Hiirihaukan värimuodot

Suomessa pesii kaksi hiirihaukan alalajia: lännenhiirihaukka (B. b. buteo) ja idänhiirihaukka (B. b. vulpinus). Alalajien erottaminen toisistaan on usein hankalaa. Osa idänhiirihaukoista on punaruskeita ja helposti erotettavissa sävyltään tummanruskeista lännenhiirihaukoista. Osa idänhiirihaukoista muistuttaa hyvin paljon lännenhiirihaukkoja. Suomessa esiintyvistä hiirihaukoista suuri osa on kuitenkin välimuotoisia, joita on hyvin vaikea tunnistaa alalajilleen.

Alalajin tunnistamista helpottavat seuraavat tuntomerkit:

 • Idänhiirihaukat ovat hieman pienempiä kuin lännenhiirihaukat.
 • Idänhiirihaukkojen siivenkäyttö on nopeampaa kuin lännenhiirihaukoilla.
 • Idänhiirihaukat ovat keskimäärin lämpimämmän värisiä, ja ruumiinhöyhenten raidoitus on kapeampaa kuin lännenhiirihaukoilla.
 • Siipisulat ovat idänhiirihaukalla valkeammat kuin lännenhiirihaukalla, ja sekä siipisulkien että pyrstösulkien raidoitus on kapeampaa ja paremmin erottuvaa kuin lännenhiirihaukoilla.

Alalajien määrittämistä käsitellään tarkemmin esimerkiksi kirjassa Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East (Dick Forsman 2016), Bloomsbury Publishing.

Alalajien esiintymisessä on jonkin verran maantieteellistä eroa. Nimensä mukaisesti valtaosa läntisessä Suomessa pesivistä hiirihaukoista on lännenhiirihaukkoja ja Päijänteestä itään esiintyy enemmän idänhiirihaukkoja. Alalajien levinneisyys on kuitenkin päällekkäinen, eikä alalajeja voi erottaa varmuudella maantieteellisin perustein. Alalajit voivat todennäköisesti myös risteytyä.

Lännenhiirihaukan värimuototutkimus

Kaikki lännenhiirihaukat eivät ole samannäköisiä. Niiden värivaihtelusta on meneillään tutkimus, jossa selvitetään eri värimuotojen osuutta eri puolilla Eurooppaa. Tutkimuksessa lännenhiirihaukat on jaettu seitsemään väriluokkaan. Tutkijat ovat kiinnostuneita myös eri väriluokkien esiintymisestä Suomessa. Väriluokat ovat:

 • Bumo1: ERITTÄIN TUMMA: täysin tumma yksilö, jossa ei juurikaan valkoista
 • Bumo2: TUMMA: hieman valkoista vatsassa, yleisväriltään tumma
 • Bumo3: TUMMA VÄLIMUOTOINEN: viiruja rinnassa tai valkea rintavyö, mutta pää, kaula ja vatsa tummat
 • Bumo4: VÄLIMUOTOINEN: vaalea viiruinen rinta ja vatsa, mutta kyljet ja vatsa tummat
 • Bumo5: VAALEA VÄLIMUOTOINEN: niska vaalea, täplikäs, vaaleaviiruinen pää, mutta kyljet ruskeat
 • Bumo6: VAALEA: yleisasultaan vaalea, siiven alapinnat valkeat, mutta yläpinnat ruskeat
 • Bumo7: ERITTÄIN VAALEA: erittäin vaalea, myös siiven yläpeitinhöyhenet vaaleat.

Värimuodon valinta on osin subjektiivinen. Jos et osaa varmuudella sanoa, mihin luokkaan jokin yksilö kuuluu, kirjaa parhaalta tuntuva värimuoto.

Hiirihaukan värimuotomalli.

Värimuotojen tunnistaminen

Tutkimukseen voi osallistua kirjaamalla Tiiran hiirihaukkahavaintoihin hiirihaukan väriluokat. Kirjaa rivitason Lisätietoja-kenttään väriluokkatieto: kirjaa ensin “Bumo”, joka on tunnus tietojen hakua varten, ja sen jatkoksi väriluokka. Esimerkiksi “Bumo1” tarkoittaa väriluokkaan 1 kuuluvaa yksilöä.

Kirjaa kukin väriluokalleen määritetty yksilö erikseen omalle rivilleen.

Muista kiinnittää huomiosi myös “tavallisen” näköisiin hiirihaukkoihin, jotta tulosjakauma kuvaa värimuotojen todellista esiintymistä, eikä vain harvinaisimpien valkeiden muotojen esiintymistä. Voit lisätä Tiiraan myös kuvan linnusta.

hiha-ilmoitus

Lisätietoja: