BirdLife Suomi Laulujoutsenet. Kuva: Jari Peltomäki/Lintukuva.fi  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Suomen uhanalaiset lintulajit
Listassa käytetyt uhanalaisluokkien lyhenteet:
 • RE = hävinnyt (Regionally Extinct)
 • CR = äärimmäisen uhanalainen (Critically Endangered)
 • EN = erittäin uhanalainen (Endangered)
 • VU = vaarantunut (Vulnerable)
 • NT = silmälläpidettävä (Near Threatened)
 • LC = elinvoimainen (Least Concern)
 • NA = arviointiin soveltumaton (Not Applicable)
 • NE = arvioimatta jätetty (Not Evaluated)
 • DD = puutteellisesti tunnetut (Data Deficient)


  Äärimmäisen uhanalaiset (CR)
  Taksoni on äärimmäisen uhanalainen, kun siihen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä.


  Kiljuhanhi Anser erythropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / EN
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / CR / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

  Allihaahka Polysticta stelleri (talvehtijat)

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / /
 • Suomen pesimäkanta: 0 paria

  Haarahaukka Milvus migrans

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / EN / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / EN
 • Suomen pesimäkanta: 15–20 paria

  Kiljukotka Aquila clanga

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / EN
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / RE
 • Suomen pesimäkanta: 0–1 paria

  Tunturihaukka Falco rusticolus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 20 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 32 paria

  Suokukko Calidris pugnax

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 28 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / NT
 • Suomen pesimäkanta: 10000–15000 paria

  Rantakurvi Xenus cinereus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 80 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 3–5 paria

  Heinäkurppa Gallinago media

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / RE
 • Suomen pesimäkanta: 2–17 paria

  Mustatiira Chlidonias niger

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 15–25 paria

  Turturikyyhky Streptopelia turtur

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / VU
 • Suomen pesimäkanta: 5–10 paria

  Tunturipöllö Bubo scandiacus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / CR / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / EN
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

  Kuningaskalastaja Alcedo atthis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–15 paria

  Tunturikiuru Eremophila alpestris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

  Kultasirkku Emberiza aureola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: CR / CR
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: CR / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 0–1 paria


  Erittäin uhanalaiset (EN)

  Taksoni on erittäin uhanalainen, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä.


  Jouhisorsa Anas acuta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 92 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 8000–16000 paria

  Heinätavi Anas querquedula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 15 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1300–4900 paria

  Punasotka Aythya ferina

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 10000–16000 paria

  Tukkasotka Aythya fuligula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 21 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 8 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 40000–60000 paria

  Lapasotka Aythya marila

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 26 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / CR
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 400–600 paria

  Pilkkasiipi Melanitta fusca

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 39 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 8 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3600–11800 paria

  Tukkakoskelo Mergus serrator

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 51 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 33 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 25000–35000 paria

  Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–20 paria

  Mustakurkku-uikku Podiceps auritus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 48 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 29 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1500–3300 paria

  Mehiläishaukka Pernis apivorus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 2200–2400 paria

  Arosuohaukka Circus macrourus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 76 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NA / NA
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

  Niittysuohaukka Circus pygargus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / EN / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–9 paria

  Piekana Buteo lagopus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 32 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500–4000 paria

  Pikkuhuitti Porzana parva

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 5–10 paria

  Nokikana Fulica atra

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3800–9100 paria

  Mustapyrstökuiri Limosa limosa

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / CR / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 110–130 paria

  Karikukko Arenaria interpres

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 48 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1400–2300 paria

  Lapinsirri Calidris temminckii

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 1000–2000 paria

  Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / CR / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / CR / CR
 • Suomen pesimäkanta: 55–60 paria

  Merisirri Calidris maritima

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 5–30 paria

  Pikkusirri Calidris minuta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 100 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NE / NE
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

  Riskilä Cepphus grylle

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 22 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 7000–11200 paria

  Etelänkiisla Uria aalge

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 40–130 paria

  Pikkutiira Sternula albifrons

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / EN
 • Suomen pesimäkanta: 69–72 paria

  Selkälokki Larus fuscus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 6000–8000 paria

  Turkinkyyhky Streptopelia decaocto

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 100–200 paria

  Huuhkaja Bubo bubo

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 9 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1300–1400 paria

