BirdLife Suomi Sääksi. Kuva: Jorma Tenovuo.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Tiedotteet
Haluatko BirdLife Suomen mediatiedotteet itsellesi tuoreeltaan sähköpostilla? Ilmoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen toimisto@birdlife.fi. Laita viestin otsikoksi "Tilaan mediatiedotteet". Lista päivitetään noin kahden viikon välein.


Mediatiedote 19.12.2014
BirdLife muisti jouluna uhanalaista valkoselkätikkaa

BirdLife Suomi lahjoitti 700 kiloa rasvaa valkoselkätikan talviruokintaan. Valkoselkätikka luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Vaikka pesimäkanta on nyt ilahduttavasti kasvussa, laji vaatii edelleen aktiivista suojelua.

Linnunruokaa jaettiin ympäri Suomea, mutta erityisesti Itä-Suomeen ja Päijät-Hämeeseen – alueille, joissa suurin osa valkoselkätikoistamme elää. Ruokinnasta vastaavat paikalliset vapaaehtoiset lintuharrastajat.

1980-luvun lopulla Suomessa arvioitiin pesivän vain 20–30 paria valkoselkätikkoja ja lajin pelättiin katoavan pesimälinnustostamme. Kanta on vahvistunut suojelun ja elinympäristöjen hoidon sekä osin myös Venäjältä muuttaneiden tikkojen ansiosta.

Viime kesänä Suomessa pesi vähintään 120 paria valkoselkätikkoja ja reviirejä löydettiin yli 180. Lajin seurannasta vastaa Suomessa Metsähallitus, ja suuri osa reviirikartoituksista tehdään vapaaehtoisvoimin. BirdLife toimittaa Metsähallitukselle Tiira-lintutietopalvelustaan havainnot valkoselkätikasta.  

Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: vitryggig hackspett (valkoselkätikka)

VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Ilkka Markkanen) mainittava
 

LISÄTIETOJA

toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, aki.arkiomaa@birdlife.fi, p. 040 547 6175
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 16.11.2014
Soidensuojeluohjelma toteutettava välittömästi

Jyväskylään BirdLife Suomen vuosikokoukseen kokoontuneet lintuyhdistysten edustajat vaativat soidensuojeluohjelman välitöntä toteuttamista.

Monien suoluontotyyppien ja niillä elävien lintujen tila Suomessa on hälyttävä. Erityisessä ahdingossa suoluonto on Etelä-Suomessa, mutta pesimälinnusto hupenee myös pohjoisen soilla. Yleisten suolintujen kannat ovat linnustonseurantojen mukaan pudonneet kolmessa vuosikymmenessä 40 prosenttia. Jotkut ennen hyvin runsaslukuiset lajit, kuten suokukko ja keltavästäräkki, on jo luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi. Riekko on käytännössä kadonnut eteläisestä Suomesta, ja metsähanhen kanta on jyrkässä laskussa.

Uhanalaistumisen pysäyttäminen edellyttää soidensuojelun tehostamista. Viranomaiset ja sadat luonto- ja lintuharrastajat ovat viime vuodet kartoittaneet soiden luontoarvoja, jotta nimenomaan arvokkaimmat alueet tunnistettaisiin ja saataisiin suojeltua. Kustannustehokkaaseen ja ekologisten tavoitteiden kannalta riittävään lopputulokseen ei päästä suojelemalla pelkästään satunnaisesti tarjolle tulevia kohteita. Soita ei myöskään voi suojella pieninä palasina, sillä suot ovat laajoja vesitaloudellisia kokonaisuuksia. Kohteen luontoarvojen säilyminen vaarantuu, jos osa suosta jää suojelun ulkopuolelle esimerkiksi maanomistuksesta johtuvista syistä.

Soidensuojeluohjelman jäädyttämiselle esitetyt perusteet eivät ole kestäviä. Ohjelman valmistelu on tapahtunut hyvässä yhteishengessä kaikki sidosryhmät huomioiden. Muun muassa Vapo on tukenut ohjelman toteuttamista osana turvemaiden käytön tasapainon hakemista. Vapaaehtoiset keinot on alusta alkaen asetettu etusijalle. Soista voidaan muodostaa yksityisiä suojelualueita, jolloin esimerkiksi maanomistajan metsästysoikeus säilyy entisellään. Useimmiten soiden suojelu sallii niiden nykyisen käytön jatkamisen. Vastakkainasettelun nostaminen esiin juuri tässä yhteydessä on tarpeetonta ja suojelutavoitteiden saavuttamisen kannalta haitallista.

Soidensuojelussa ja luonnonsuojelussa yleensäkin on kyse yleisen edun toteuttamisesta. Lintuyhdistykset odottavat ympäristöhallinnon – ja myös ympäristöministerin – puolustavan tätä yleistä etua. Luonnonsuojelun on jatkossakin perustuttava luontoarvoihin, ei kilpailevien intressien ohjaamaan suojeltavien kohteiden satunnaiseen valintaan.  

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: brushane (suokukko), gulärla (keltavästäräkki), dalripa (riekko), sädgås (metsähanhi)
 

LISÄTIETOJA

suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen, p. 040 702 8633
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 16.11.2014
Raaseporilainen Ossi Tahvonen on vuoden nuori lintuharrastaja

BirdLife Suomi on valinnut raaseporilaisen Ossi Tahvosen vuoden 2014 nuoreksi lintuharrastajaksi.

17-vuotias Ossi on harrastanut lintuja yli kymmenen vuotta. Aktiivinen harrastus lähti käyntiin BirdLifen ensimmäisen Lasten lintupäivän retkestä vuonna 2004.

Ossi on aina tuntenut linnut ikäisekseen tosi hyvin. Muutontarkkailu ja lintuasemilla retkeily ovat Ossin erityisiä suosikkeja, mutta hän harrastaa lintuja hyvin monipuolisesti ja omatoimisesti. Hänellä on oma talvilintulaskentareitti Raaseporissa, ja hän on tehnyt myös pesimälinnuston linjalaskentoja. Hän on osallistunut jo vuosien ajan kaikkiin kotiseudullaan järjestettyihin lintukartoituksiin ja avustanut rengastustehtävissä. Oma rengastuslupa saattaakin siintää tulevaisuuden tavoitteissa.

Ossi toimii aktiivisesti myös Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringan nuorisojaostossa sekä Raaseporin lintuharrastajat Lullulan sihteerinä. Hän suhtautuu nuorempiin tai vähemmän osaaviin lintuharrastajiin kannustavasti ja on siten erinomainen keulakuva nuoren sukupolven lintuharrastajille.

BirdLife Suomi on vuodesta 2000 lähtien valinnut vuoden nuoren lintuharrastajan. Palkinnolla halutaan kannustaa nuoria aktiiviseen lintuharrastus- ja järjestötoimintaan. Tämän vuoden palkinto julkistettiin tänään BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa Jyväskylässä.  

VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä
 

LISÄTIETOJA

vuoden nuori lintuharrastaja Ossi Tahvonen, s-posti ossi.tahvonen@gmail.com

Risto Willamo, puh. 050 539 4055
Raaseporin lintuharrastajat Lullula, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
www.tringa.fi

järjestökoordinaattori Inka Plit, p. 050 575 5081
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 16.11.2014
Lohjalainen Esa Aaltonen on vuoden retkikummi

BirdLife Suomen vuoden retkikummiksi on valittu lohjalainen Esa Aaltonen.

Esa Aaltonen on kotikuntansa tunnetuimpia lintuharrastajia. Hän kiinnostui linnuista jo kouluaikoina, oli mukana perustamassa Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakkia vuonna 1996 ja on siitä lähtien toiminut lintuoppaana lukuisilla linturetkillä joka vuosi.

Linnuista Aaltosen sydäntä lähinnä ovat pöllöt ja pähkinähakki. Hän on seurannut ja rengastanut Lohjan seudun lehtopöllöjä 1980-luvulta lähtien. Lähes yhtä kauan on jatkunut pähkinähakkien seuranta ja talviruokinta. Sekä pöllöjen että pähkinähakkien rengastusta on päästy seuraamaan myös yleisöretkillä.

Aaltosen retket ovat hyvin pidettyjä. Hän vetää retkiä innostuneesti ja jaksaa vastailla samoihin kysymyksiin yhä uudelleen. Puutarhurina hän tuntee hyvin kasvit ja osaa kertoa retkillä kertoa muustakin luonnosta.

BirdLife Suomen jäsenyhdistyksissä toimii yhteensä noin 100 retkikummia. He ovat aktiivisia lintuharrastajia, jotka järjestävät linturetkiä yleisölle. Retkikummitoiminta tarjoaa aloittelijoille hyvän mahdollisuuden päästä sisälle lintuharrastuksen saloihin.

BirdLife Suomi on vuodesta 2005 lähtien valinnut vuoden retkikummin. Tämän vuoden palkinto julkistettiin tänään BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa Jyväskylässä.  

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: nötkråka (pähkinähakki), kattuggla (lehtopöllö)
 

VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Jan Södersved) mainittava
 

LISÄTIETOJA

vuoden retkikummi Esa Aaltonen, puh. 0500 961 887

järjestökoordinaattori Inka Plit, p. 050 575 5081
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 1.11.2014
BirdLife myönsi Juha Markkolalle kultaisen ansiomerkin

BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin oululaiselle Juha Markkolalle yli 30 vuotta kestäneestä ansiokkaasta kiljuhanhen suojelutyöstä ja merkittävästä roolista Oulun seudun lintuharrastajayhteisön ja luonnonsuojelun hyväksi. Ansiomerkki luovutettiin tänään kiljuhanhityöryhmän juhlaseminaarissa Limingassa.

Markkola on kiljuhanhen suojelun uranuurtaja Suomessa. Hänen sekä Eino Merilän, Pekka Niemisen ja Matti Tynjälän aloitteesta Suomeen perustettiin vuonna 1984 kiljuhanhen suojelutyöryhmä, jossa Markkola toimii edelleen. Sittemmin hän on innostanut kymmeniä vapaaehtoisia mukaan kiljuhanhen suojeluun. Hän on käynnistänyt pohjoismaisen kiljuhanhiyhteistyön sekä järjestänyt ja osallistunut kansainvälisiin kiljuhanhen tutkimusretkikuntiin Venäjälle Taimyrin niemimaalle, Kazakstaniin ja Kiinaan. Markkola on myös kirjoittanut kiljuhanhesta useita kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja.

Markkolan työllä on ollut suuri merkitys kiljuhanhen pelastamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Kiljuhanhen suojelutyö on tuottanut tuloksia, ja Pohjolan kiljuhanhikanta on viime vuosina osoittanut varovaisia elpymisen merkkejä.

Kiljuhanhen lisäksi Markkola on perehtynyt laajasti Oulun seudun luontoon ja ollut mukana kymmenissä alueen linnustoa ja kasvillisuutta käsittelevissä selvityksissä ja julkaisuissa. Hän on osallistunut Hailuodon tärkeiden lintuvesialueiden suojeluun ja hoitoon sekä seurannut pitkään Hailuodon linnustoa. Markkola on vaikuttanut aktiivisesti luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Koilliskairaan (UKK-puisto), Liminganlahdelle ja Hailuotoon. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisessä yhdistyksessä Markkola on toiminut aktiivisesti 1970-luvulta saakka.

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.  

Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: fjällgås (kiljuhanhi)
 

LISÄTIETOJA

Juha Markkola, jmarkkol@gmail.com, p. 0400 155 939

toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, aki.arkiomaa@birdlife.fi, p. 040 547 6175
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 30.10.2014
Laulujoutsenia laskettiin ennätysmäärä

BirdLife Suomen viime viikonloppuna järjestämässä Joutsenbongauksessa havaittiin yhteensä noin 57 600 laulujoutsenta. Joutsenhavaintoja kertyi yhteensä 3 300, ja niitä saatiin koko maasta Ahvenanmaalta Enontekiölle. Syksyinen joutsenkantamme selvitettiin nyt kolmannen kerran. Viime syksynä Joutsenbongauksessa havaittiin noin 52 200 laulujoutsenta ja edellisenä syksynä 46 700 yksilöä.

