Tiira-lintutietopalvelun vuosi 2020 lukuina

Vuoden 2020 lopussa Tiiralla oli noin 37 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Rekisteröityneet käyttäjät kirjautuivat järjestelmään vuoden aikana lähes 2,5 miljoonaa kertaa.

Vuonna 2020 Tiiraan kirjattiin 2,1 miljoonaa havaintoa, joista reilu 1,7 miljoonaa vuoden 2020 havaintoja ja noin 350 000 havaintoa aikaisemmilta vuosilta. Suurimmat yksilömäärät kirjattiin tuttuun tapaan runsaista arktisista läpimuuttajista, kuten esimerkiksi mustalinnusta (yli 270 000 yksilöä). Eniten havaintoja (yli 50 000) kirjattiin puolestaan kansallislintu laulujoutsenesta.

Vuoden lopussa palvelussa oli yhteensä 21,8 miljoonaa havaintoa 483 luonnonvaraisesta ja 39 ei-luonnonvaraiseksi tulkitusta lajista.

Havaintoja kirjasi lähes 27 000 eri henkilöä. Eniten havaintoja kirjannut käyttäjä kirjasi palveluun yli 65 000 havaintoa. Havaintoihin liitettiin noin 19 000 kuvaa tai muuta tallennetta. Vuoden lopussa Tiirassa oli yli 170 000 tallennetta.

Havaintoja kirjattiin lähes kaikkialta Suomesta. Sadan neliökilometrin (10 km x 10 km) ruutuja, joilta ei kirjattu Tiiraan yhtään havaintoa, oli lähinnä Pohjois-Suomen erämaissa. Alla olevaan kuvaan on koottu vuoden 2020 havaintojen jakauma sadan neliökilometrin ruuduilla. Mitä tummempi ruutu on, sitä enemmän ruudulta kirjattiin havaintoja. Kiitos kaikille Tiiraan havaintoja kirjanneille!

Pohjakartta: Maanmittauslaitos