Ei merimetsosopua Pohjanmaalla

Merimetso. Kuva: Teemu Lehtiniemi.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetsotyöryhmä esittää alueen merimetsokannan rajoittamista neljäosaan nykyisestä. BirdLife on pettynyt siihen, että työryhmän enemmistö piti uskomuksia parempina tiedonlähteinä kuin korkealaatuisia suomalaisia tutkimuksia . Merimetsosta levitetään yleisesti väärää tietoa, vaikka tutkimuksissa merimetsolla ei ole todettu olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia kalastolle, kalastukselle tai luonnon monimuotoisuudelle.

Työryhmässä mukana olleet luonnonsuojelujärjestöt BirdLifeen kuuluva Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys ja Natur och Miljö joutuivat jättämään suunnitelmasta eriävät mielipiteet. Yhdistysten tavoitteena oli löytää kaikkien osapuolten hyväksyttävissä oleva ohjelma, jonka avulla lajiin liittyvää konfliktia pystyttäisiin lieventämään. Työryhmän enemmistön vaatimus kannan huomattavasta rajoittamisesta oli kuitenkin tosiasioiden valossa mahdoton hyväksyä.

BirdLife on huolissaan merimetsoon liittyvän tunnepohjaisen pseudotiedon levittämisestä. Tämä syventää entisestään lajiin liittyviä epäluuloja ja jopa pelkoja. Suomessa on hyvin toimiva poikkeuslupajärjestelmä, jolla merimetsojen ja muiden rauhoitettujen lintulajien aiheuttamia taloudellisia haittoja voidaan vähentää. Merimetson tai minkään muunkaan luonnonvaraisen lajin vainoaminen esimerkiksi sen vuoksi, että se käyttää ravinnokseen kalaa, ei ole BirdLifen mielestä hyväksyttävää. Merimetsojen vaikutukset esimerkiksi linnustoon ovat olleet positiivisia, sillä muut lajit pesivät mielellään merimetsokolonioiden suojassa.

Lue lisää merimetsoista