Erinomainen tiaissyksy 2018

Lapintiainen. Kuva: Pertti Rasp

Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen havaintojen perusteella tiaisvaellus oli syksyllä 2018 erittäin voimakasta. Vaellus oli lapin-, sini- ja talitiaisella voimakkaampaa kuin kertaakaan aiemmin Tiiran toiminta-aikana. Varsinkin muuttavia lapintiaisia havaittiin huomattavasti keskimääräistä runsaammin. Hömötiaisvaellus oli myös voimakasta, mutta lukumäärät jäivät selvästi huippuvuodesta 2010.

Kesän lämpimät säät suosivat tiaisten pesintöjä, mikä näkyi syksyn hyvinä yksilömäärinä. Kiitos kaikille havaintoja Tiiraan kirjanneille. Tiaisvaelluksen runsautta vuosina 2007–2018 on kuvattu alla kaavioina sekä lapintiaisen esiintymistä myös karttavertailuna syksyjen 2017 ja 2018 välillä.

 

Kuva 1. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen lapintiaisten runsaus 2007-2018.

Kuva 2. Lapintiaisen havaintopaikat syksyllä 2017 ja syksyllä 2018 (18.11. mennessä).

Kuva 3. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen sinitiaisten runsaus 2007–2018.

Kuva 4. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen talitiaisten runsaus 2007–2018.

Kuva 5. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen hömötiaisten runsaus 2007–2018. Huomaa logaritminen asteikko.

Kuva 6. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen kuusitiaisten runsaus 2007–2018. Huomaa logaritminen asteikko.

Kuva 7. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen töyhtötiaisten runsaus 2007–2018. Töyhtötiainen on Suomen tiaisista vahvimmin paikkalintu.

Kuva 8. Tiiraan syksyllä muuttaviksi kirjattujen pyrstötiaisten runsaus 2007–2018.

 

Runsauden tarkastelussa on poistettu päällekkäishavainnot käyttäen tarkastelussa sadan neliökilometrin ruudun päivittäisiä maksimiarvoja.