Pihabongauksen tuloksia

Pyrstötiainen. Kuva: Petri Vainio

Pihabongaus on järjestetty Suomessa vuodesta 2006. Ensimmäiseen Pihabongaukseen saatiin havaintoja noin 4 800 paikalta. Tämän jälkeen tapahtuma on kasvanut ripeästi: 10 000 havaintopaikan raja rikottiin vuonna 2010, ja nykyään havaintopaikkojen määrä nousee jopa 15 000:een. Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma.

Havaintoja ilmoitetaan noin 400 000–800 000 lintuyksilöstä ja noin 100 lajista vuosittain. Yleisimmät lajit ovat odotetusti hyvin samanlaiset vuodesta toiseen: talitiainen, sinitiainen ja harakka ovat muodostaneet kolmen kärjen joka talvi. Runsaimpien lajien lista vaihtelee vuosittain enemmän, riippuen muun muassa marjalintujen runsaudesta kunakin talvena.

Pihabongaus ei kerro, mikä on Suomen yleisin tai runsain talvilintu, mutta havainnot kertovat muutoksista lintukannoissa. Monet Pihabongauksen tuloksissa näkyvät suuntaukset ovat yhteneviä esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintulaskentojen tulosten kanssa. Pihabongauksen tulokset täydentävät muita linnustonseurantoja. Harvalukuiset lajit jäävät perinteisissä seurannoissa usein vähälle huomiolle, koska havaintoja ei kerry riittävästi. Monen harvalukuisen, ruokinnoilla viihtyvän lajin – kuten harmaapäätikan tai nokkavarpusen – kannanmuutosten seurantaan Pihabongaus on oiva työkalu.

Mitä pidempään seuranta jatkuu, sitä arvokkaammaksi kerätyt havainnot muuttuvat.

Voit tutustua Pihabongauksen kautta saatuun tieteellisesti arvokkaaseen aineistoon lajien esiintymistä ja siinä vuodesta 2006 alkaen tapahtuneita muutoksia kuvaavien kaavioiden avulla: yleisyys ja runsaus.

Osallistumisaktiivisuus eri kunnissa vaihtelee jonkin verran. Voit ladata pdf-taulukon osallistuneiden pihojen määristä kunnittain 2006–2020.

 

Aiempien vuosien tuloksia