Eniten laulujoutsenia havaittiin Pohjanmaalla ja Hämeessä. Pohjois-Pohjanmaalla laskettiin noin 8 400 laulujoutsenta ja yli 5 000 yksilön päästiin myös Pirkanmaalla, Suomenselällä ja Keski-Pohjanmaalla. Itäisestä Suomesta joutsenia löydettiin selvästi viime vuotta vähemmän. Lapista (2 600 yksilöä) joutsenet ovat suureksi osaksi jo lähteneet ja toisaalta esimerkiksi Uudellemaalle (3 200) lajin pääjoukot saapuvat vasta myöhemmin syksyllä.

Suomen kunnista Hämeenlinnassa ja Uudessakaarlepyyssä havaittiin vähintään 1 500 joutsenta. Tuhannen linnun raja ylitettiin myös Alavudella, Kouvolassa, Kokkolassa, Lumijoella, Oulussa, Sastamalassa ja Torniossa. Suurimmat yksittäiset kerääntymät havaittiin Oulun Oulunsalossa (noin 1 000 yksilöä), Vaasan Söderfjärdenillä (799) ja Uudenkaarlepyyn Munsalassa (726).

BirdLife Suomi arvioi tulosten perusteella, että laulujoutsenen syyskanta kasvaa edelleen ja lienee nyt noin 70 000 yksilöä. Syyskanta muodostuu meillä pesivistä pareista ja niiden poikasista, pesimättömistä esiaikuisista linnuista ja Suomen kautta muuttavista Venäjän joutsenista. Tänä vuonna laulujoutsen on BirdLifen vuoden lintu, jonka pesimäkannan suuruus pyritään selvittämään tarkasti.  

Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: sångsvan (laulujoutsen)
 

VALOKUVIA JA ÄÄNTÄ vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä
 

LISÄTIETOJA

vs. suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen, p. 040 702 8633
BirdLife Suomi ry

 

Mediatiedote 20.10.2014
Ensi viikonloppuna bongataan joutsenia

BirdLife Suomi järjestää Joutsenbongaus-tapahtuman ensi viikonloppuna 25.–26.10. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ihmisten kiinnostusta luontoon ja samalla selvittää, kuinka paljon Suomessa on syksyllä joutsenia ja missä ne levähtävät.

Joutsenbongaus järjestettiin ensimmäisen kerran toissa syksynä. Viime syksynä Joutsenbongauksessa ilmoitettiin 3 300 havaintoa, ja kaikkiaan laskettiin noin 52 000 laulujoutsenta.

Laulujoutsen on kansallislintumme ja tänä vuonna myös BirdLife Suomen vuoden lintu. Kesällä on pyritty selvittämään nykyisen laulujoutsenkantamme suuruutta. Ensi viikonloppuna kerättävät havainnot täydentävät kokonaiskuvaa kannan kasvunopeudesta eri puolilla maata.

Joutsenhavaintojen lisäksi voi ilmoittaa paikkoja, joissa sähköverkko on riski joutsenille. Havaittuja törmäyksiä on ilmoitettu yli sadalta paikalta eri puolilta Suomea. Tapahtumassa yhteistyössä mukana oleva sähkönjakeluyhtiö Elenia Oy on vuosia suojellut joutsenia asentamalla sähköverkkoon lintupalloja, joita joutsenet osaavat varoa. Sähköverkkoyhtiöitä on Suomessa noin 80.

Joutsenbongaus-viikonlopun havainnot voi ilmoittaa osoitteessa www.joutsenbongaus.fi tai postikortilla. Joutsenbongauksen tuloksia päivitetään BirdLife Suomen sivuille viikonlopusta lähtien.

OSALLISTUMISOHJEET

Joutsenbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Joutsenbongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

 • Ilmoita joutsenhavaintosi verkkosivuilla www.joutsenbongaus.fi lauantaina 25.10. avautuvalla lomakkeella.
 • Ilmoita havaintosi BirdLifelle viimeistään tiistaina 29.10. joko osoitteessa www.joutsenbongaus.fi tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi / Joutsenbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava havaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet ja havainnoitsijoiden määrä.
 • Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: sångsvan (laulujoutsen)
   

  LISÄTIETOJA

  tiedottaja Jan Södersved, p. 040 555 5393
  BirdLife Suomi ry

 • Valokuvia ja ääntä (vapaasti käytettäväksi uutisoinnin yhteydessä)
 •  

  Mediatiedote 16.10.2014
  Soidensuojeluohjelman jarruttaminen lisäisi suolintujen ahdinkoa

  BirdLife Suomi on tyrmistynyt soidensuojeluohjelman viivyttämisestä. Soidensuojeluohjelman jarruttaminen lisäisi entisestään suolintujen ahdinkoa. Suolintujen kannat ovat vähentyneet viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana lähes 40 prosenttia, ja alamäki on jatkunut myös viime vuosina. Mittava soiden ojittaminen on supistanut suolintujen pesimäalueita erityisesti Etelä-Suomessa.

  Eri elinympäristöjen linnuista juuri soilla elävät lajit ovat taantuneet eniten. Häviäjiin kuuluu monia runsaslukuisiakin lajeja kuten suokukko, liro, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Soidensuojelun jatkaminen viivyttelemättä ja soiden ennallistamiset auttaisivat todennäköisesti myös taantuneita riistalajeja, erityisesti riekkoa ja metsähanhea, ennen kuin on liian myöhäistä.

  Sadat lintuharrastajat ovat omalla ajallaan käyttäneet useita tuhansia työtunteja kerätäkseen ajantasaista tietoa soiden linnuston nykytilasta. Tiedot on jaettu ympäristöhallinnolle, jotta viranomaiset voisivat suojella arvokkaimmat alueet soidensuojelun täydennysohjelmassa.

  Arvokkaimpien suoalueiden suojelu on kustannustehokkain tapa jarruttaa suolintujen ja suoluonnon monimuotoisuuden vähenemistä, johon Suomi on myös kansainvälisesti sitoutunut. Jos soidensuojelun täydennysohjelma viivästyy, suoluonnon ja -lintujen tilanne pahenee entisestään ja myös ennallistamisen kustannukset kasvavat.  

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: brushane (suokukko), grönbena (liro), ängspiplärka (niittykirvinen), gulärla (keltavästäräkki), dalripa (riekko), sädgås (metsähanhi)

  LISÄTIETOJA

  hankekoordinaattori Timo Metsänen, p. 044 548 4625
  BirdLife Suomi ry

   

  Mediatiedote 7.10.2014
  Yli 20 000 ihmistä osallistui Euroopan suurimpaan lintuharrastustapahtumaan

  Viime viikonloppuna 40:ssä Euroopan ja Keski-Aasian maassa tarkkailtiin lintuja osana BirdLifen EuroBirdwatchia, Euroopan suurinta lintuharrastustapahtumaa.

  Lauantaina ja sunnuntaina 4.–5.10. järjestettiin yli 900 retkeä tai muuta tapahtumaa ja muuttolintuja tarkkaili yli 23 000 ihmistä. Kaikkiaan havaittiin yli neljä miljoonaa lintuyksilöä. Eniten lintuja, yli 1,5 miljoonaa yksilöä, kirjattiin Suomessa. Runsaasti lintuja laskettiin myös Hollannissa ja Ruotsissa. Tapahtuman runsaimmat lajit olivat kottarainen, nokikana ja sinisorsa.

  Suomessa havaintoja kirjattiin eniten valkoposkihanhesta. Esimerkiksi Lappeenrannassa Joutsenon Konnunsuolla arvioitiin olevan 60 000 valkoposkihanhea. Seuraavaksi eniten havaittiin alleja. Pelkästään Porvoon Söderskärillä muutti lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 87 000 allia. Kolmanneksi runsain laji oli sepelkyyhky (yli 60 000).

  Lintujen syysmuutto on jo hiljenemässä, mutta muun muassa rastaita, niittykirvisiä ja tiaisia on vielä runsaasti liikkeellä. Mustasaaren Västra Norrskärillä seurattiin yöllä majakan valoissa vellovaa valtavaa rastasparvea. Majakan ympärillä arveltiin kieppuvan sumussa noin 20 000 punakylkirastasta.

  Viikonlopun harvinaisin lintu oli sunnuntaina Asikkalassa ja Hollolassa nähty valtamerilintu suula. Harvinaisia leveäpyrstökihuja havaittiin yli 40. Muita harvinaisuuksia olivat muun muassa pikkukanadanhanhi Tohmajärvellä, sepeltasku Paraisilla ja harjalintu Ikaalisissa. Viikonlopun aikana Suomessa kirjattiin havaintoja kaikkiaan 214 lintulajista.

  EuroBirdwatch-tapahtuman tarkoitus on edistää linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat hyvin kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. BirdLifen tavoite on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.

  EuroBirdwatch järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1993.  

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: stare (kottarainen), sothöna (nokikana), gräsand (sinisorsa), vitkindad gås (valkoposkihanhi), alfågel (alli), ringduva (sepelkyyhky), ängspiplärka (niittykivinen), rödvingetrast (punakylkirastas), havssula (suula), bredstjärtad labb (leveäpyrstökihu), dvärgkanadagås (pikkukanadanhanhi), vitgumpad buskskvätta (sepeltasku), härfågel (harjalintu)

  VALOKUVA (valkoposkihanhia) vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Jan Södersved) mainittava

  LISÄTIETOJA

   

  BirdLife Suomi ja Metsähallitus luontopalvelut tiedottavat 3.10.2014
  Lintuasematoiminta käynnistynyt Söderskärillä

  BirdLife Suomi on käynnistänyt lintuasematoiminnan Porvoon Söderskärillä. BirdLife ja sen lintuasema toimivat vuokralla Metsähallituksen hallinnoimassa vanhassa luotsituvassa. Täysimittaiseen toimintaan aseman odotetaan pääsevän ensi vuoden aikana, kun asemarakennus saadaan sisäosiltaankin kunnostettua.

  Lintuasematoiminta perustuu aktiivisten lintuharrastajien vapaaehtoiseen työhön. Söderskärin lintuasemalla keskitytään lintujen muuton seurantaan sekä alueella lepäilevien ja pesivien lintujen laskentaan. Arktisten lintujen kevät- ja syysmuuttoa Söderskärillä on seurattu yhtäjaksoisesti noin 50 vuotta, mikä on kauemmin kuin missään muualla maailmassa.

  Tällä hetkellä lintuasemalla odotetaan vesilintumuuton vilkastumista. Viime päivinä on havaittu muun muassa tuhansia muuttavia alleja.

  Lintuaseman kunnostus ja perustaminen on osa Metsähallituksen vetämää Saaristolaisuus voimavaraksi Söderskärillä ja Glosholmenissa -hanketta, jossa on kunnostettu Söderskärin vanhoja puurakennuksia myös luontomatkailua varten ja tehty esisuunnitelma Glosholmenin kehittämiseksi. Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke päättyy tässä kuussa.  

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: alfågel (alli)

  LISÄTIETOJA

  Juhani Kairamo, BirdLife Suomi ry, p. 050 336 3747
  erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki, Metsähallitus luontopalvelut, p. 040 767 5848

   

  Mediatiedote 30.9.2014
  Lintusyksy huipentuu viikonloppuna EuroBirdwatch-tapahtumaan

  Tulevana viikonloppuna 4.–5.10. muuttolintuja seurataan noin 40 Euroopan ja Keski-Aasian maassa BirdLifen EuroBirdwatch-tapahtumassa. Euroopan suurin lintutapahtuma on järjestetty joka syksy vuodesta 1993 lähtien. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 19 000 ihmistä 40 maassa, ja tapahtumaviikonlopun aikana havaittiin noin kolme miljoonaa lintuyksilöä.

  Eri puolilla Suomea järjestetään viikonlopun aikana linturetkiä, muutonseurantaa ja muita tapahtumia, joihin kaikenikäiset lintujen bongaamisesta kiinnostuneet voivat osallistua. Viime päivinä on päästy ihailemaan hienoa hanhi-, sepelkyyhky- ja peippomuuttoa. Poikkeuksellisen paljon on nähty myös arktisia kihuja, esimerkiksi harvinaisia leveäpyrstökihuja on nähty kuluneen viikon aikana yli 400.

