BirdLife International

BirdLife on maailman suurin ympäristöjärjestö ja johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife toimii yli 120 maassa, ja meillä on yli 10 miljoonaa henkilöjäsentä tai tukijaa. BirdLife suojelee lintuja, niiden elinympäristöjä ja koko luonnon monimuotoisuutta sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

BirdLife kerää tietoa kaikista maailman linnuista ja vastaa maailman lintujen uhanalaisuusarvioinnista (ns. Punainen kirja). BirdLife ylläpitää tietokantaa maailman kansainvälisesti tärkeistä lintualueista eli IBA-alueista (Important Bird and Biodiversity Areas) ja on YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuoli, jonka vastuulla on linnuston tilan seuranta IBA-alueiden kautta.

BirdLife Suomen toiminnan yhtenä tavoitteena on BirdLifen kansainvälisten suojeluohjelmien ja tavoitteiden edistäminen Suomessa. Suomen kannalta tärkeimmät ohjelmat ovat kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden eli IBA-alueiden kartoitus ja suojelu, elinympäristöjen suojeluohjelmat sekä uhanalaisten lajien suojeluohjelmat.

EU-asioissa meitä edustaa BirdLifen Brysselin toimisto, joka valvoo keskeisten suojelusopimusten voimassaoloa ja toteutumista myös Suomessa.

 

Logo BirdLife International