Markus Seppälä

Järjestökoordinaattori, BirdLife-lehden päätoimittaja (vs.)

Tervehdys! Aloitin työskentelyn järjestökoordinaattorina BirdLife Suomen toimistolla toukokuussa 2017. Jäsenyhdistystemme palvelemisen lisäksi työnkuvaani kuuluu muun muassa BirdLifen vapaaehtoistoimintamuotojen, kuten arvokkaan retkikummitoiminnan pyörittäminen ja kehittäminen.

Minulla on jo pitkä työhistoria järjestöpuolelta Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen nuorisojärjestö Luonto-Liiton puolelta, joten on mukava päästä kartuttamaan lisää kokemusta ja osaamista myös BirdLifen, lintujensuojelun ja -harrastuksen parissa. Toimin myös aktiivisena luottamushenkilönä muissa järjestöissä, kuten puheenjohtajana Helsingin Polkupyöräilijöissä HePossa ja haitallisia vieraslajeja käsittelevän työryhmän jäsenenä luonnonsuojeluliitossa.

Koulutukseltani olen haitallisiin vieraslajeihin keskittynyt biologi, ja kiinnostuksen kohteinani on tieteen popularisointi ruohunjuuritason suojelukäyttöön ja kansalaistiede (citizen science) -pohjaisten toimintamuotojen kehittäminen.

Lintuharrastustaustaakin löytyy, vaikkakin aktiivisin retkeily onkin jäänyt vuosien taa. Toimiston ja toiminnan inspiroiva vaikutus auttaa minua varmasti pääsemään taas vauhtiin ja kaivamaan Kowat kaapista taas kaulalle roikkumaan!