  EuroBirdwatch-tapahtuman tarkoitus on edistää linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat hyvin kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. BirdLifen tavoite on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.  

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: ringduva (sepelkyyhky), bofink (peippo), bredstjärtad labb (leveäpyrstökihu)

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 25.9.2014
  Kurkimuuton Suomen ennätys laskettiin Sauvossa

  Varsinais-Suomessa Sauvossa sijaitsevasta Maalun näkötornista laskettiin tämän viikon tiistaina kaikkiaan 23 329 etelään muuttavaa kurkea 316 eri parvessa. Kyseessä on suurin Suomessa yhdessä paikassa yhtenä päivänä havaittu kurkimuutto. Edellinen ennätys, 21 805 kurkea, oli laskettu syyskuussa 2007 Turussa.

  – Oli se vaan hienon näköistä, kun pohjoisella taivaalla oli enimmillään tulossa kymmeniä parvia samanaikaisesti, kuvailee Peter Uppstu vilkkaimpien hetkien tunnelmaa. Muuttoa olivat havainnoimassa Uppstun lisäksi lintuharrastajat Markus Ahola, Jouko Lundén ja Tarja Pajari.

  Kurkimuutto käynnistyi maanantaina voimistuneen pohjoisvirtauksen myötä. Suuria määriä kurkia lähti tuolloin muutolle sekä Oulun että Vaasan seudun peltoalueilta, ja lintuja saapui todennäköisesti myös Ruotsista Merenkurkun yli. Osa kurjista jäi luultavasti yöpymään eteläiseen Suomeen, mutta äänihavaintojen perusteella lintuja muutti myös läpi yön. Tiistaiaamuna suuria parvia oli Sauvossa liikkeellä jo aamuhämärissä.

  Suomessa arvioidaan olevan 30 000–40 000 kurkiparia. Kanta on moninkertaistunut viime vuosikymmeninä ja kasvaa edelleen nopeasti. Vielä 1990-luvulla yhdestä paikasta havaitut syksyiset kurkimuutot jäivät parhaimmillaankin pariin tuhanteen lintuun.

  Suomalaiset kurjet talvehtivat pääosin Pohjois-Afrikassa, jonne ne muuttavat itäisen Euroopan yli. Osa viettää talvensa eteläisessä Euroopassa, kuten Serbiassa ja Espanjassa.  

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: trana (kurki)

  VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Petri Vainio) mainittava

  LISÄTIETOJA

  lintuharrastaja Peter Uppstu, p. 040 719 7280

   

  Mediatiedote 24.9.2014
  Metsähallituksen suojelupäätös on riittämätön – luontojärjestöt suljettiin valmistelun ulkopuolelle

  Metsähallitus on tänään julkaissut valtion maita koskevan, 13 000 hehtaaria koskevan suojelupäätöksen. Luonnonsuojelujärjestöjen (BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF) mielestä päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta esityksen pinta-ala on riittämätön. Lisäksi päätöksen valmistelussa unohdettiin täysin avoimuus ja sidosryhmien osallistaminen.

  Pääministeri Kataisen hallitusohjelman tavoite oli saada Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmaan valtion ja julkisyhteisöjen maita yhteensä 20 000 hehtaaria. Kevään 2014 kehysriihessä hallitus kuitenkin päätti, että valtionmailta tätä tavoitetta katetaan vain 13 000 hehtaarin verran. Tämä jättää kunnille ja seurakunnille niin ison osuuden tavoitteesta, että siihen pääseminen on hyvin epätodennäköistä. Suojelualuetarpeen huomioon ottaen 20 000 hehtaarin lisätavoitekin on pieni, jos monimuotoisuuden köyhtyminen todella halutaan pysäyttää.

  Metsähallituksen suojelupäätöksen valmistelussa ei noudatettu avoimuuden eikä osallistamisen periaatetta. Suojeltujen alueiden kohdevalinnassa ohitettiin järjestöjen tarjoama asiantuntemus eikä Metsähallitus suostunut käymään keskustelua järjestöjen pyynnöistä huolimatta. Metsähallitus kieltäytyi yhteistyöstä vedoten ”työrauhaan”.

  Luonnonsuojelujärjestöt julkaisivat syksyllä 2012 raportin valtion metsien suojelunarvoisista metsistä ja soista. Siinä esiteltyjen 500 kohteen yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria, joista huomattavassa osassa tehtiin maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin. Esityksen pinta-alasta noin puolet on metsää.

  Valtionmailla on edelleen runsaasti hakkuiden uhkaamia luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä. Metsähallituksen päätöksen ulkopuolelle jääneet järjestöjen suojeluesityksen alueet on nyt syytä käydä huolellisesti läpi, jotta niiden luontoarvot voidaan turvata jatkossa. Toistaiseksi nämä kohteet on jätettävä metsätalouskäytön ulkopuolelle. Järjestöillä on paljon kohteisiin ja niiden luontoarvoihin liittyvää asiantuntemusta, joka olisi tässä yhteydessä maksutta valtion käytettävissä – jos Metsähallitus vain sitä haluaisi hyödyntää.

  Yhtään suojelullisesti arvokasta metsää ei ole enää varaa menettää, sillä metsät ovat tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi; yli 36 prosenttia uhanalaisista lajeista elää metsissä. Tämä tarkoittaa yli 800 eliölajia, joista suurimman osan uhanalaisuuden syy on metsätalous. Suomi on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin suojelusopimuksiin, joiden tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on myös kansalaisten mielestä tärkein tavoite metsiä koskevassa päätöksenteossa, ja kansalaisten mielestä suurin suojeluvelvoite on valtiolla.

  Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa avoimuutta ja esimerkiksi julkaisemaan verkossa ajantasaiset tiedot valtion maiden alue-ekologisesta verkostosta sekä suunnitelluista hakkuista.  

  LISÄTIETOJA

  metsävastaava Lauri Kajander, Luonto Liitto, p. 045 117 9610
  metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF Suomi, p. 050 305 5086
  metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace, p. 0400 346 329
  vs. suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen, BirdLife Suomi, p. 09 4135 3300
  suojeluasiantuntija Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 308 24 57

   

  Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto ja BirdLife Suomi tiedottavat 5.9.2014
  Valkoposkihanhen syyskanta kasvoi viidenneksellä

  Valkoposkikannan kasvu keskittyi itäiselle Suomenlahdelle sekä pääkaupunkiseudun reunaosiin. Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston ja BirdLife Suomen järjestämässä laskennassa havaittiin yhteensä noin 25 800 valkoposkihanhea.

  Vapaaehtoiset lintuharrastajat laskivat valkoposkihanhet koko Suomesta viime viikonloppuna 29.–31.8. Tuloksien mukaan valkoposkihanhien syyskanta kasvoi 19 prosenttia vuodesta 2013. Voimakkainta kasvu oli jälleen itäisellä Suomenlahdella, missä syyskanta lähes kaksinkertaistui. Pääkaupunkiseudulla kanta kasvoi neljänneksellä ja sisämaassa viidenneksellä. Sen sijaan Varsinais-Suomen ja Pohjanlahden syyskannassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuoteen.

  Eniten valkoposkihanhia kerääntyi aiempien vuosien tapaan pääkaupunkiseudulle, missä laskettiin yhteensä 10 500 yksilöä. Valkoposkihanhien määrät olivat kasvaneet pääkaupunkiseudun reuna-alueilla, erityisesti Kirkkonummella, Sipoossa ja itäisimmässä Helsingissä.

  Valkoposkihanhet yöpyvät ulkosaaristossa ja lintulahdilla

  Pääkaupunkiseudun suurimmat määrät havaittiin ruokailemassa peltoalueilla Vantaan Västerkullassa (1 540 valkoposkihanhea), Kirkkonummen Thorsvikissä (1 500), Sipoon Immersbyssä (1 140) ja Espoon Vanhakartanossa (1 100). Suurimmat yöpymisparvet olivat puolestaan kerääntyneet Vuosaaren ulkosaaristoon (2 700 hanhea) ja Espoon Laajalahdelle (2 550), mistä valkoposkihanhet siirtyivät varhain aamulla ruokailualueilleen.

  Suuria määriä valkoposkihanhia kerääntyi myös Mynämäen (4 050 hanhea), Porin (2 700), Turun (2 100), Loviisan (2 000), Kristiinankaupungin (1 090) ja Haminan (1 040) seuduille. Sisämaassa valkoposkihanhia havaittiin eniten Hollolan ja Lahden alueella (670 lintua).

  Vuonna 2013 valkoposkihanhen Suomen pesimäkannan kooksi arvioitiin 3 600 paria. Kannankasvun arvioitiin tuolloin pysähtyneen eteläisillä rannikkoalueilla, mutta kasvavan yhä Pohjanlahdella. Rannikon kokonaiskannan arvio oli 3 400 paria ja sisämaassa pesi noin 200 paria. Syyskannan 2014 laskennan tulokset viittaavat siihen, että Suomen pesimäkanta olisi kohonnut vähintään 4 000 pariin.  

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: vitkindad gås (valkoposkihanhi)

  Valkoposkihanhen havaintopaikat 29.-31.8.2014
  Valkoposkihanhen syyskannan kehitys 2008-2014

  LISÄTIETOJA

  vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  tutkija Pekka Rusanen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 691, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  yliopistonlehtori Veli-Matti Väänänen, Helsingin yliopisto, p. 0400 771 232, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
  suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen, BirdLife Suomi ry, p. 040 702 8633, etunimi.sukunimi@birdlife.fi

   

  Mediatiedote 19.8.2013
  BirdLife ja Metsästäjäliitto: Sorsastuksessa muistettava hyvät metsästystavat

  Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

  Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin ensisijaisesti runsaslukuisiin ja kannankehitykseltään vakaisiin lajeihin. Vesilintulaskentojen tulosten mukaan esimerkiksi sinisorsa- ja tavikannat runsastuivat tänä vuonna noin kolmanneksella. Sen sijaan monet harvalukuiset lajit jatkoivat taantumistaan.

  – Saaliin määrä ja lajivalinnat on suhteutettava poikastuottoon ja lintukannan kokoon. Metsästäjät voivat itse parantaa tuottoa elinympäristöjä ja riistaa hoitamalla, kertoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

  – Metsästäjät ovat perustaneet ja kunnostaneet vuosikymmenten aikana tuhansia lintukosteikkoja, ja työtä jatketaan edelleen.

  – Vähentyneiden ja uhanalaisten vesilintulajien metsästystä pitäisi välttää, vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen pääsyy. Taantuvalle kannalle metsästyksestä johtuva lisäkuolleisuus voi olla merkittävä uhka. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, perustelee BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen.

  Metsästettävistä vesilintulajeista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi. Taantuneen taigametsähanhikannan vuoksi metsähanhen metsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Myös merihanhen metsästys sisämaassa on kielletty.

  Molemmat järjestöt toivovat lintukantojen seurannan ja saalistilastoinnin parantamista.

  Sorsalintujen metsästys alkaa 20.8. kello 12.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: gräsand (sinisorsa), kricka (tavi), stjärtand (jouhisorsa), årta (heinätavi), vigg (tukkasotka), brunand (punasotka), sädgås (metsähanhi), grågås (merihanhi)
   

  BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on 15 000 jäsentä ja tukijaa.

  Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on lähes 160 000 metsästäjää ja 2 600 metsästysseuraa.

  LISÄTIETOJA

  suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen, p. 040 702 8633
  s-posti tero.toivanen@birdlife.fi
  BirdLife Suomi ry
  www.birdlife.fi

  vesilintuasiantuntija Jaska Salonen, p. 040 561 5076
  s-posti: jaska.salonen@metsastajaliitto.fi
  Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
  www.metsastajaliitto.fi

   

  Mediatiedote 14.8.2014
  Uhanalainen selkälokki taantunut lähes viidenneksen

  Vaarantuneeksi luokitellun selkälokin väheneminen on jatkunut voimakkaana. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Linnut-vuosikirjasta. Selkälokki oli BirdLife Suomen vuoden lintu 2013. Vuoden aikana kartoitettiin Suomen selkälokit ja arvioitiin, miten kanta on muuttunut vuodesta 2003, jolloin kanta arvioitiin samalla tavoin.

