Pelloilla levähtävät hanhet

Suomen merkitys Venäjällä pesivien hanhien kevät- ja syysmuuton aikaisena levähdysalueena on kasvanut huomattavasti. Nykyään Suomessa levähtää ja ruokailee satoja tuhansia hanhia ja niiden aihauttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet. Vahinkoja voidaan kuitenkin ehkäistä monin toimenpitein.