Rariteettikomitea tiedottaa

Rariteettikomitean yhtenä tehtävänä on ylläpitää luetteloa Suomessa tavatuista lintulajeista ja alalajeista. Vuodesta 2003 Suomen lajiluettelo on perustunut Euroopan rariteettikomiteoiden yhdistyksen taksonomisen komitean suosituksiin, mutta komitean hiipuminen on tuonut tarvetta korvata lista muulla Rariteettikomitea kertoo, missä nyt mennään.