa pesämateriaalia (esim. oksa, heinä, sammal)
 • Lintu rakentaa pesää (esim. tikka hakkaa koloa)
 • Lintu varoittelee tai hyökkäilee kohti petoa (esim. varista)
 • Lintu menee usein mahdolliseen pesäpaikkaan (esim. räystään alle)
 • Lintu kantaa ruokaa (esim. toukkia)
 • Lintu hautoo pesässä (istuu paikoillaan)
 • Pesä tai pönttö, josta kuuluu poikasten ääniä
 • Poikasia, jotka ovat jo lähteneet pesästä

MATERIAALIT:


PALKINNOT:

Verkkolomakkeella osallistuneiden kesken arvotaan hienoja palkintoja:

Ilmoittakaa havainnoistanne verkkolomakkeella ja osallistutte palkintojen arvontaan!

Lähetä Lasten lintuviikkoon liittyviä valokuvia ja piirustuksia tapahtuman Facebook-sivulle tai BirdLifeen (inka.plität-merkkibirdlife.fi tai BirdLife Suomi, Lasten lintuviikko, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki). Lähetettyä materiaalia voidaan julkaista verkkosivuilla sekä BirdLifen ja Luonto-Liiton julkaisuissa.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto.

 


TÄRKEÄÄ TIETOA RYHMÄN VETÄJÄLLE: Miten pesän tai poikasten lähellä ollaan?

Jos löydätte linnun pesän tai poikasia:

 • Siirtykää heti kauemmaksi, niin etteivät linnut häiriinny
 • Käyttäytykää rauhallisesti ja välttäkää melua.
 • Jos emo alkaa varoitella ja kiinnittää teihin huomiota, siirtykää heti kauemmaksi.
 • Kun emot keskittyvät vain pesään/poikasiin eivätkä teihin, olette sopivalla etäisyydellä.
 • Jos pesässä on poikaset, emot kantavat niille ruokaa jopa parin minuutin välein.
 • Jos pesässä on munat, lentoliikennettä ei välttämättä ole, mutta avopesässä saattaa nähdä hautovan emon.
 • Pesään, muniin tai poikasiin ei saa koskea.
 • Kaikki linnunpesät ovat myös lailla rauhoitettuja, joten niitä ei saa häiritä eikä hävittää.
 • Kiikareilla tai kaukoputkilla lintuja voi katsella kauempaa häiritsemättä niitä.

AIKAISEMMAT VUODET

Lasten lintuviikko, ennen Lasten lintupäivä, on Raaseporin lintuharrastajat Lullulan ja Risto Willamon ideoima tapahtuma, jonka päätarkoituksena on innostaa lapsia lintu- ja muuhun luontoharrastukseen sekä yhteiseen retkeilyyn ja tutustumaan lähiseutunsa luontoon.

Lasten lintupäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tapahtuma on kasvanut tasaista tahtia. Vuonna 2010 tapahtumaa laajennettiin viikonlopusta kahteen viikkoon koulujen ja päiväkotien osallistamiseksi ja lisäksi kokeiltiin tapahtumaan osallistumista Facebookissa. Vuonna 2011 uudistamista jatkettiin: tapahtuma-aika tiivistyi viikkoon ja mukaan otettiin lintujen pesinnän teema sekä teemaan liittyvät uudet materiaalit.

 • 2016: 286 ryhmää, yht. 3934 lasta
 • 2015: 233 ryhmää, yht. 2749 lasta
 • 2014: 234 ryhmää, yht. 3599 lasta
 • 2013: 179 ryhmää, yht. 2477 lasta
 • 2012: 101 ryhmää, yht. 1532 lasta
 • 2011: 111 ryhmää, yht. 608 lasta
 • 2010: 30 ryhmää, yht. 306 lasta; 19 paikkakunnalla/seudulla
 • 2009: 55 joukkuetta, yht. 151 lasta; 42 paikkakunnalla/seudulla
 • 2008: 34 joukkuetta, yht. 103 lasta; 25 paikkakunnalla/seudulla
 • 2007: 13 joukkuetta, yht. 42 lasta; 13 paikkakunnalla/seudulla
 • 2006: 9 joukkuetta, yht. 22 lasta; 8 paikkakunnalla/seudulla
 • 2005: 6 joukkuetta, yht. 16 lasta; 4 paikkakunnalla/seudulla
 • 2004: 3 joukkuetta, yht. 9 lasta; 1 paikkakunnalla/seudulla
 •  

 • Vuoden 2016 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2015 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2014 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2013 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2012 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2011 lintuviikon tuloksia
 • Vuoden 2010 lintupäivän tuloksia
 • Vuoden 2009 lintupäivän tuloksia
 • Vuoden 2008 lintupäivän tuloksia
 • Vuoden 2007 lintupäivän tuloksia
 • Vuoden 2006 lintupäivän tuloksia
 • Vuoden 2005 lintupäivän tuloksia
 • Tunnelmia vuoden 2004 lintupäivästä