BirdLife Suomi  

Tornien taiston vuoden 2018 tulokset yhdistyksittäin

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry

Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry

Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry

Kuusamon Lintukerho ry

Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry

Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry

Pohjois-Savo - Lintuyhdistys Kuikka

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry

Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry

Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry

Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Ålands Fågelskyddsförening rf