Päämuuttoreittien päivitys 2022

Tälle sivulle on koottu aineistoa lintujen päämuuttoreittien vuoden 2022 päivityksen luonnoskarttojen tarkistamista varten. Sivu ei ole julkinen.

Reiteissä keskitytään suurikokoisten lajien valoisaan aikaan tapahtuvaan muuttoon. Valoisaa aikaa selvästi laajemmalle alueelle hajaantuvaa yömuuttoa ei reiteillä kuvata. Edellisen selvityksen mukaisesti päämuuttoreiteiksi määritellään vain alueita, joilla valtakunnallisesti merkittäviä määriä muuttaa säännöllisesti (vuosittain tai lähes vuosittain). Lintujen päämuuttoreitit Suomessa ilmestyi toukokuussa 2014.

Reittipäivityksen selkärankana toimii Tiiran havaintoaineisto. Tarkastelussa on käytetty Tiiran 15 vuoden aineistoa (vuodet 2007-2021), mikä sisältää noin 19 miljoonaa havaintoa. Lisäksi on käytetty hyväksi joitakin satellittiseuranta-aineistoja ja alueellisia selvityksiä. Reitit ovat olleet BirdLifen jäsenyhdistyksillä ja joukolla lintuharrastajia kommentoitavana syys-lokakuussa ja reittejä on muokattu kommenttien perusteella. Lähtökohtana on, että päämuuttoreitiltä on oltava suhteellisen tuoretta havaintoaineistoa.

Reiteissä on varsin vähän merkittäviä muutoksia vuoden 2014 reitteihin. Karttaluonnokset ovat tämän sivun kautta aktiivistaijareilla, alueellisilla muuttoasiantuntijoilla ja lintuyhdistyksillä kommenteilla. Päivitetyt kartat tulevat BirdLife Suomen sivuille paikkatietoaineistona muun muassa maan- ja merenkäytön ammattilaisten käytettäväksi, ja lintujen suojelua edistämään. Päivitetyt kartat toimitetaan myös ympäristöministeriöön.

Havaintoaineiston merkittävimpiä puutteita

Havainnointi keskittyy tietyille alueille, ja päämuuttoreitilläkin voi olla varsin laajoja alueita, joilla havainnointi on vähäistä. Erityisesti sisämaassa on suuria alueita, joilta on hyvin vähän muuttohavaintoaineistoa. Päämuuttoreittien piirtämisen kannalta merkittävin puute koskee havainnointiaineistoa, joka osoittaisi, mistä päämuuttoreitit menevät Ahvenanmaan mantereella sekä maakunnan pohjoisosien merialueilla ja saaristomerellä (koskee useita lajeja). Myös Suomenlahden itäosista on niukasti eteläisimmän ulkosaariston havaintoja.

Yleisiä huomioita kartoista

  • Kartat avautuvat klikkaamalla.
  • Laji+vuodenaika -nimikkeen jälkeen on luku, joka on karkea raja-arvo kyseisen muuttoreitin muuttajien päiväsummalle päämuuttoreitillä.
  • Kartoilla on esitetty päämuuttoreittien lisäksi joillakin lajeilla suuntanuolia osoittamaan sekä sitä, että myös ko. suuntaan muuttaa paljon lintuja että kuvaamaan alueita, joiden osalta ei ole riittävän tarkkaa tietoa siitä, mistä päämuuttoreitti alueella kulkee (esim. Saaristomerellä).
  • Kartoissa on näkyvillä 10 km x 10 km ruudukko, joka auttaa havaintopisteiden ja muuttolinjan välisen etäisyyden arviointia.
  • Suomen rajojen ulkopuolisilta osin kartat ovat viitteellisiä, eikä niihin kannata kiinnittää huomiota.

Lajikohtaiset luonnoskartat

Laulujoutsen: Kevät [300], Syksy [300].

Metsähanhi: Kevät [700], Syksy [1000].

Tundrahanhi: Kevät [500], Syksy [1000].

Valkoposkihanhi: Kevät [30000], Syksy [20000].

Sepelhanhi: Kevät [25000], Syksy [5000].

Alli: Kevät [40000], Syksy [10000].

Mustalintu: Kevät [Suomenlahden reitti 40000, Pohjanlahden reitti 7000].

Pilkkasiipi: Kevät  [2000]

Haahka: Kevät [1000], Syksy [500].

Kuikkalinnut: Kevät [1000], Syksy [500].

Merimetso: Kevät [500], Syksy [1000].

Mehiläishaukka: Kevät [30], Syksy [50].

Merikotka: Kevät [15], Syksy [15].

Varpushaukka: Kevät [100], Syksy [200].

Hiirihaukka: Kevät [30], Syksy [100].

Piekana: Kevät [70], Syksy [50].

Maakotka: Kevät [4], Syksy [4].

Kurki: Kevät [1500], Syksy [5000]

Sepelkyyhky: Syksy [10000].

Varis: Syksy [1000].

Naakka: Syksy [5000].

 

Ohjeita karttojen arviointiin

Päämuuttoreitin sijaintia arvioidessa ja havaintoaineistoa tulkittaessa on oltava erityisen huolellinen, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten:

  1. Mistä päämuuttoreitti kulkee suhteessa havainnointipaikkaan? Päämuuttoreitti voi kulkea varsin kaukanakin  havainnointipaikasta. Vaikka osa linnuista menisikin havainnointipaikan läheltä, ei se ole päämuuttoreitillä, jos valtaosa linnuista menee kaukana havainnointipaikasta
  2. Ovatko määrät tietyllä havaintopisteellä säännöllisesti suuria? Päämuuttoreittiä ei ole alue, jossa on nähty satunnaisesti joinakin vuosina suuria määriä – päinvastoin päämuuttoreitillä vuodet, jolloin suuria määriä ei mene reittiä pitkin, ovat poikkeuksia.
  3. Liittyykö havaintoaineistoon jotain puutteita? Onko tarkkailu satunnaista, staijataanko läpi päivän vai osan päivästä? Lyhytaikaiset jaksot voivat myös osoittaa reitin sijaintia.