  Selkälokkeja arvioidaan pesivän maassamme nyt 7 300 paria, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Kannankehityksessä on silti suuria alueellisia eroja.

  Erityisen paljon selkälokit näyttävät vähentyneen merialueilla. Läntisellä Uudellamaalla laji on kuitenkin runsastunut pääkaupunkiseudun kannankasvun myötä. Tarkoin seuratussa Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa kanta kääntyi nousuun vuonna 2013, mutta vertailu kymmenen vuoden takaiseen osoittaa edelleen noin kolmanneksen laskua.

  Sisämaassa selkälokki näyttää runsastuneen Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Sen sijaan esimerkiksi Suomenselän ja Keski-Suomen tulokset viittaavat huolestuttavaan vähenemiseen.

  Keskeisenä syynä selkälokin taantumiseen pidetään talvehtimisalueilta saatuja ympäristömyrkkyjä, jotka ovat heikentäneet pesimätulosta. Aivan viime vuosina on paikoin ollut merkkejä poikastuoton paranemisesta, ja tähän viittaavat myös vuoden 2013 selvitykset. Selkälokkikannan elpyminen vaatii kuitenkin useita hyviä poikasvuosia.  

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: silltrut (selkälokki)

  VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi (Raimo Sundelin) mainittava

  LISÄTIETOJA

  lajikoordinaattori Martti Hario, p. 045 230 5288

   

  Mediatiedote 24.7.2014
  Uhanalaisia lintuja entistä enemmän

  BirdLife International on tänään julkaissut uuden päivityksen maailman uhanalaisista lintulajeista. Maailman runsaasta 10 000 lajista uhanalaisiksi on luokiteltu 1 373 lajia ja silmälläpidettäviksi eli lähes uhanalaisiksi 959 lajia. Määrät ovat taas suurempia kuin koskaan ennen.

  Korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan eli äärimmäisen uhanalaiseksi on nyt luokiteltu 213 lajia. Näiden lajien katsotaan olevan välittömässä vaarassa hävitä sukupuuttoon. Elinvoimaisiksi on voitu luokitella vain 77 prosenttia maailman lintulajeista.

  Arvioinnissa oli mukana yli 350 lajia, joita aikaisemmissa tarkasteluissa on pidetty alalajeina eikä niitä ole luokiteltu lajitasolla. Huolestuttavaa on, että näistä ensi kertaa arvioiduista lajeista yli neljännes todettiin uhanalaisiksi.

  Taksonomisten selvitysten mukaan lintulajeja on jopa 10 prosenttia enemmän kuin tämänhetkisen luokittelun mukaan. Jopa kymmenesosa maailman lintulajeista saattaa siis vielä tällä hetkellä lentää uhanalaisuusarvioinnin ulottumattomissa.

  Maailmanlaajuisesti uhanalaisista lajeista Suomessa pesiviä tai meillä säännöllisesti havaittavia lajeja ovat erittäin uhanalaisiksi luokitellut pilkkasiipi ja kultasirkku sekä vaarantuneiksi luokitellut kiljuhanhi, alli, allihaahka ja kiljukotka. Maailmanlaajuisesti silmälläpidettäviä Suomessa pesiviä lajeja ovat arosuohaukka, heinäkurppa, mustapyrstökuiri ja kuovi.  

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: svärta (pilkkasiipi), gyllensparv (kultasirkku), fjällgås (kiljuhanhi), alfågel (alli), alförrädare (allihaahka), större skrikörn (kiljukotka), stäpphök (arosuohaukka), dubbelbeckasin (heinäkurppa), rödspov (mustapyrstökuiri), storspov (kuovi)

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 9.7.2014
  BirdLife Suomi tyrmää valkoposkihanhien vähentämisen

  BirdLife Suomi ei pidä perusteltuna näkemyksiä, joiden mukaan Suomen valkoposkihanhikanta on kasvanut liian suureksi ja lintuja tulee niiden aiheuttamien ongelmien vuoksi vähentää.

  Valkoposkihanhikannan kasvua seurataan Suomessa tarkasti. Pääkaupunkiseudulla pesii noin 1300 paria, ja koko Suomen kanta lienee tällä hetkellä noin 5000 paria. Pääkaupunkiseudun kanta saavutti huippunsa vuonna 2009, jonka jälkeen hanhien määrä ei ole enää kasvanut. Samoin on käymässä Turun seudulla. Ihmistä ei siis tarvita kannankasvua pysäyttämään.

  Valkoposkihanhien on hiljattain uutisoitu aiheuttavan terveysriskin. Se, että lintujen ulosteista löytyy taudinaiheuttajia, ei kuitenkaan ole uusi tieto. Esimerkiksi kampylobakteereita esiintyy useimmilla luonnonvaraisilla lintulajeilla. Tartunta linnuista ihmiseen on silti epätodennäköinen, eikä tapauksia Suomesta tunneta.

  Rauhoitetunkin eläinlajin vähentämiseksi voidaan myöntää poikkeuslupia, jos laji aiheuttaa esimerkiksi vakavaa taloudellista vahinkoa. Mielipide, että lintuja on liikaa, ei sen sijaan ole peruste tappolupien myöntämiselle. BirdLife Suomen mukaan valkoposkihanhien yleinen vähentäminen ei ole missään tilanteessa oikea tai toimiva ratkaisu, vaan lintuja pitää torjua siellä, missä mahdolliset vahingot aiheutuvat.

  BirdLife Suomi muistuttaa, että lintujen tappaminen tai niiden pesintöjen tuhoaminen on lainsäädännön mukaan viimeinen vaihtoehto ongelmien ratkaisemiseksi. Ensin on etsittävä ja kokeiltava muita keinoja.

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: vitkindad gås (valkoposkihanhi)

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 30.6.2014
  Merimetson poikasia tapettu Perämerellä

  Merimetsoyhdyskunta on tuhottu Siikajoen rannikolla. Oululainen lintuharrastaja Jukka Piispanen löysi lauantaina 28.6. merimetsojen pesimäluodolta vähintään 70 kuollutta poikasta ja yhteensä 28 tuhottua pesää. Puolikasvuiset poikaset oli tapettu arviolta viikkoa tai kahta aiemmin.

  Merimetsojen pesintöjä tuhotaan edelleen vuosittain. Viime vuonna laittomia pesätuhoja paljastui ainakin kahdessa paikassa Merenkurkussa. Tapaukset ovat kuitenkin selvästi vähentyneet. Vuonna 2009 merimetson pesistä tuhottiin Suomessa peräti 17 prosenttia.

  Merimetso on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja sen pesän ohjeellinen korvausarvo on 235 euroa. Siikajoen pesätuhon korvausarvo nousee siis yli 6000 euroon. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus Oulun poliisille.

  Suomessa pesi viime kesänä noin 18500 merimetsoparia. Perämerellä merimetso on edelleen harvalukuinen. Nyt tuhotun yhdyskunnan lisäksi alueella on vain kaksi yli kymmenen parin merimetsoyhdyskuntaa.

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: storskarv (merimetso)

  LISÄTIETOJA:

  tutkija Pekka Rusanen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1580
  Ari-Pekka Auvinen, Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, p. 050 4133 403

   

  Mediatiedote 19.6.2014
  Lintujen pesimärauhaa kunnioitettava juhannuksenakin

  BirdLife Suomi pyytää juhannuksen viettäjiä muistamaan, että lintujen pesimäsaarille ja -luodoille ei pidä nyt rantautua. Myös juhannuskokon paikka on valittava linnut ja muu luonto huomioiden.

  Lintuluodoilla pesivillä lokeilla, tiiroilla, sorsilla ja kahlaajilla on juhannuksen aikaan runsaasti sekä munapesiä että pieniä poikasia. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa tässä vaiheessa merkittävää tuhoa. Juhannuskokon rakentaminen ja polttaminen pienellä luodolla tuhoaa usein pesimälinnuston täysin.

  Parhaita lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot.
  Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään, ihmistä kohti hyökkäilevät tai varoitellen lentävät linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällaiselta paikalta on syytä poistua välittömästi.

  Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pesimärauhan turvaaminen on tärkeää esimerkiksi uhanalaisen selkälokin ja monien saariston vesilintujen suojelemiseksi. Viime vuonna BirdLifen kartoituksissa Suomen selkälokkikannan todettiin taantuneen kymmenessä vuodessa lähes viidenneksen. 

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: silltrut (selkälokki)

   

  Mediatiedote 9.6.2014
  Yli puolet linnunpöntöistä asuttuna

  BirdLife Suomen Pönttöbongaus-tapahtuman mukaan linnunpöntöissä on tänä kesänä enemmän lintuja kuin viime vuonna. Viikonloppuna järjestetyn Pönttöbongauksen tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan. Tapahtuma järjestettiin nyt toisen kerran.

  Pönttöbongauksessa ilmoitettujen havaintojen mukaan linnunpöntöistä 59 prosenttia oli asuttuna, kun viime vuonna vastaava luku oli vain 44 prosenttia. Aikaisesta keväästä huolimatta pesinnät näyttävät olevan melko samassa vaiheessa kuin viime vuonna. Alustavat tulokset perustuvat noin 1 500 paikan ja 14 000 pöntön havaintoihin. Eniten havaintoja on toistaiseksi saatu Lohjalta, Kouvolasta ja Oulusta.

  Yleisimmät pöntöissä pesivät linnut olivat kirjosieppo, talitiainen ja sinitiainen. Lähes joka toisessa pöntössä pesi joku näistä kolmesta lajista. Seuraavaksi yleisimmät pönttölinnut olivat pikkuvarpunen, telkkä ja kottarainen. Kaikkiaan pöntöissä pesi yli 20 lintulajia.

  Pönttöbongaushavaintoja voi ilmoittaa vielä sunnuntaihin 15.6. saakka tapahtuman verkkosivuilla www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja.

  Verkkosivuilla voi tarkastella lajikohtaisesti, missä vaiheessa eri pönttölintujen pesinnät nyt ovat eri puolilla Suomea.  

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: svartvit flugsnappare (kirjosieppo), talgoxe (talitiainen), blåmes (sinitiainen), pilfink (pikkuvarpunen), knipa (telkkä), stare (kottarainen)

  VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 5.6.2014
  Osallistu pönttölintujen bongaukseen viikonloppuna

  BirdLife Suomi muistuttaa, että tulevana viikonloppuna 7.–8.6. kuka tahansa voi osallistua luontotiedon kartuttamiseen osallistumalla Pönttöbongaukseen. Tapahtuman tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan. Osallistujilta kysytään, mitä linnunpönttöjä esimerkiksi omalla pihalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt.

  BirdLife Suomi odottaa havaintojen kertovan myös pesinnän ajoittumisesta eri puolilla maata. Onko aikainen kevät vaikuttanut pönttölintujen pesintäaikatauluun? Entä vaikuttiko viime viikon kylmä ja sateinen sää pesintöihin?

  BirdLife korostaa, että pönttölintuja on tarkkailtava lintuja häiritsemättä. Pönttöihin ei pidä kurkkia tai pönttöjä avata.

  Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. Pönttöbongauksen tulokset päivittyvät tapahtuman aikana BirdLife Suomen sivuille.

  Pönttöbongaus järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tapahtumaan osallistui noin 5 000 ihmistä, ja havaintoja ilmoitettiin lähes 30 000 linnunpöntöstä.

  OSALLISTUMISOHJEET

  • Pönttöbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Lintujen tarkkailupaikka voi olla esimerkiksi piha, tontti tai kesämökki. Pönttöbongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.
  • Havainnot ilmoitetaan BirdLifelle verkkolomakkeella. Lomakkeella pyydetään tiedot mm. tarkkailupaikalla olevista linnunpöntöistä ja niissä havaituista pesinnöistä. Lomake ja tarkemmat ilmoitusohjeet löytyvät osoitteesta www.ponttobongaus.fi.
  • Havaitsemasi pönttöpesinnät voit ilmoittaa myös postikortilla osoitteella BirdLife Suomi / Pönttöbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki.. Merkitse korttiin lisäksi osoitteesi ja tarkkailupaikan osoite.
  • Havainnot pyydetään ilmoittamaan viimeistään sunnuntaina 15.6.

  VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 28.5.2014
  Kuka pesii pöntössäsi? Osallistu Pönttöbongaukseen

  BirdLife Suomi kutsuu kaikki luonnosta kiinnostuneet mukaan runsaan viikon kuluttua 7.–8.6. järjestettävään Pönttöbongaus-tapahtumaan. Pönttöbongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Tapahtuman tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan.

  Osallistuakseen Pönttöbongaukseen ei tarvitse olla lintuharrastaja, eikä Pönttöbongaus ole kilpailu. Osallistujaa pyydetään kertomaan, paljonko ja millaisia linnunpönttöjä tarkkailupaikalla on sekä mitä lajeja pöntöissä pesii tai on tänä vuonna pesinyt.

  Havainnot pönttölinnuista voi ilmoittaa osoitteessa www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. Pönttöbongauksen tulokset päivittyvät tapahtuman aikana BirdLife Suomen sivuille.

  Pönttöbongaus järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tapahtumaan osallistui yli 5 000 ihmistä, ja havaintoja ilmoitettiin lähes 30 000 linnunpöntöstä.

  Pönttöbongauksen suojelijana toimii muusikko Sakari Kuosmanen.

  OSALLISTUMISOHJEET

  • Pönttöbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Lintujen tarkkailupaikka voi olla esimerkiksi piha, tontti tai kesämökki. Pönttöbongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.
  • Havainnot ilmoitetaan BirdLifelle verkkolomakkeella. Lomakkeella pyydetään tiedot mm. tarkkailupaikalla olevista linnunpöntöistä ja niissä havaituista pesinnöistä. Lomake ja tarkemmat ilmoitusohjeet löytyvät osoitteesta www.ponttobongaus.fi.
  • Havaitsemasi pönttöpesinnät voit ilmoittaa myös postikortilla osoitteella BirdLife Suomi / Pönttöbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki.. Merkitse korttiin lisäksi osoitteesi ja tarkkailupaikan osoite.
  • Havainnot pyydetään ilmoittamaan viimeistään sunnuntaina 15.6.

  VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 16.5.2014
  Vie lapsi luontoon – Lasten lintuviikko 19.–25.5.

  Ensi viikolla 19.–25.5. vietetään Lasten lintuviikkoa. Valtakunnallisen tapahtuman järjestävät yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto. Lasten lintuviikon teemana on lintujen pesintä.

  Lasten lintuviikolla kannustamme kouluja, päiväkoteja ja muita lapsiryhmiä tekemään oman linturetken, jossa lajien tunnistamisen sijaan keskitytään helppojen pesinnän merkkien etsimiseen”, kertoo järjestökoordinaattori Inka Plit BirdLife Suomesta.

  Toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Pesinnän merkkien etsiminen vaatii hiukan tarkkaavaisuutta, mutta se on jännittävää ja palkitsevaa puuhaa, mikä sopii hyvin lapsiryhmille.

  Opettajat ja muut lapsiryhmien vetäjät jännittävät usein turhaan lähtemistä linturetkelle luokkansa tai ryhmänsä kanssa, koska he kokevat tuntevansa lintuja huonosti”, pohtii Plit.

  Lintuja tarkkaillakseen lintuja ei kuitenkaan tarvitse tunnistaa lajilleen. Lasten lintuviikolla vakoillaan lintujen käyttäytymistä kuin salapoliisileikissä.

  Lasten lintuviikkoon odotetaan osallistuvan yli kaksi tuhatta koululaista ja päiväkotilasta eri puolilta Suomea. Myös perheet, kerhot ja muut lapsiryhmät ovat tervetulleita osallistumaan. Tapahtuma on maksuton ja ikärajaton. Ryhmä voi vapaasti valita retkensä ajankohdan ensi viikolla. Tapahtuman verkkosivuilla on ryhmän vetäjälle valmis taustamateriaali. Osallistujien toivotaan ilmoittavan havainnoistaan verkkolomakkeella, jolloin ryhmä osallistuu hienojen luontoaiheisten palkintojen arvontaan.

  Lasten lintuviikko on järjestetty vuodesta 2004 (aiemmin nimellä Lasten lintupäivä). Tapahtuman tarkoituksena on innostaa lapsia ja aikuisia yhteiseen lintuharrastukseen ja retkeilyyn.

  LISÄTIETOJA:

  Lasten lintuviikon materiaalit ja verkkolomake: www.birdlife.fi/lintuviikko

   

  Mediatiedote 3.5.2014
  Tornien taistossa yli 330 tornia ja yli 200 lintulajia

  BirdLife Suomen Tornien taisto -tapahtuma järjestettiin tänään 21. kerran. Tapahtumaan osallistuttiin noin 330 lintutornissa ympäri maan. Torneissa kävi noin 2 400 ihmistä, ja eniten lajeja (104) havaittiin Porissa Yyterin lietteillä olevasta lintutornista.

  Sadan lajin maaginen raja saavutettiin myös Kristiinankaupungin Siipyysssä (103), Porin Leveäkarissa (102) ja Mynämäen Mietoistenlahdella (100). Helsingin Vanhankaupunginlahdella Purolahdella BirdLife Suomen joukkue havaitsi 92 lintulajia. Lapissa eniten lajeja (68) havaittiin Keminmaan Kallinkankaalla.

  Aamu oli koko maassa kolea, ja monin paikoin saatiin sadekuuroja. Muuttoa luonnehdittiin monessa paikassa niukaksi. Silti lajeja ilmoitettiin kaikkiaan 207. Näiden joukossa oli monia mielenkiintoisia lajeja, kuten useita muutto-, arosuo- ja haarahaukkoja sekä sitruunavästäräkkejä. Harvinaisimpia lintuja olivat muun muassa ruostepääsky Varkaudessa, amerikantavi Mustasaaressa, ruokosirkkalintu Parikkalassa, sepelsieppo Helsingissä ja keltahemppo Hangossa.

  Tornikisaa käytiin nyt neljännen kerran samaan aikaan myös Ruotsissa. Siellä tapahtumaan osallistui 65 tornia, ja eniten lajeja (103) havaittiin Öölannin eteläkärjessä Ottenbyssä.

  Tornien taisto on vuodesta 1994 järjestetty leikkimielinen kilpailu, jossa joukkueet pyrkivät havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia lintutornista kahdeksan tunnin aikana. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja kerätään varoja linnustonsuojeluun.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: pilgrimsfalk (muuttohaukka), brun glada (haarahaukka) stäpphök (arosuohaukka), citronärla (sitruunavästäräkki), rostgumpsvala (ruostepääsky), amerikansk kricka (amerikantavi), vassångare (ruokosirkkalintu), halsbandsflugsnappare (sepelsieppo), gulhämpling (keltahemppo)

  VALOKUVA (lintuharrastajia tornissa) vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa (kuva: Jan Södersved)

  LISÄTIETOJA:

   

  Mediatiedote 2.5.2014
  Laulujoutsen on vuoden lintu

  Vuoden lintu 2014 on kansallislintumme laulujoutsen. Sukupuuton partaalla hoippuneen lajin kanta on jatkanut kasvuaan yli puoli vuosisataa, ja tänä vuonna BirdLife Suomi päivittää kymmenen vuoden takaisen kannanarvionsa. Silloin päädyttiin 4 600–6 000 pariin.

  Nyt lintuharrastajat lähtevät laskemaan joutsenia kymmenentuhannen parin mutupohjalta. Samalla päivitetään tietoa laulujoutsenen tärkeimmistä levähdys- ja ruokailualueista. Laulujoutsen on alkanut levittäytyä omimmilta alueiltaan soilta, reheviltä järviltä, järvenlahdilta ja lammilta merenlahdille ja karuille selkävesille. Tiedon keruussa kaivataan luonnossaliikkujien apua.

  Tänä keväänä laulujoutsenen muutto alkoi jo helmikuun lopulla, ja maaliskuussa joutsenet olivat ehtineet myös pohjoisimpaan Suomeen. Maan eteläosissa laulujoutsenet ovat nyt jo pesäpaikoillaan, ja hautova naaras erottuu kauas. Poikaset kuoritutuvat toukokuun lopulta alkaen ja varttuvat lentokykyisiksi noin kolmessa kuukaudessa. Poikueessa on tavallisesti 4–5 poikasta, mutta suurimmissa pesueissa on ollut peräti 11 poikasta.

  Laulujoutsen pesii nykyään koko maassa pohjoisimmasta Lapista etelärannikolle ja Ahvenanmaalle. Huomenna järjestettävässä Tornien taisto -tapahtumassa lintuharrastajat tarkkailevat lintuja noin 330 tornissa. Arvatenkin laulujoutsenia nähdään lähes yhtä monessa tornissa.

  Pesivien joutsenten lisäksi Suomessa asustelee kymmeniätuhansia pesimättömiä yksilöitä, sillä laulujoutsen on sukukypsä vasta neljä–viisivuotiaana. Suomen kautta muuttaa myös venäläisiä joutsenia. Kahtena edellisenä syksynä järjestetyn Joutsenbongauksen tulosten perusteella Suomessa lepäilee syksyllä 60 000–70 000 laulujoutsenta.

  BirdLife Suomi valitsee vuosittain lintulajin, johon vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden lintuja ovat viime vuosina olleet selkälokki (2013), mustakurkku-uikku (2012), kuovi (2011) ja kuikka (2010).
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: sångsvan (laulujoutsen), silltrut (selkälokki), svarthakedopping (mustakurkku-uikku), storspov (kuovi), storlom (kuikka)

  VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa (kuva: Jan Södersved)

  LISÄTIETOJA: Laulujoutsen BirdLife Suomen verkkosivuilla

   

  Mediatiedote 28.4.2014
  Euroopan Natura 2000 -päivää vietetään 21.5.

  Euroopan Natura 2000 -päivää vietetään 21.5. Espanjan BirdLifen aloitteesta syntynyt tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa, ja siihen osallistuu 18 Euroopan maata. Tapahtuman tarkoituksena on kiinnittää huomiota maailman suurimpaan suojelualueverkostoon.

  Päivämäärä on valittu sen vuoksi, että 21.5.1992 hyväksyttiin EU:n luontodirektiivi, joka yhdessä vuonna 1979 hyväksytyn lintudirektiivin kanssa muodostaa Natura 2000 -verkoston perustan. Suojelualueverkostolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä arvokkaimmat luontotyypit ja uhanalaiset lajit.

  Natura 2000 -verkostoon kuuluu eri puolilla Eurooppaa yli 26 000 merkittävää aluetta, joiden yhteispinta-ala on lähes miljoona neliökilometriä. Suomessa kohteita on runsaat 1 800, ja ne kattavat viisi miljoonaa hehtaaria, joista maa-alueita on kolme neljäsosaa.

  Kuka tahansa voi osallistua Natura 2000 -päivän juhlistamiseen pienellä eleellä – julkaisemalla kuvan käsillä esitetystä perhosesta verkkosivulla www.natura2000day.eu tai sosiaalisessa mediassa. Twitteriin, Facebookiin tai Instagramiin ladattu kuva merkitään tunnuksella #Natura2000Day.

  Päätapahtuma järjestetään Espanjassa Doñanassa, joka on yksi Euroopan tärkeimmistä luontokohteista. Erilaisten kosteikkojen, hiekkadyynien, korkkitammi- ja pinjametsien muodostamalla alueella elää useita uhanalaisia lajeja, ja kosteikoilla talvehtii noin miljoona vesilintua. Perhosen siiveniskun sanotaan voivan muuttaa maailmaa. Siiveniskua kuvaavien eleiden toivotaan auttavan Doñanan suojelussa.
   

  LISÄTIETOJA: www.natura2000day.eu

   

  Mediatiedote 28.4.2014
  Tornien taistossa taas yli 300 lintutornia

  BirdLife Suomen Tornien taisto -tapahtuma järjestetään tänä keväänä lauantaina 3.5. Leikkimielisessä kilpailussa lintuharrastajat pyrkivät lintutorneista näkemään tai kuulemaan mahdollisimman monta lintulajia klo 5–13. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja kerätään varoja kansainvälisesti tärkeiden lintualueidemme lintulaskentoihin.

