Lyijyhaulien käyttö kosteikoilla kielletään EU:ssa – kieltoa jarruttaneelle Suomelle suuri imagotappio

Äärimmäisen uhanalaiset punasotkat talvehtivat Länsi- ja Etelä-Euroopan kosteikoilla, missä lyijymyrkytyksen vaara on suuri. Kuva: Petri Vainio.

EU:n jäsenmaat hyväksyivät torstaina ehdotuksen, jolla kielletään lyijypitoisten haulien käyttö ja hallussapito kosteikkoalueilla. Rajoitus tulee näillä näkymin voimaan vuoden 2023 alkupuolella. Lyijyhaulien käyttökielto on tärkeä askel lintujen suojelussa, koska lyijymyrkytys on hyvin yleinen vesilintujen sekä myös esimerkiksi maa- ja merikotkien kuolinsyy.

Suomi vastusti ehdotusta viimeiseen asti. Lopulta ehdotus hyväksyttiin selvällä määräenemmistöllä ja Suomi jäi edustamaan taantumusta sellaisten ympäristönsuojelun mallimaiden kuin Tšekin, Unkarin, Slovakian ja Maltan kanssa. Tämä on suuri imagotappio Suomelle, joka on aiemmin kuulunut monissa ympäristöasioissa edistyksellisten maiden joukkoon.

Suomen perusteena vastustaa kieltoa oli muun muassa se, että kosteikoksi määriteltäisiin myös suot ja siten suuri osa maa-alueestamme ja kiellon valvonta olisi vaikeaa. Silti muun muassa Ruotsi ja Irlanti, joissa tilanne on samankaltainen, äänestivät käyttökiellon puolesta.

Lyijy ei kuulu luontoon

Lyijy on myrkky, joka on vaarallinen niin luonnolle kuin ihmisillekin. Ravinnon mukana niellyt lyijyhaulit ja vesistöihin liuennut lyijy ovat yksi tärkeimmistä vesilintujen kuolinsyistä. Lyijy tappaa myös maa-alueilla: esimerkiksi petolinnut, kuten maa- ja merikotkat, kuolevat usein lyijymyrkytykseen. Ne saavat elimistöönsä lyijyä ravintonaan käyttämistä kuolleista ja heikkokuntoisista eläimistä sekä haaskoista.

Lyijyhaulien käyttö on suuri ongelma erityisesti eteläisen Euroopan kosteikoilla, missä talvehtii merkittävä osa myös Suomessa pesivistä vesilinnuista. Useissa maissa lyijyn käyttöä ei ole tähän asti juurikaan rajoitettu. Suomessa lyijyhaulien käyttö on kielletty vesilintujen metsästyksessä, mutta se ei estä lyijyn päätymistä ympäristöön, sillä kosteikoilla saa metsästää muita lajeja.

Lyijystä on aika luopua kokonaan

Lyijy aiheuttaa lintujen kuolemia ja ympäristön pilaantumista, ja lyijyä sisältävien ammusten käytöstä on siksi aika luopua kokonaan. Tämän ovat jo monet Euroopan maat tehneet. Kieltämällä lyijyn käyttö kaikissa ympäristöissä päästään eroon myös valvonnan vaikeudesta.

Lyijylle on nykyisin olemassa useita korvaavia ja hinnaltaan vertailukelpoisia vaihtoehtoja. Kymmeniä vuosia vanhoihin aseisiin lyijyttömät ammukset eivät ehkä sovi, mutta nämä on jo muistakin syistä aika siirtää eläkkeelle. Myös pelko esimerkiksi teräshaulien haitasta puuntuotannolle on osoittautunut turhaksi: esimerkiksi Metsähallitus on jo kumonnut teräshaulien käyttökiellon valtion mailla.

Lisätietoa lyijystä ja linnuista