Metsästysaikojen muutosehdotukset ovat haitaksi luonnolle ja luonnossa liikkujille

Metso. Kuva: Micha Fager

Suomen riistalintulajeista lähes puolet on uhanalaisia ja metsäkanalintukannat ovat heikommalla tasolla kuin koskaan aiemmin. Tästä huolimatta maa- ja metsätalousministeriö esittää metsästysasetuksen muutosehdotuksessa muun muassa metson, pyyn, peltopyyn ja teeren metsästysaikoihin huomattavia pidennyksiä.

Ministeriö jatkaisi metsäkanalintujen (pyyn, teeren ja metson) metsästysaikaa lokakuun lopusta pitkälle joulukuulle. Lisäksi mahdollistettaisiin koirasmetson metsästys tammikuussa joissain maakunnissa. Metson metsästysaika olisi tällöin yli kaksinkertainen nykyiseen nähden. BirdLife pitää lintujen metsästämistä talvella, niiden elämän hankalimpana aikana, hyvien metsästyskäytäntöjen vastaisena.

Vaikka kanalintujen metsästystä voidaan vuosittain rajoittaa riistakolmiolaskentatulosten perusteella, muutos mahdollistaa entistä suuremman metsästyskuolleisuuden kantojen nousuvuosina. Tämä hidastaa kantojen elpymistä.

Myös vähälukuisen ja viime aikoina selvästi vähentyneen peltopyyn metsästysaikaa esitetään kaksinkertaistettavaksi. Muutosehdotusta perustellaan tarhalintujen metsästyksellä. Monilla alueilla on kuitenkin mahdotonta erottaa tarhattuja ja luonnonvaraisia peltopyitä toisistaan. Metsästysajan pidennys on riski Suomen luonnonvaraiselle peltopyykannalle.

Ministeriö esittää lisäksi merihanhen ja kanadanhanhen metsästyksen aikaistamista pelloilla.  Aikaistettu metsästys voi johtaa varsinkin merihanhien syysmuuton aikaistumiseen ja aiheuttaa häiriötä muulle luonnolle.

BirdLife ei pidä ministeriön esitystä riistakantojen tilan ja yleisen edun mukaisena. Lue tarkemmin: BirdLifen lausunto metsästysasetuksen muutosesityksestä.