Pönttöbongaus 2017

Kottarainen. Kuva: Pertti Rasp

Valtakunnallinen Pönttöbongaus järjestettiin viidettä kertaa 10.–11.6.2017. Havaintoja pönttölinnuista saatiin yli 3 200 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin lähes 29 000 pöntön tiedot. Havaintopaikkojen määrä laski hieman edellisvuodesta, mihin kylmällä keväällä ja pesintöjen viivästymisellä lienee ollut osuutensa.

 

Idässä ja pohjoisessa vähän pesintöjä

Pöntöissä todettiin lähes 15 000 pesintää, eli hieman yli puolet pöntöistä (51%) oli asuttuja. Etelä- ja Länsi-Suomessa asuttujen pönttöjen osuus oli sama kuin edellisvuonna, mutta kylmyyden eniten koettelemissa Itä- ja Pohjois-Suomessa asutusprosentti laski hieman.

Yleisimpien pönttöpesijöiden yleisyyden ja runsauden vaihtelu vuosina 2013-2017.

Pöntöissä havaittiin pesivänä yhteensä 32 eri lintulajia. Yleisimmät pöntöissä pesivät lintumme ovat kirjosieppo, talitiainen ja sinitiainen. Pönttöbongauksen 2017 tulokset viidentoista runsaimman lajin osalta löydät tästä taulukosta.

 

Kottaraisia hyvin, leppälinnut kateissa

Kirjosieppojen määrä pysyi vuoden 2016 tasolla ollen selvästi vähäisempi kuin Pönttöbongauksen ensimmäisinä vuosina. Talitiaisen pesintöjen määrä putosi selvästi, mutta sinitiaisella pudotus oli vähäisempi. Kottaraisia oli pöntöissä sen sijaan hyvin: lähes yhtä paljon kuin edellisenä huippuvuonna 2015. Leppälinnut olivat monen mielestä vähissä keväällä 2017, ja myös Pönttöbongauksessa niitä ilmoitettiin ennätyksellisen vähän.

Pikkuvarpusen tavoin varpunen petrasi selvästi edellisvuodesta, mikä on ilahduttavaa lajin pitkän taantuman jälkeen. Harvalukuisemmista pönttöpesijöistä käenpiikoja havaittiin erittäin vähän jo toisena vuonna peräkkäin ja myös tervapääskyjä ilmoitettiin niukasti.

 

Moni pesintä epäonnistui

Epäonnistuneiden pesintöjen osuus sini- ja talitiaisella vuosina 2013-2017.

Myöhäisen kevään johdosta pesinnät olivat nyt selvästi viime vuotta myöhäisempiä. Kirjosiepon pesinnöistä vain neljäsosan ilmoitettiin ehtineen poikasvaiheeseen, kun viime vuonna poikasia oli yli puolessa pöntöistä. Pesästä lähteneiden talitiaispoikueiden osuus laski edellisvuoden kolmanneksesta kymmeneen prosenttiin.

Kylmä loppukevät näkyi myös epäonnistuneiden pesintöjen suurena määränä. Etenkin tiaispoikueiden raportoitiin toukokuussa monin paikoin kuolleen pönttöihin, ja Pönttöbongauksen tulokset vahvistivat kuolleisuuden olleen suurta. Tali- ja sinitiaisen pesinnöistä yli viiden prosentin ilmoitettiin epäonnistuneen, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

Lisää tuloksia ja karttoja lajeittain