Punasotka oli vuoden lintu 2018

Vuoden 2018 aikana selvitettiin, paljonko meillä vielä pesii erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja punasotkia.