Kansainvälisesti tärkeät lintualueet

Kuva: Teemu Lehtiniemi

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 100 sijaitsee Suomessa. IBA-alueet muodostavat maailmanlaajuisen tärkeiden lintualueiden verkoston, joka tarjoaa lajeille turvan niiden pesimä-, muutto- ja talvehtimisaikana.

BirdLife Suomi seuraa IBA-alueiden linnuston muutoksia. Kunkin alueen linnusto pyritään selvittämään 5–10 vuoden välein.

IBA-alueiden huomioon ottaminen ja suojeleminen on tärkeää, koska alueilla on huomattava merkitys koko maailman linnustolle. IBA-alueiden suojelutilanne on YK:n Millennium Development Goals 2010 -selvityksen luonnon monimuotoisuuden tilan mittari.

iba-stamp