  Ensimmäisen Tornien taiston järjesti Eläinmaailma-lehti vuonna 1994. Vuonna 2000 BirdLife Suomi tuli järjestäjäksi ja tapahtuma laajeni kaikille avoimeksi. Silloin joukkueita oli mukana 72. Nyt Tornien taisto järjestetään 21. kerran, ja mukana on yli 300 lintutornia etelärannikolta Lappiin. Tapahtuman eteläisin torni on Hankoniemen kärjessä Uddskatanilla ja pohjoisin Toivoniemen lintutorni Inarin Kaamasessa runsaan 1 000 kilometrin päässä.

  Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan perjantaihin 2.5. saakka. Yleisö on tervetullut jokaiseen kisaan osallistuvaan torniin. Yli 90 tornilla järjestetään lisäksi opastettu linturetki klo 10.

  Tornien taiston tulokset julkaistaan osoitteessa www.birdlife.fi/tornientaisto lauantaina 3.5. klo 18.
   

  VALOKUVA (lintuharrastajia tornissa) vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa (kuva: Jan Södersved)

  LISÄTIETOJA: www.birdlife.fi/tornientaisto

   

  Mediatiedote 27.3.2014
  BirdLife myönsi Juhani Koivusaarelle kultaisen ansiomerkin

  BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin vaasalaiselle Juhani Koivusaarelle yli 40 vuotta kestäneestä ansiokkaasta tutkimus-, suojelu- ja järjestötoiminnasta Merenkurkun saaristossa. Ansiomerkki luovutettiin keskiviikkona Merenkurkun Lintutieteellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa Vaasassa.

  Koivusaarta on siteerattu Suomen merikotkatutkimuksen uranuurtajaksi. Hän on tutkinut vuosikymmeniä ympäristömyrkkyjen vaikutuksia erityisesti merikotkaan ja toimii edelleen WWF:n merikotkatyöryhmän aluevastaavana Merenkurkussa. Hän oli aikoinaan tutkijakollegoineen aloittamassa merikotkan talviruokintaa, jotta merikotkalle voitiin turvata puhdas ravinto talvikuukausien ajaksi ja osa merikotkista saatiin luopumaan vaarallisesta muuttomatkasta.

  Koivusaaren ryhmä otti myös ensimmäisenä käyttöön merikotkan selkään kiinnitettävän satelliittilähettimen, minkä avulla merikotkien liikkeistä on saatu paljon uutta tietoa. Pitkäjänteisen tutkimus- ja suojelutyön tuloksena merikotka on palannut kaikkialle merialueillamme ja paikoin sisämaahankin.

  Merikotkan lisäksi Koivusaari on keskittynyt kalasääskeen ja valkoselkätikkaan. Hän on myös yksi Merenkurkun Lintutieteellisen Yhdistyksen perustajajäsenistä ja yhdistyksen pitkäaikainen linnustonsuojeluvastaava. Yhdistyksen varapuheenjohtajana hän toimi 2004–2006.

  BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: havsörn (merikotka), fiskgjuse (kalasääski), vitryggig hackspett (valkoselkätikka)

  VALOKUVA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi Pertti Malinen mainittava
   

  LISÄTIETOJA

 • Ansiomerkkien säännöt
 • Aikaisemmat ansiomerkkien saajat  

   

  Mediatiedote 26.3.2014
  Haarapääsky ehti jo Suomeen

  Kevään ensimmäinen haarapääsky nähtiin eilen iltapäivällä Helsingissä. Vanhankaupunginlahdella lennellyt haarapääsky ehti Suomeen poikkeuksellisen aikaisin. Maaliskuisia havaintoja on ilmoitettu vain muutama, ja tätä aikaisemmin haarapääsky on havaittu vain 22.3.1993, silloinkin Helsingissä.

  Haarapääsky saapuu Suomeen tavallisesti huhtikuun lopulta alkaen. Kevään ensihavainto on 2000-luvulla tehty keskimäärin 14.4. Pääskyjen pääjoukot saapuvat Suomeen vasta toukokuun lopulla.

  Haarapääsky talvehtii eteläisessä Afrikassa. Harvinaisen aikainen muuttaja on ilmeisesti saapunut meille Baltiaan asti ulottuneen lämpimän ilmamassan mukana.

  Kevätmuutto alkoi tänä keväänä noin kolme viikkoa tavanomaista aikaisemmin. Jo helmikuussa saapui töyhtöhyyppiä ennätysmäärin. Viikonloppuna peippojen muutto pääsi vauhtiin, ja västäräkistäkin on ilmoitettu yli sata havaintoa. Etelä-Suomessa pihoilla voi nyt havaita peippojen lisäksi muun muassa mustarastaita ja punarintoja.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: ladusvala (haarapääsky), tofsvipa (töyhtöhyyppä), bofink (peippo), sädesärla (västäräkki), koltrast (mustarastas), rödhake (punarinta)

   

  LISÄTIETOJA

 • Lintutilanne BirdLife Suomen verkkosivuilla
 • Uutinen Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringan sivulla  

   

  Mediatiedote 24.3.2014
  BirdLife Suomi palkitsi ansioituneita lintuharrastajia Seinäjoella

  BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin kuortanelaiselle Esko Rajalalle ja keuruulaiselle Pertti Sulkavalle.

  Esko Rajala on toiminut aktiivisesti Suomenselän Lintutieteellisessä Yhdistyksessä yli 30 vuotta. Hän on toiminut johtokunnan jäsenenä 1985–1992, yhdistyksensä havaintovastaavana vuodesta 1983 ja Suomenselän Linnut -lehden vastaavana toimittajana vuodesta 1984. Rajalan harrastus painottuu Suomenselkään, ja on vaikea keksiä sellaista suomenselkäläistä lintuharrastusprojektia, jossa Rajala ei olisi ollut mukana. Hän on tehnyt myös omia pienimuotoisia tutkimuksia ja julkaissut niitä Suomenselän linnut -lehdessä.

  Pertti Sulkava on aktiivisena biologian opettajana kannustanut nuoria lintuharrastuksen pariin yli 35 vuotta kouluajalla ja sen ulkopuolella. Hän on toiminut Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 1970 ja 1977–1980 sekä monissa muissa luottamustehtävissä. Sulkava on toiminut Suomenselän linnut -lehden vastaavana toimittajana 1971–1977 ja kirjoittanut lehteen useita artikkeleita vuodesta 1968. Hän on tutkinut muun muassa petolintujen ravintoa sekä avustanut useissa väitöskirjoihin johtaneissa tutkimuksissa.

  BirdLife Suomen hopeisen ansiomerkin saivat Harri Hutri Seinäjoelta, Jukka Koivisto Alavudelta, Pauli Pienimaa Alajärveltä, Tapio Sadeharju Seinäjoelta ja Risto Sulkava Espoosta. Ansiomerkit luovutettiin lauantaina 22.3. Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa Seinäjoella.

  BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti erittäin merkittävästä ja yleensä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun tai yhdistystoiminnan edistämiseksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää valtakunnallisesti tai paikallisesti merkittävästä ja yleensä pitkäaikaisesta, vähintään 15 vuotta jatkuneesta toiminnasta.
   

  VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä
   

  LISÄTIETOJA

 • Ansiomerkkien säännöt
 • Aikaisemmat ansiomerkkien saajat  

  Mediatiedote 23.3.2014
  Lintuja tapetaan pesimäaikana löyhin perustein

  Seinäjoelle BirdLife Suomen vuosikokoukseen kokoontuneet lintuyhdistysten edustajat vetoavat metsästäjiin ja riistaviranomaisiin ja vaativat rauhoittamattomille linnuille nykyistä laajempaa pesimärauhaa.

  Eurooppalaisen lainsäädännön tarkoitus on rauhoittaa kaikki linnut, myös rauhoittamattomat lajit, pesimäajaksi. Tästä voidaan poiketa vain vakavien vahinkojen estämiseksi. Lain poikkeuksesta on Suomessa kuitenkin tullut sääntö, ja lupia myönnetään liian kevyin perustein. Pesimäaikaisia poikkeuslupia myönnetään vuosittain yli 200 000 lintuyksilön tappamiseen.

  Tappolupia myönnetään esimerkiksi koko kunnan alueelle ja jopa viiden vuoden ajaksi. Tällöin kyseessä ei ole laissa tarkoitettu poikkeus, vaan säännönmukainen rauhoitusajan kiertäminen. Poikkeuslupien osuus lajin pesimäkannasta saattaa olla hyvin suuri. Merilokkeja saa tappaa Suomessa pelkästään poikkeusluvilla määrän, joka vastaa 80 prosenttia koko maan pesimäkannasta.

  Lintujärjestöt hyväksyvät lintujen tappamisen poikkeusluvilla, jos linnut aiheuttavat merkittäviä vahinkoja, joita ei voi muuten estää. Tällöin vahingot on tapauskohtaisesti todistettava ja ongelman ratkaisemiseksi on ensin lain mukaisesti etsittävä muita toimintatapoja. Vahinkokohde on aina yksilöitävä ja lupa myönnettävä rajatulle alueelle. Lintujen aiheuttamasta terveysriskistä on oltava tilan hoitavan eläinlääkärin tai terveysviranomaisen puoltava lausunto. Lajien suojeleminen toisia Suomen luontoon kuuluvia lajeja tappamalla ei ole nykyaikaista luonnonsuojelua, eikä lupia pitäisi myöntää tällä perusteella.

  Järjestöt muistuttavat myös, että pesimäaikainen ampuminen tarkoittaa aina häiriötä muulle lajistolle. Poikkeusluvissa on huomioitava myös lajinmääritysongelmat. Esimerkiksi merilokki sekoitetaan helposti rauhoitettuun ja uhanalaiseen selkälokkiin.

  Lintujärjestöt edellyttävät, että poikkeuslupien myöntämiskäytäntöjä tarkastellaan kriittisesti ja niiden nykyään mahdollistama lintujen yleinen vaino pesimäaikaan lopetetaan. Rauhoittamattomien lintujen leimaaminen vahinkolinnuiksi vähentää yleistä kunnioitusta luontoa ja elävää elämää kohtaan.

  Suomen lainsäädännön mukaan rauhoittamattomia lintuja ovat varis, harakka, räkättirastas, kesykyyhky, harmaalokki, merilokki ja poronhoitoalueella korppi.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: havstrut (merilokki), silltrut (selkälokki), kråka (varis), skata (harakka), björktrast (räkättirastas), tamduva (kesykyyhky), gråtrut (harmaalokki), korp (korppi)

   

  LISÄTIETOJA

 • BirdLifen kannanotto rauhoittamattomien lintulajien pesimäaikaiseksi tappamiseksi myönnettäviin poikkeuslupiin  

   

  Mediatiedote 23.3.2014
  Suomenselältä vuoden lintuyhdistys

  BirdLife Suomi on valinnut vuoden lintuyhdistykseksi Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry:n. Valinta julkistettiin sunnuntaina Seinäjoella BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa.

  Valinnan perusteena on erityisesti kunnostautuminen suojelu- ja tutkimustoiminnassa. Yhdistys osallistui BirdLife Suomen MAALI-hankkeeseen (maakunnallisesti tärkeät lintualueet) ja julkaisi ensimmäisenä kattavan raportin alueensa tärkeistä lintualueista. Lintulaskentoihin osallistui kymmeniä ihmisiä.

  Myös viime vuoden lintu, selkälokki. kartoitettiin hyvin kattavasti. Viranomaisiin yhdistys vaikuttaa säännöllisesti lausunnoilla ja kannanotoilla.

  Suomenselän Lintutieteellistä Yhdistystä kiitetään myös Suomen vanhimman alueellisen lintulehden, Suomenselän lintujen, säännöllisestä julkaisemisesta.

  Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Sen toimialueeseen kuuluu 23 kuntaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa. Yhdistys on perustettu vuonna 1964, ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 jäsentä. Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys on valittu vuoden lintuyhdistykseksi myös vuosina 1984 ja 2001.

