Kaupunkivalkoposkihanhet

valkoposkihanhet ruokailevat varsin yleisesti kaupunkien puistoissa ja lepäilevät uimarannoilla. Ne ilahduttavat kymmeniä tuhansia ihmisiä. Osa ihmisistä ei ole taajamahanhista mielissään. Valkoposkihanhia ei saa vahingoittaa, eikä tahallisesti häiritä. Hanhiristiriitoja voi kuitenkin vähentää tiedotuksen ja esiintymisen ohjaamisen avulla.