BirdLife Suomi Laulujoutsenet. Kuva: Jari Peltomäki/Lintukuva.fi  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 

MAALI - Maakunnallisesti tärkeä lintualue
Kuva: Jan Sodersved

  • Hankkeessa kartoitetaan ja nimetään maakunnallisesti tärkeät lintualueet
  • Tulosten toivotaan edistävän ko alueiden säilymistä

BirdLifen työ linnuille ja lintuharrastajille tärkeiden alueiden säästämiseksi on laajentunut aluetasolle: MAALI-hankkeeksi (MAALI = maakunnallisesti tärkeä lintualue). MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Siirry valmistuneisiin aluetuloksiin tästä

Raportit ja MAALI-alueiden paikkatietorajaukset ovat kaikkien toimijoiden vapaasti käytettävissä. MAALI-alueiden listat eivät välttämättä ole täydellisiä. Kriteerien julkistaminen aluelistauksien yhteydessä on oleellinen työkalu tunnistaa jatkossakin MAALI-alueita. Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat aikaisemmin jääneet valtaosin kartoittamatta, vaikka ne ovat tärkeitä apuvälineitä muun muassa maankäytön suunnittelussa. On tärkeää ja kaikkien edun mukaista, että tieto alueiden merkityksestä on laajasti tiedossa. Näin voidaan välttää mahdolliset alueiden käyttöön ja suunnitelmiin liittyvät konfliktit jo etukäteen. BirdLife Suomi kokoaa alueraportteja, -valintakriteerejä ja paikkatietoaineistoa tälle verkkosivulle, sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Hankkeen tuloksena osoitetaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijoittuminen maakuntakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena on näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille, tärkeiden alueiden säästäminen. Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Välillisesti hanke tukee myös valtakunnallista linnustoseurantaa, aktivoi lintuharrastajia osallistumaan maankäytönsuunnitteluun ja sitä kautta edistää linnuston ja lintualueiden suojelua.

Hankkeessa on keskitytty erityisesti olemassa olevan lintutiedon käyttöön. Aineiston pohjana toimii yhdistyksiin ja lintuharrastajille vuosikymmenten aikana kerätty tieto (havaintoarkisto) ja kokemus. Tiira-lintutietopalvelu on tähänkin työhön hyvä käytännön työkalu, minkä takia on tärkeää, että Tiira-lintutietopalvelusta löytyy lintuharrastajien havainnot mahdollisimman kattavasti. Lisäksi hankkeessa tehdään uusia ja täydentäviä inventointeja potentiaalisille tärkeille alueille.

Kaikki voivat osallistua
MAALI-hanke on lintuharrastajien yhteinen. Sen hyvää toteutumista voi auttaa helposti esimerkiksi:
  • kirjaamalla havaintoja Tiiraan (myös aiempien vuosien havaintoja)
  • ehdottamalla potentiaalisia MAALI-kohteita paikallisyhdistyksille
  • osallistumalla potentiaalisten MAALI-kohteiden linnuston inventoimiseen

Katso video Suomenselän yhdistyksen MAALI-toiminnasta!

Kuva: Teemu Lehtiniemi

Lisätietoja:
Timo Metsänen
Hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@birdlife.fi

Jäsenyhdistysten MAALI-yhteyshenkilöt

 
EKLY Anniina Kontiokorpi 040-5306455 anniina.kontiokorpiät-merkkigmail.com
KLY
KHLY Johanna (Jonna) Viisainen 050-3818242 jonna.viisainenät-merkkielisanet.fi
KPLY Hannu Tikkanen 0400-162072 hannu.tikkanenät-merkkihotmail.fi
KSLY Tuomo Pihlaja 040-7321439 tuomo.pihlajaät-merkkipp.inet.fi
Kuikka Hallitus hallitusät-merkkilintuyhdistyskuikka.net
Kuusamo Jyrki Mäkelä 040-7504511 jyrki.makelaät-merkkikuusamo.fi
KyLY Petri Parkko 040-5149403 petri.parkkoät-merkkipp.inet.fi
LHLY Reijo Leino 040-7466838 leino_reijoät-merkkihotmail.com
LLY Veikko Isomursu 040-5663220 veikko.isomursuät-merkkinetti.fi
MLY Jouni Kannonlahti 050-5240551 jka2799ät-merkkigmail.com
Oriolus Maria Tirkkonen 040-7450963 maria.tirkkonenät-merkkihotmail.com
PHLY Esa Lammi 0400-200652 esa.lammiät-merkkikolumbus.fi
PiLY Petri Seppälä 040-5883164 petri.seppalaät-merkkikopteri.net
PKLTY Harri Kontkanen 050-5221564 harri_kontkanenät-merkkihotmail.com
PLY Risto Vilén 040-5248391 risto.vilenät-merkkigmail.com
PPLY Ari-Pekka Auvinen 050-4133403 aripekka00ät-merkkihotmail.com
RSLH Ville Vasko 040-7558217 vvvaskät-merkkiutu.fi
SSLTY Ari Aalto 045-1320828 aallonarskaät-merkkihotmail.com
SPLTY Teppo Lehtola 040-7053823 teppolehtolaät-merkkigmail.com
Tringa Margus Ellermaa 050-3629875 margus.ellermaaät-merkkigmail.com
Xenus Pentti Rauhala 040-7291705 pentti.rauhalaät-merkkikolumbus.fi
Hakki Anu Luoto 040-7047626 anu.luotoät-merkkidnainternet.net
Apus Petri Sola 050-3296140 petri.solaät-merkkigmail.com
TLY Markus Ahola 0400-544923 mapeahät-merkkiutu.fi


Jäsenyhdistysten MAALI-raportit ja muut aineistot

EKLY (Etelä-Karjala)


KHLY (Kanta-Häme)


KPLY (Keski-Pohjanmaa)


KSLY (Keski-Suomi)


KyLY (Kymenlaakso)


LLY (Lappi)

Paikkatiedossa on vielä puutteita muutaman alueen osalta, mm. Kemijärven pohjoisosa -alueen rajaus uupuu


LHLH (Lounais-Häme)


MLY (Merenkurkku)


Oriolus (Etelä-Savo)


PiLY (Pirkanmaa)


PKLTY (Pohjois-Karjala)


PLY ja RSLH (Satakunta)


PPLY (Pohjois-Pohjanmaa)


PSLY (Itä-Uusimaa)

SSLTY (Suomenselkä)


Tringa (Uusimaa)


MAALI-hanke toteutetaan Laine-Hilkka Wreden testamenttaamin varoin.