  BirdLife Suomi on maamme lintuyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 alkaen.
   

  LISÄTIETOJA

 • Yhdistyksen kotisivut
 • Yhdistyksen MAALI-raportti  

  varapuheenjohtaja Seppo J. Ojala, p. 0400 342 711
  Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

   

  Mediatiedote 10.3.2014
  KHO kumosi päätöksen merimetsokannan vähentämisestä

  Korkein hallinto-oikeus on viime perjantaina antamassaan vuosikirjapäätöksessä todennut Pohjanmaalla merimetsokannan vähentämiseksi myönnetyn luvan lainvastaiseksi.

  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli toissa vuonna myöntänyt luvan 150 merimetsoyksilön pyytämiseen ja ampumiseen Uudessakaarlepyyssä. BirdLife Suomen jäsenyhdistys Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksen mukaan hakemuksessa on lintudirektiivin vastaisesti haettu lupaa merimetsokannan harventamiseen, eikä vahinkojen torjumiseen. Lisäksi hakemuksessa lueteltujen vahinkojen ei voitu osoittaa olleen yksiselitteisesti merimetsojen aiheuttamia.

  Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  KHO:n tuoreen päätöksen mukaan lintudirektiivin 9. artiklassa tarkoitetun poikkeuksen soveltaminen olisi edellyttänyt eriteltyä ja täsmällistä selvitystä merimetsojen aiheuttamista vahingoista. Alueella pesivien merimetsojen runsastumisesta huolimatta alueen kalavesille ei voitu katsoa aiheutuvan poikkeusluvan edellyttämää vakavaa vahinkoa.

  KHO:n mukaan ELY-keskuksen olisi pitänyt neuvotella asiasta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa sekä tarvittaessa selvittää vahinkojen määrää kalasaalistietojen perusteella.

  Suomeen merimetsot ovat levittäytyneet Keski-Euroopasta, jonka alkuperäiseen pesimälajistoon merimetso kuuluu. Tällä erää merimetso on pesinyt Suomessa vuodesta 1996, mutta lajin tiedetään pesineen meillä myös 1700-luvulla. Viime vuonna Suomessa pesi noin 18 500 paria merimetsoja.

  ”Kalasaalismäärät nousevat merimetsoista huolimatta. Merimetsojen vainoaminen saisi jo loppua”, sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.
   

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: storskarv (merimetso)

   

  LISÄTIETOJA

 • KHO:n päätös (2014:44)
 • Merimetso BirdLife Suomen verkkosivuilla  

  Mediatiedote 17.2.2014
  21 luonnonsuojelujärjestöä vaatii yhteispohjoismaista suurpetokantojen hoitoa

  21 luonnonsuojelujärjestöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta vetoaa tänään yhdessä maidensa hallituksiin, jotta uhanalaisten suurpetojen kantojen hoito suunniteltaisiin jatkossa yhteispohjoismaisesti. Järjestöillä on kaikkiaan yli 650 000 jäsentä ja tukijaa. Yhteinen kannanhoito on järjestöjen mielestä aloitettava sudesta, jonka suojelutilanne on suurpedoista huonoin niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin.

  Suomesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet BirdLife Suomi, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

  Järjestöjen mielestä pohjoismaiden suurpetokantaa kokonaisuutena koskeva suunnittelu on tärkeä askel kohti vastuullisempaa ja kestävämpää kannanhoitoa. Suurpedoilla on tyypillisesti hyvin laajat reviirit, jotka usein ulottuvat myös valtioiden rajojen yli. Osakantojen välinen yhteys ja yksilöiden vaihto eri alueiden välillä on oleellisen tärkeää elinvoimaisten suurpetokantojen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan yhteinen, keskisessä Skandinaviassa elävä susikanta, kärsii suuresti sisäsiittoisuudesta, koska uusia yksilöitä saapuu alueelle Suomesta vain harvoin. Suurpetojen kannanhoitoa on tähän mennessä suunniteltu vain kansallisesti, ja pyrkimykset pohjoismaiseen yhteistyöhön ovat olleet vähäisiä ja tehottomia.

  Ruotsissa susiasiaa käsitellyt laajapohjainen komitea (Vargkommittéen) päätyi suosittelemaan Suomelle, Ruotsille ja Norjalle yhteistä susikannan hoitoa. Myös EU suosittelee suurpedoille kantakohtaista, valtioiden rajat ylittävää hoitoa. Vetoomuksen allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä seuraava johdonmukainen askel olisi Ruotsin ja Suomen yhteinen raportointi susikannan tilasta EU:lle seuraavan luontodirektiivin mukaisen raportoinnin yhteydessä.

  Yhteispohjoismaisten suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien tulisi sisältää seuraavat pääperiaatteet:

  • Kullekin lajille asetetaan tieteellisesti perustellut ja osakantojen väliset yhteydet huomioon ottavat kansalliset vähimmäiskannat.
  • Tavoitteena on EU:n luontodirektiivin mukaisesti, että lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä.
  • Geneettiseltä kannalta riittävä yksilöiden vaihto osakantojen välillä turvataan.
  • Kannanseurannan menetelmät yhdenmukaistetaan.
  • Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuriset tarpeet sekä taloudelliset tarpeet otetaan huomioon suurpetovahinkojen korvaamisessa.

  Suomessa vetoomus on lähetetty tänään maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle ja tiedoksi pääministeri Jyrki Kataiselle ja ympäristöministeri Ville Niinistölle.

  Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt: WWF Norja, Norsk Zoologisk Forening, Forening Våre Rovdyr, SABIMA, NOAH – for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet, Dyrebestkyttelesen Norge, Bygdefolk for rovdyr, BirdLife Suomi, Norsk Ornitologisk Forening, Aksjonen Rovviltets Rost, WWF Suomi, Luonto-Liitto, Natur og Ungdom, Suomen luonnonsuojeluliitto, Naturskyddsföreningen, Djurskyddet Sverige, WWF Ruotsi, Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Ruotsi sekä Natur och Miljö
   

  LISÄTIETOJA

  Petteri Tolvanen, ohjelmapäällikkö, WWF Suomi, p. 0400 168 939
  Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 560 2113
  Leo Stranius, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto, p. 040 754 7371
  Berndt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö, p. 045 270 0313
  Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi, p. 040 547 6175

   

  Mediatiedote 6.2.2014
  BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelussa 10 miljoonaa lintuhavaintoa

  BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelussa (www.tiira.fi) on nyt yli kymmenen miljoonaa lintuhavaintoa. Rajapyykki saavutettiin 11.1., kun Juha Vesa tallensi havaintonsa 20 viherpeiposta Kouvolan Jaalassa.

  Tiira-lintutietopalvelussa voi pitää omaa lintuhavaintopäiväkirjaa ja selata lintuhavaintoja. Tiira tuottaa linnuista kiinnostuneille ajankohtaista lintutietoa, ja Tiiran havainnoilla on tärkeä merkitys lintutiedon kartuttamisessa ja linnustonsuojelutyössä. Tiiraan tallennetut havainnot kertovat esimerkiksi muuton ajoittumisen vuosittaisesta vaihtelusta ja linnuille tärkeimpien muuttoreittien sekä levähdys- ja pesimäalueiden sijainnista.

  Vuonna 2006 julkaistu Tiira-lintutietopalvelu on kaikille avoin. Järjestelmään ilmoitetaan vuosittain yli miljoona lintuhavaintoa ja parhaina päivinä jopa yli 10 000 havaintoa. Tällä hetkellä Tiirassa on noin 20 000 käyttäjää. Tiirasta on tullut Suomen suurin tarkkaan paikkatietoon perustuva lajitietoa keräävä tietokanta.
   

  Tiedotteen lintulaji ruotsiksi: grönfink (viherpeippo)

   

  LISÄTIETOJA

 • www.tiira.fi  

   

  Mediatiedote 31.1.2014
  BirdLife Suomi palkitsi ansioituneita lintuharrastajia Helsingissä

  BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin helsinkiläiselle Kari Aholalle ja kirkkonummelaiselle Karno Mikkolalle.

  Kari Ahola on johtamansa Kimpari Bird Projectsin kanssa seurannut Kirkkonummelle, Siuntioon ja Lohjalle sijoittuvan 250 neliökilometrin kokoisen tutkimusalueen lintujen, pesintää vuodesta 1971. Ryhmä on harrastuksenaan vienyt satoja pönttöjä pöllöille ja muille kololinnuille, ja kerätyistä tiedoista on vuosien mittaan syntynyt yksi Suomen arvokkaimmista lintujen pesintöjä kuvaavista aineistoista. Kansainvälistäkin mielenkiintoa on herättänyt tutkimus, jossa ryhmän lehtopöllöaineiston perusteella osoitettiin, miten luonnonpopulaatio luonnonvalinnan kautta pystyy sopeutumaan ilmaston muutoksiin.

  Karno Mikkola on ollut Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringan ja sen edeltäjän SLY:n nuorisojaoston kantavia voimia 1960-luvulta lähtien. Hän on puolustanut aktiivisesti Hangon Tulliniemen alueen luontoa ja oli perustamassa alueelle vuonna 1979 lintuasemaa, jossa lintuja edelleen tutkitaan ympäri vuoden. Mikkola toimi harvinaisuushavaintoja tarkastavan rariteettikomitean ensimmäisenä sihteerinä 1975–1984. Vuonna 1985 hän teki aloitteen nykyään yli 1000-jäsenisen Bongariliiton perustamiseksi.

  BirdLife Suomen hopeisen ansiomerkin saivat helsinkiläinen Eero Haapanen, vantaalainen Pekka Ikonen, helsinkiläinen Juha Laaksonen, raaseporilainen Aleksi Lehikoinen, helsinkiläinen Paul Segersvärd ja helsinkiläinen Martti Vattulainen. Ansiomerkit luovutettiin lauantaina 25.1. Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringan 40-vuotisjuhlassa Helsingissä.

  BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti erittäin merkittävästä ja yleensä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintujen harrastuksen, tutkimuksen, suojelun tai yhdistystoiminnan edistämiseksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää valtakunnallisesti tai paikallisesti merkittävästä ja yleensä pitkäaikaisesta, vähintään 15 vuotta jatkuneesta toiminnasta.
   

 • VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä
   

  LISÄTIETOJA

 • Ansiomerkkien säännöt
 • Aikaisemmat ansiomerkkien saajat  

   

  Mediatiedote 27.1.2014
  Marja- ja peippolintuja vähän Pihabongauksessa

  BirdLife Suomen viime viikonloppuna järjestämän Pihabongauksen alustavien tulosten mukaan keskimääräistä runsaampia talvilinnuistamme olivat närhi ja käpytikka. Molemmilla lajeilla oli viime syksynä voimakas vaellus. Myös Etelä-Suomeen vaeltaneet hiiripöllöt ilahduttivat pihabongaajia parillakymmenellä paikalla.

  Marjalinnut, kuten tilhet ja räkättirastaat olivat puolestaan hyvin vähissä. Marjalintujen vähyys johtuu huonosta pihlajanmarjasadosta. Vähän havaittiin myös punatulkkuja, peippoja, järripeippoja ja urpiaisia.

  Ailahtelevasti esiintyvä urpiainen oli viime vuonna Pihabongauksen runsaslukuisin lintulaji, mutta tänä vuonna vasta kuudestoista. Punatulkkuja oli vähemmän kuin koskaan aiemmin Pihabongauksessa. Myös keltasirkkujen määrä oli selvästi keskimääräistä pienempi. Vähäisen lumimäärän vuoksi suuri osa keltasirkuista on ollut peltoalueilla.

  Pihabongauksen runsain laji oli talitiainen. Alustavien tulosten mukaan noin joka viides Pihabongauksessa havaittu lintu oli talitiainen. Toiseksi runsain laji oli keltasirkku ja kolmanneksi runsain sinitiainen. Tavallisimmat lajit olivat edellisvuosien tapaan talitiainen (94 % pihoista), sinitiainen (88 %) ja harakka (62 %). Kaikkiaan tämän vuoden Pihabongauksessa on toistaiseksi ilmoitettu havaintoja 93 lintulajista.

