Pönttöbongaus

Pönttölintuja tarkkaillaan taas 8.–9.6.2024! Pönttöbongauksessa seurataan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoitetaan havainnot BirdLife Suomelle. Tapahtumalla kerätään arvokasta tietoa pönttölintujen kannanmuutoksista ja pesintöjen onnistumisesta.