  Räystäspääsky Delichon urbicum

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 28000–130000 paria

  Sitruunavästäräkki Motacilla citreola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus Eurooppa / EU: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 5–30 paria

  Sepelrastas Turdus torquatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 50–150 paria

  Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 2–10 paria

  Pussitiainen Remiz pendulinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / EN / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 1–15 paria

  Kuhankeittäjä Oriolus oriolus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 2000–3000 paria

  Vuorihemppo Carduelis flavirostris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / VU / DD
 • Suomen pesimäkanta: 0–10 paria

  Pulmunen Plectrophenax nivalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 26 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 2900–16000 paria

  Peltosirkku Emberiza hortulana

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: EN / EN / VU
 • Suomen pesimäkanta: 9400–25000 paria


  Vaarantuneet (VU)
  Taksoni on vaarantunut, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä.


  Metsähanhi Anser fabalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 65 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1000–2500 paria

  Ristisorsa Tadorna tadorna

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 250–400 paria

  Haapana Anas penelope

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 65 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 12 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 50000–83000 paria

  Haahka Somateria mollissima

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 41 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 13 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 94000–132600 paria

  Isokoskelo Mergus merganser

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 35 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 30 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 20000–30000 paria

  Viiriäinen Coturnix coturnix

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / RE
 • Suomen pesimäkanta: 150–500 paria

  Riekko Lagopus lagopus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 19 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 7 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / EN
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 67000–150000 paria

  Merikotka Haliaeetus albicilla

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 450 paria

  Sinisuohaukka Circus cyaneus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 14 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1500–1600 paria

  Hiirihaukka Buteo buteo

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4000–4200 paria

  Maakotka Aquila chrysaetos

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 7 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 350 paria

  Muuttohaukka Falco peregrinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 2 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / RE
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / EN
 • Suomen pesimäkanta: 194 paria

  Liejukana Gallinula chloropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 50–200 paria

  Keräkurmitsa Charadrius morinellus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 34 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 9 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 1500–3000 paria

  Vesipääsky Phalaropus lobatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 29 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / RE
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 7000–9000 paria

  Lampiviklo Tringa stagnatilis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 4 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: EN / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NA / NA
 • Suomen pesimäkanta: 0–5 paria

  Punajalkaviklo Tringa totanus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4500–6000 paria

  Taivaanvuohi Gallinago gallinago

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 25 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 92000–180000 paria

  Naurulokki Larus ridibundus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 10 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / VU
 • Suomen pesimäkanta: 95000–100000 paria

  Tervapääsky Apus apus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 14000–26000 paria

  Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / CR / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / CR
 • Suomen pesimäkanta: 190 paria

  Kangaskiuru Lullula arborea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 4000–7000 paria

  Törmäpääsky Riparia riparia

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 46000–63000 paria

  Lapinkirvinen Anthus cervinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 82 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1000–2000 paria

  Virtavästäräkki Motacilla cinerea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 10–40 paria

  Koskikara Cinclus cinclus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 250–350 paria

  Pikkukultarinta Iduna caligata

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / NE
 • Suomen pesimäkanta: 10–50 paria

  Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 200–500 paria

  Kirjokerttu Sylvia nisoria

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / EN / LC
 • Suomen pesimäkanta: 200–800 paria

  Lapinuunilintu Phylloscopus borealis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 91 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: EN / EN / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500–2000 paria

  Viiksitimali Panurus biarmicus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 500–1000 paria

  Töyhtötiainen Lophophanes cristatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 9 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 6 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 310000–590000 paria

  Hömötiainen Poecile montanus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 25 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 680000–980000 paria

  Pähkinänakkeli Sitta europaea

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / NA / NE
 • Suomen pesimäkanta: 0–20 paria

  Varpunen Passer domesticus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 210000–260000 paria

  Viherpeippo Carduelis chloris

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 1 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 170000–400000 paria

  Punatulkku Pyrrhula pyrrhula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 8 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 190000–260000 paria

  Pajusirkku Emberiza schoeniclus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 11 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: VU / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 210000–330000 paria


  Silmälläpidettävät (NT)
  Silmälläpidettävien lajin kannan koko tai kehitys lähes täyttävät vaarantuneiden kriteerit. Silmälläpidettävät eivät ole uhanalaisia, vaan lähes uhanalaisia punaisen listan lajeja.


