BirdLife Suomi Laulujoutsenet. Kuva: Jari Peltomäki/Lintukuva.fi  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Valtakunnalliset valkoposkihanhilaskennat

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle. Laji pesii lähes koko rannikkoalueella ja paikoin sisämaassa. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös jopa satoja tuhansia arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

BirdLife Suomen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa seurataan valkoposkihanhen runsastumista maassamme muun muassa syksyisten laskentojen avulla. Syyskannan laskenta tehdään elo–syyskuun vaihteessa.

Vuonna 2016 syyskanta kasvoi selvästi edellisvuodesta

Valkoposkihanhilaskennassa 3.–4.9.2016 havaittiin yhteensä noin 28 500 hanhea. Määrä on 14 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2015 ja yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä huippuvuonna 2014. Erityisen selvää kannan kasvu oli Pohjanlahdella, missä valkoposkihanhia havaittiin nyt 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiheimmän kannan alueella runsastuminen oli maltillista: läntisen Suomenlahden kanta kasvoi nyt noin kuusi prosenttia ja Turun seudun kanta pysyi ennallaan.

Valkoposkihanhen syyskannan kehitys 2008–2016.

Eniten valkoposkihanhia kerääntyi jälleen pääkaupunkiseudulle (Siuntion ja Sipoon välinen alue), missä laskettiin yhteensä 11 400 yksilöä. Pelkästään Espoon Laajalahdella yöpyi noin 6 500 lintua. Turun Ruissalossa laidunsi puolestaan noin 6 800 hanhea. Muita suuria keskittymiä havaittiin Porissa (4 000 hanhea), Merenkurkussa (1 250) sekä Kotkan–Haminan seudulla (1 050). Lahden seudun syyskanta on kasvanut noin 1 020 lintuun, mutta muualla sisämaassa pesii edelleen vain yksittäispareja.

Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen tulokset perustuvat koordinoituihin samanaikaislaskentoihin. Muilta osin havainnot on kerätty BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelusta.

BirdLife Suomi, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kiittävät kaikkia laskentoihin osallistuneita.

Vuonna 2015 kanta taantui hieman

Valkoposkihanhilaskennassa 5.–6.9.2015 havaittiin yhteensä noin 25 000 hanhea. Syyskanta väheni 4 prosenttia vuodesta 2014. Voimakkainta väheneminen oli itäisellä Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Itäisellä Suomenlahdella hanhia havaittiin 66 prosenttia ja Pohjanlahdella 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Pääkaupunkiseudulla kanta pysyi ennallaan. Sen sijaan Varsinais-Suomen ja sisämaan syyskannat kasvoivat.

Kannanmuutosten suuri alueellinen vaihtelu johtui osin pesintöjen epäonnistumisesta itäisellä Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Pesinnöissään epäonnistuneet linnut olivat luultavasti siirtyneet jo loppukesällä pääkaupunkiseudun ja Turun seudun merkittäville kerääntymisalueille. Viljojen myöhäinen puintiajankohta vaikutti myös hanhien esiintymiseen. Suurimmat kerääntymät olivat alueilla, joilla hanhet pääsivät ruokailemaan sänkipelloilla.

Eniten valkoposkihanhia kerääntyi aiempien vuosien tapaan pääkaupunkiseudulle (Siuntion ja Sipoon välinen alue), missä laskettiin yhteensä 10 400 yksilöä. Suuria määriä valkoposkihanhia havaittiin myös Mynämäen (5 600 hanhea), Turun (2 800), Porin (2 250), Kotkan–Haminan (1 100) ja Vöyrin (800) seuduilla. Sisämaan valkoposkihanhet keskittyivät Hollolan ja Lahden alueelle (820 lintua).

 

Aiempien vuosien valkoposkilaskentojen tuloksia

Kuva: Jorma Tenovuo

Valkoposkihanhien määrät kunnittain vuoden 2016 laskennassa.
Kuva suurempana

 

Valkoposkihanhien määrät kunnittain vuoden 2015 laskennassa.
Kuva suurempana