Atlasobservationer till Tiira

Atlasobservationer sparas i Tiira likadant som andra fågelobservationer. För att en observation ska kunna räkans som atlasobservation bör den förses med häckningssäkerhetsindex. Alla rapporterade observationer under 2022–2025 med häckningssäkerhetsindex tas med i fågelatlas. Utan häckningssäkerhetsindex räknas observationen inte till atlas – kom alltså ihåg att anteckna häckningssäkerhetsindex vid varje observation som tyder på häckning!

Anvisningar till häckningssäkerhetsindex finns i Tiira.

Vid behov kan du bekanta dig med allmänna instruktioner för Tiira-fågelinformationstjänsten.

Observationens häckningssäkerhetsindex väljs bredvid fältet för ”Tilläggsuppgifter” i samband med att en observation rapporteras (se bilden). Positionsbestämning på kartan är obligatorisk information då en observation med häckningssäkerhetsindex rapporteras. Var särskilt noggrann med positionen då fågeln observeras nära atlasrutans gräns (fågeln kan observeras från den angränsande rutan). Mödan i att anteckna så exakt position som möjligt är liten medan nyttan är stor. I ”Aktivitet”-fältet bör åtminstone antecknas ett ”p” (stationär), men också andra aktivitetsuppgifter kan antecknas precis som i andra observationer.

Val av häckningssäkerhetsindex i Tiira. Då du väljer de med blå färg markerade siffrorna för index – öppnas ett nytt fönster med beskrivningar till varje värde för häckningssäkerhetsindex.

 

Häckningssäkerhetsindex i Tiira kan senare redigeras med hjälp av funktionen ”Redigera observation”. Det här kan bli angeläget om det finns ett fel i en observation eller observationen behöver kompletteras senare. Uppdateringar och ändringar i Tiira uppdaterar också informationen till fågelatlas resultatservice. Du kan redigera dina tidigare rapporter med ”Sök observationer”-funktionen samt kryssa i ”Mina rapporter”. Då du sedan klickar på pennan i samband med observationen kan du uppdatera rapporten.

Det är inte nödvändigt att gå tillbaka till en gammal observation om det inte finns något fel i den. Ifall du iakttar en högre häckningssäkerhetsindex ska du skriva in en ny rapport i Tiira.

Genom att rapportera dina observationer i Tiira stöder du både arbetet med fågelatlas och din lokalförening. Observationer som rapporteras i Tiira används till att sammanställa översikter, undersöka hur fågelsträck framskrider, naturskyddsarbete och forskning. Varje rapporterad observation är till nytta som en detalj i en större helhet.