  Alli Clangula hyemalis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 57 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / EN / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / /
 • Suomen pesimäkanta: 1500–2000 paria

  Kiiruna Lagopus muta

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 7 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4000–9000 paria

  Silkkiuikku Podiceps cristatus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 16 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 9 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 28000–47000 paria

  Kanahaukka Accipiter gentilis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 6 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / NT / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4200–4300 paria

  Pikkutylli Charadrius dubius

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 6 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: NT / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 4000–6000 paria

  Tylli Charadrius hiaticula

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 14 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / NT
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3000–6000 paria

  Kuovi Numenius arquata

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 47 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 33 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 76000–88000 paria

  Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 83 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 82 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / NT
 • Suomen pesimäkanta: 25000–35000 paria

  Suosirri Calidris alpina alpina

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 33 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 5000–10000 paria

  Mustaviklo Tringa erythropus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 67 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 50 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: NT / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 9800–27000 paria

  Liro Tringa glareola

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 76 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 41 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 340000–560000 paria

  Tunturikihu Stercorarius longicaudus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 100–5000 paria

  Merilokki Larus marinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 5 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 2 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1800–2700 paria

  Varpuspöllö Glaucidium passerinum

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 11 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 4 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 3000–9100 paria

  Helmipöllö Aegolius funereus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 8 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 3 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / VU
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 1400–8800 paria

  Haarapääsky Hirundo rustica

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 0 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 0 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / LC / LC
 • Suomen pesimäkanta: 100000–160000 paria

  Niittykirvinen Anthus pratensis

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 12 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / NT
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / NT / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500000–750000 paria

  Keltavästäräkki Motacilla flava

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 10 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 5 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 500000–840000 paria

  Sinipyrstö Tarsiger cyanurus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 97 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / EN / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / VU
 • Suomen pesimäkanta: 150–6500 paria

  Kivitasku Oenanthe oenanthe

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 3 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / NT
 • Suomen pesimäkanta: 68000–90000 paria

  Kuukkeli Perisoreus infaustus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 51 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 10 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: - / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: - / - / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / NT
 • Suomen pesimäkanta: 40000–80000 paria

  Punavarpunen Carpodacus erythrinus

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 23 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 1 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / -
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: VU / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / NT / LC
 • Suomen pesimäkanta: 110000–130000 paria

  Pohjansirkku Emberiza rustica

 • Suomessa pesii EU:n kannasta: 93 %
 • Suomessa pesii Euroopan kannasta: 31 %
 • Uhanalaisuus EU / Eurooppa: VU / VU
 • Uhanalaisuus Norja / Ruotsi / Viro: CR / VU / -
 • Uhanalaisuus Suomessa 2015 / 2010 / 2000: NT / VU / LC
 • Suomen pesimäkanta: 170000–310000 paria


  Alueellisesti uhanalaiset lajit

  Lintujen uhanalaisuusarvioinnista vastasi lintutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Juha Tiainen ja jäseninä Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Päivi Sirkiä ja Jari Valkama.

  Huomautuksia:

  • Suomen pesimäkannan osuus EU:n ja Euroopan pesimäkannasta perustuu Birds in Europe 3 -hankkeen tietoihin ja kuvaa noin vuoden 2012 tilannetta. Osuus on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Luvun ollessa nolla, todellinen osuus voi olla esimerkiksi 0,4 %.
  • Suomen pesimäkantana on käytetty vuonna 2013 Suomen lintudirektiiviraporttiin koottuja tietoja.
  • EU:n uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
  • Euroopan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
  • Norjan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
  • Ruotsin uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.
  • Norjan uhanalaisuusluokka perustuu vuonna 2015 julkaistuun arviointiin.


  Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit lajilistana
  Äärimmäisen uhanalaiset (CR)
  • Kiljuhanhi Anser erythropus
  • Allihaahka (talvehtijat) Polysticta stelleri
  • Haarahaukka Milvus migrans
  • Kiljukotka Aquila clanga
  • Tunturihaukka Falco rusticolus
  • Suokukko Calidris pugnax
  • Rantakurvi Xenus cinereus
  • Heinäkurppa Gallinago media
  • Mustatiira Chlidonias niger
  • Turturikyyhky Streptopelia turtur
  • Tunturipöllö Bubo scandiacus
  • Kuningaskalastaja Alcedo atthis
  • Tunturikiuru Eremophila alpestris
  • Kultasirkku Emberiza aureola

  Erittäin uhanalaiset (EN)

  • Jouhisorsa Anas acuta
  • Heinätavi Anas querquedula
  • Punasotka Aythya ferina
  • Tukkasotka Aythya fuligula
  • Lapasotka Aythya marila
  • Pilkkasiipi Melanitta fusca
  • Tukkakoskelo Mergus serrator
  • Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis
  • Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
  • Mehiläishaukka Pernis apivorus
  • Arosuohaukka Circus macrourus
  • Niittysuohaukka Circus pygargus
  • Piekana Buteo lagopus
  • Pikkuhuitti Porzana parva
  • Nokikana Fulica atra
  • Mustapyrstökuiri Limosa limosa
  • Karikukko Arenaria interpres
  • Lapinsirri Calidris temminckii
  • Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
  • Merisirri Calidris maritima
  • Pikkusirri Calidris minuta
  • Riskilä Cepphus grylle
  • Etelänkiisla Uria aalge
  • Pikkutiira Sternula albifrons
  • Selkälokki Larus fuscus
  • Turkinkyyhky Streptopelia decaocto
  • Huuhkaja Bubo bubo
  • Räystäspääsky Delichon urbicum
  • Sitruunavästäräkki Motacilla citreola
  • Sepelrastas Turdus torquatus
  • Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides
  • Pussitiainen Remiz pendulinus
  • Kuhankeittäjä Oriolus oriolus
  • Vuorihemppo Carduelis flavirostris
  • Pulmunen Plectrophenax nivalis
  • Peltosirkku Emberiza hortulana

  Vaarantuneet (VU)

  • Metsähanhi Anser fabalis
  • Ristisorsa Tadorna tadorna
  • Haapana Anas penelope
  • Haahka Somateria mollissima
  • Isokoskelo Mergus merganser
  • Viiriäinen Coturnix coturnix
  • Riekko Lagopus lagopus
  • Merikotka Haliaeetus albicilla
  • Sinisuohaukka Circus cyaneus
  • Hiirihaukka Buteo buteo
  • Maakotka Aquila chrysaetos
  • Muuttohaukka Falco peregrinus
  • Liejukana Gallinula chloropus
  • Keräkurmitsa Charadrius morinellus
  • Vesipääsky Phalaropus lobatus
  • Lampiviklo Tringa stagnatilis
  • Punajalkaviklo Tringa totanus
  • Taivaanvuohi Gallinago gallinago
  • Naurulokki Larus ridibundus
  • Tervapääsky Apus apus
  • Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
  • Kangaskiuru Lullula arborea
  • Törmäpääsky Riparia riparia
  • Lapinkirvinen Anthus cervinus
  • Virtavästäräkki Motacilla cinerea
  • Koskikara Cinclus cinclus
  • Pikkukultarinta Iduna caligata
  • Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
  • Kirjokerttu Sylvia nisoria
  • Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
  • Viiksitimali Panurus biarmicus
  • Töyhtötiainen Lophophanes cristatus
  • Hömötiainen Poecile montanus
  • Pähkinänakkeli Sitta europaea
  • Varpunen Passer domesticus
  • Viherpeippo Carduelis chloris
  • Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
  • Pajusirkku Emberiza schoeniclus

  Silmälläpidettävät (NT)

  • Alli Clangula hyemalis
  • Kiiruna Lagopus muta
  • Silkkiuikku Podiceps cristatus
  • Kanahaukka Accipiter gentilis
  • Pikkutylli Charadrius dubius
  • Tylli Charadrius hiaticula
  • Kuovi Numenius arquata
  • Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
  • Suosirri Calidris alpina alpina
  • Mustaviklo Tringa erythropus
  • Liro Tringa glareola
  • Tunturikihu Stercorarius longicaudus
  • Merilokki Larus marinus
  • Varpuspöllö Glaucidium passerinum
  • Helmipöllö Aegolius funereus
  • Haarapääsky Hirundo rustica
  • Niittykirvinen Anthus pratensis
  • Keltavästäräkki Motacilla flava
  • Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
  • Kivitasku Oenanthe oenanthe
  • Kuukkeli Perisoreus infaustus
  • Punavarpunen Carpodacus erythrinus
  • Pohjansirkku Emberiza rustica