  Alustavat tulokset perustuvat noin 8 000 pihan havaintoihin. Määrä kasvaa, sillä viikonlopun havaintoja otetaan vastaan perjantaihin 31.1. asti osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Tuloksia päivitetään jatkuvasti BirdLifen verkkosivuille, ja lopulliset yhteenvedot julkaistaan helmikuun lopulla.

  Pihabongauksessa tarkkaillaan tammikuun viimeisenä viikonloppuna tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla. Pihabongauksen tarkoituksena on innostaa ihmisiä tarkkailemaan lähiluontoa. Samalla välitetään tietoa lintujen suojelusta ja kerätään arvokasta tietoa maamme talvisesta linnustosta. Pihabongaus järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa.

  Tapahtuman suojelijana on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Tapahtuman yritysyhteistyökumppaneina olivat Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, Suomen Lintuvaruste Oy ja Kustannusosakeyhtiö Moreeni.

  BirdLife Suomi kiittää osallistujia. Seuraavan kerran pihabongataan vuoden kuluttua 24.–25.1.2015.
   

  Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: nötskrika (närhi), större hackspett (käpytikka), hökuggla (hiiripöllö), sidensvans (tilhi), björktrast (räkättirastas), domherre (punatulkku), bofink (peippo), bergfink (järripeippo), gråsiska (urpiainen), gulsparv (keltasirkku), talgoxe (talitiainen), blåmes (sinitiainen)

   

  VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi tapahtumasta uutisoitaessa

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 21.1.2014
  Pihabongauksessa tarkkaillaan talvilintuja

  Ensi viikonloppuna 25.–26.1. tarkkaillaan talvilintuja, kun lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää valtakunnallisen Pihabongaus-tapahtuman.

  Pihabongauksessa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla sopivalla paikalla joko lauantaina tai sunnuntaina. Havainnot ilmoitetaan BirdLife Suomelle.

  Tapahtuman päätarkoituksena on saada ihmiset tarkkailemaan kotipihan lintuja. Samalla kerätään tietoa maamme talvisesta linnustosta sekä välitetään tietoa lintujen suojelusta ja talviruokinnasta.

  Viime talvena Pihabongaukseen osallistui 19 000 ihmistä yli 12 000 pihalla ympäri maan, ja havaintoja ilmoitettiin yhteensä yli 600 000 lintuyksilöstä.

  Pihabongauksen suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

  ”Linnut ovat upea osa luontomme suurta rikkautta. Osallistumalla lintutietouden keräämisen Pihabongauksessa olet mukana edistämässä lintujen suojelun puolesta tehtävää työtä”, muistuttaa Jenni Haukio.

  Pihabongaus järjestetään Suomessa nyt jo yhdeksättä kertaa. Vastaavanlainen tapahtuma järjestetään tänä vuonna samaan aikaan myös Ruotsissa ja monessa muussa Euroopan maassa.

  OSALLISTUMISOHJEET

  Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Osallistuakseen ei tarvitse olla lintuharrastaja. Pihabongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.

  • Tarkkaile tunnin ajan lintuja omalla pihalla, puistossa tai muulla paikalla joko lauantaina 25. tai sunnuntaina 26. tammikuuta.
  • Tunnista havaitsemasi lintulajit.
  • Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
  • Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLifelle viimeistään perjantaina 31.1. joko osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

  Jos kotipihan linnut eivät ole vielä tuttuja, löydät tavallisimmat talvilintumme esittelevän videon sekä kuvia ja lyhyet lajiesittelyt osoitteesta www.pihabongaus.fi.

  Osallistuneiden kesken arvotaan lintukiikareita, kirjoja, cd-levyjä ja muita palkintoja. BirdLife julkaisee verkkosivuillaan tuloksia jo tapahtuman aikana, alustavan yhteenvedon 27.1. ja lopulliset tulokset helmikuun aikana.

  Tapahtuman yritysyhteistyökumppaneina ovat Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, Suomen Lintuvaruste Oy ja Kustannusosakeyhtiö Moreeni.

  LISÄTIETOJA

   

  Mediatiedote 14.1.2014
  Pihabongaus on koko perheen luontoharrastustapahtuma

  BirdLife Suomi järjestää jo yhdeksättä kertaa Pihabongaus-tapahtuman tammikuun viimeisenä viikonloppuna 25.–26.1. Kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitetussa tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla ja havainnot ilmoitetaan BirdLifelle.

  Osallistuakseen ei tarvitse olla lintuharrastaja, eikä Pihabongaus ole kilpailu. Tapahtuman päätarkoituksena on saada mahdollisimman monet tarkkailemaan talvisia kotipihan lintuja. Samalla välitetään tietoa lintujen suojelusta ja talviruokinnasta sekä kerätään arvokasta tietoa maamme talvisesta linnustosta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

  Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

  ”Tavallisimmin tavatut talitiainen, sinitiainen ja harakka ovat monelle päivittäisiä tuttuja, mutta harva tulee ajatelleeksi, että omalla koti- tai muulla tutulla pihalla saattaa tavata myös todellisia harvinaisuuksia! Juuri tästä jännittävien ja ennakoimattomien kohtaamisten mahdollisuudesta sekä halusta tunnistaa näkemänsä syntyy lintubongaamisen kiehtova tunnelma”, sanoo Jenni Haukio.

  Pihabongaus on järjestetty tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006 lähtien. Viime vuonna Pihabongauksessa rikottiin ennätyksiä, kun 19 000 ihmistä tarkkaili lintuja yli 12 000 pihalla. Lintuyksilöitä havaittiin kaikkiaan yli 600 000.

  Havainnot voi ilmoittaa osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. BirdLife julkaisee verkkosivuillaan tuloksia jo tapahtuman aikana, alustavan yhteenvedon 27.1. ja lopulliset tulokset helmikuun aikana.

  Malli Pihabongaukseen tulee Isosta-Britanniasta, missä sikäläinen BirdLife (RSPB) on yli 30 vuoden ajan järjestänyt Big Garden Birdwatch -tapahtumaa, johon osallistuu nykyisin yli 500 000 ihmistä.

  Tapahtuman yritysyhteistyökumppaneina ovat Eläinruokatehdas Lemmikki Oy, Suomen Lintuvaruste Oy ja Kustannusosakeyhtiö Moreeni.

  OSALLISTUMISOHJEET LYHYESTI

  Hauskaa, helppoa, hyödyllistä ja siihen kuluu vain tunti!

  Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Pihabongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.

  • Tarkkaile tunnin ajan lintuja omalla pihalla, puistossa tai muulla paikalla joko lauantaina 25. tai sunnuntaina 26. tammikuuta.
  • Tunnista havaitsemasi lintulajit.
  • Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
  • Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLifelle viimeistään perjantaina 31.1. joko osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

  LISÄMATERIAALIA


  I KORTHET PÅ SVENSKA

  BirdLife Finland ordnar åt alla naturintresserade Gårdsplanskryss-evenemanget 25.–26.1. Allt går ut på att under en timme iaktta fåglar på egen gård eller vid någon annan plats. Timmen kan man själv välja endera på lördag eller söndag. Iakttagelserna rapporteras till BirdLife på web-adressen www.pihabongaus.fi eller med postkort.

  Grunden till evenemanget ligger i att få människor att engagera sig åt vinterns gårdsfåglar. Med ens samlas uppgifter som hjälper till att konkret få reda på vilka fåglar påträffas och i vilka mängder, som i sin tur ger grunder för forskning av fågelbeståndens utveckling och bidrar till fågelskydd.

  Gårdsplanskrysset (Pihabongaus) har ordnats i slutet av januari årligen sedan 2006. I fjol deltog 19 000 finländare med att observera fåglar på mer än 12 000 gårdsplan. Tillsammans observerades 600 000 fågelindivider.

  Idén kommer från Storbritannien där motsvarande räkningar har gjorts i över 30 år. Där heter det ”Big Garden Birdwatch” och årligen deltar över 500 000 entusiaster.

  Republikens presidents maka Jenni Haukio fungerar som evenemangets skyddare.

  Anmälning av räkningsresultaten och tilläggsuppgifter finns på www.pihabongaus.fi.

  LISÄTIETOJA / TILLÄGGSINFORMATION

   

 •    
 • 19.12.2014 - BirdLife muisti jouluna uhanalaista valkoselkätikkaa
 • 16.11.2014 - Soidensuojeluohjelma toteutettava välittömästi
 • 16.11.2014 - Raaseporilainen Ossi Tahvonen on vuoden nuori lintuharrastaja
 • 16.11.2014 - Lohjalainen Esa Aaltonen on vuoden retkikummi
 • 1.11.2014 - BirdLife myönsi Juha Markkolalle kultaisen ansiomerkin
 • 30.10.2014 - Laulujoutsenia laskettiin ennätysmäärä
 • 20.10.2014 - Ensi viikonloppuna bongataan joutsenia
 • 16.10.2014 - Soidensuojeluohjelman jarruttaminen lisäisi suolintujen ahdinkoa
 • 7.10.2014 - Yli 20 000 ihmistä osallistui Euroopan suurimpaan lintuharrastustapahtumaan
 • 3.10.2014 - Lintuasematoiminta käynnistynyt Söderskärillä
 • 30.9.2014 - Lintusyksy huipentuu viikonloppuna EuroBirdwatch-tapahtumaan
 • 25.9.2014 - Kurkimuuton Suomen ennätys laskettiin Sauvossa
 • 24.9.2014 - Metsähallituksen suojelupäätös on riittämätön – luontojärjestöt suljettiin valmistelun ulkopuolelle
 • 5.9.2014 - Valkoposkihanhen syyskanta kasvoi viidenneksellä
 • 19.8.2014 - BirdLife ja Metsästäjäliitto: Sorsastuksessa muistettava hyvät metsästystavat
 • 14.8.2014 - Uhanalainen selkälokki taantunut lähes viidenneksen
 • 24.7.2014 - Uhanalaisia lintuja entistä enemmän
 • 9.7.2014 - BirdLife Suomi tyrmää valkoposkihanhien vähentämisen
 • 30.6.2014 - Merimetson poikasia tapettu Perämerellä
 • 19.6.2014 - Lintujen pesimärauhaa kunnioitettava juhannuksenakin
 • 9.6.2014 - Yli puolet linnunpöntöistä asuttuna
 • 5.6.2014 - Osallistu pönttölintujen bongaukseen viikonloppuna
 • 28.5.2014 - Kuka pesii pöntössäsi? Osallistu Pönttöbongaukseen
 • 16.5.2014 - Vie lapsi luontoon – Lasten lintuviikko 19.–25.5.
 • 3.5.2014 - Tornien taistossa yli 330 tornia ja yli 200 lintulajia
 • 2.5.2014 - Laulujoutsen on vuoden lintu
 • 28.4.2014 - Euroopan Natura 2000 -päivää vietetään 21.5.
 • 28.4.2014 - Tornien taistossa taas yli 300 lintutornia
 • 27.3.2014 - BirdLife myönsi Juhani Koivusaarelle kultaisen ansiomerkin
 • 26.3.2014 - Haarapääsky ehti jo Suomeen
 • 24.3.2014 - BirdLife Suomi palkitsi ansioituneita lintuharrastajia Seinäjoella
 • 23.3.2014 - Lintuja tapetaan pesimäaikana löyhin perustein
 • 23.3.2014 - Suomenselältä vuoden lintuyhdistys
 • 10.3.2014 - KHO kumosi päätöksen merimetsokannan vähentämisestä
 • 17.2.2014 - 21 luonnonsuojelujärjestöä vaatii yhteispohjoismaista suurpetokantojen hoitoa
 • 6.2.2014 - BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelussa 10 miljoonaa lintuhavaintoa
 • 31.1.2014 - BirdLife Suomi palkitsi ansioituneita lintuharrastajia Helsingissä
 • 27.1.2014 - Marja- ja peippolintuja vähän Pihabongauksessa
 • 21.1.2014 - Pihabongauksessa tarkkaillaan talvilintuja
 • 14.1.2014 - Pihabongaus on koko perheen luontoharrastustapahtuma

  Aiempien vuosien lehdistötiedotteet löytyvät www-arkistosta.