BirdLife Suomi Laulujoutsenet. Kuva: Jari Peltomäki/Lintukuva.fi  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA)

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa.

Yksittäisen IBA-alueen linnustotiedot pyritään selvittämään 5–10 vuoden välein. Yhteenvetoja IBA-seurannoista on julkaistu ja julkaistaan Linnut-vuosikirjassa.

Tietoa tärkeistä lintualueista

 • IBA-hanke
 • IBA-alueet ja tiedot kohteittain
 • IBA-alueiden rajaukset paikkatietona (.shp) PÄIVITETTY 14.9.2016
 • Alueiden merkitys Suomen linnustolle
 • Alueiden elinympäristöt
 • Maankäyttö ja uhkatekijät
 • Alueiden suojelutilanne
 • Valintakriteerit
 • Linnustonsuojelun termejä
 • Kirjallisuus ja osallistujat
 • Important Bird Areas in Europe kirja
 • IBA-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin Suomessa BirdLife Internationalin, BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Koordinaattorina toimi Mauri Leivo. Maastotyöhön osallistuivat vapaaehtoisten lintuharrastajien lisäksi myös alueelliset ympäristökeskukset. IBA -työhön on saatu myös aineistoa mm. metsähallitukselta ja Luonnontietelliseltä keskusmuseolta. Suuri kiitos kaikille!

  Yhteenveto perustuu suurelta osin teokseen M. F. Heath ja M. I. Evans (toim.) "Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation" (BirdLife International 2000), BirdLife Internationalin IBA tietokantaan sekä Mauri Leivon artikkeliin "Suomen IBA-alueet" (Linnut-vuosikirja 1999).