Liity tai tue

Lapintiira. Kuva: Micha Fager

BirdLife Suomi on ainutlaatuinen luonnonsuojelujärjestö, joka toimii paikallisesti koko Suomessa. Keräämme tietoa, julkaisemme tulokset ja käytämme niitä vaikuttamistyössämme. Tiedon avulla suojelu voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. Tutustu monipuoliseen toimintaamme!

Valitse oma tapasi tukea

Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin. Näiltä sivuilta löydät itsellesi sopivan tavan auttaa lintuja!

Joko sinä olet liittynyt jäseneksi ja saanut hienot liittymislahjat? Tule mukaan lintuharrastuksen kiehtovaan maailmaan!

Saavutuksiamme vuonna 2021

 • Lintujen puolestapuhuja! Julkaisimme kautta aikojen ensimmäisen Linnuston tila Suomessa -raportin suomeksi ja englanniksi. Raporttia jaettiin kansanedustajille, muille päättäjille ja kansalaisille. Se on ladattavissa myös verkkosivuiltamme.
 • Kosteikot kuntoon! Vuosien kampanjointimme erityisesti lintuvesien kunnostuksen ja hoidon lisäämiseksi johti vuoteen 2030 ulottuvan Helmi-elinympäristöohjelman laatimiseen. Ohjelman budjetti on 750 miljoonaa euroa.
 • Suojelimme tärkeitä lintualueita! Edistimme satojen elinympäristöjen ja luontoharrastuspaikkojen säilymistä Tärkeät lintualueet -hankkeen avulla.
 • Vesilinnuille lepäilyrauhaa! Yhteishankkeessa Suomen Metsästäjäliiton kanssa perustettiin kymmenen uutta vesilintujen syyslevähdysaluetta, joilla ei metsästetä.
 • Kannustimme ihmisiä luontoon! Tunnista 100 lintulajia -haaste innosti tuhansia osallistujia lintuharrastuksen pariin. Retkikummit ja muut aktiivit järjestivät alueellisissa yhdistyksissä eri puolilla maata turvallisia lintuopastuksia, talkoita ja verkkotapahtumia.
 • Kymmeniä tuhansia osallistujia! Tapahtumissamme oli yhteensä lähes 50 000 osallistujaa. Pihabongaus on Suomen suurin luontoharrastustapahtuma.
 • Luonto tutuksi lapsille! Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikon (5 500 osallistujaa), Pihabongauksen koululaisviikon (2 700 osallistujaa) sekä jäsenyhdistysten järjestämien muiden tapahtumien kautta.
 • 24 miljoonan havainnon arkisto! Tiira-lintutietopalveluun tallennettiin yli kaksi miljoonaa lintuhavaintoa. Tiirassa oli vuoden lopussa lähes 24 miljoonaa havaintoa. Olimme mukana myös ajantasaisiin lintuhavaintoihin perustuvassa EuroBirdPortalissa.
 • Asiantuntijana lausumassa! Annoimme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa kymmeniä lausuntoja lainsäädäntö- ja rakennushankkeista, suunnitelmista ja kaavoituksesta, mikä johti muun muassa lakiehdotuksien ja kaavojen parannuksiin.
 • Uhanalaisille rauhaa! BirdLifen tukema kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi eteni eduskunnan käsittelyyn.
 • Oikeutta luonnolle! Jäsenyhdistystemme valitukset menestyivät oikeudessa, mikä johti kaavamuutoksiin ja luontoarvojen parempaan huomiointiin kaavoituksessa ja muissa hankkeissa.
 • Parempaa metsätaloutta! Luontojärjestöjen lakialoite avohakkuiden rajoittamiseksi valtion mailla johtaa Metsähallituksen metsien käytön rajoituksiin ja avohakkuille vaihtoehtoisten metsienkäsittelymuotojen etenemiseen. Olimme mukana myös parantamassa talousmetsien FSC-sertifiointia luontoystävällisemmäksi.
 • Maatalousvahingot minimiin! Avustimme hallintoa lintujen aiheuttamien satovahinkojen ehkäisemiseksi.
 • Lyijy pois luonnosta! Lyijyhaulien käyttökieltoa soilla ja muilla kosteikoilla koskeva laki hyväksyttiin, ja se astuu voimaan vuonna 2023.
 • Vaikutimme Euroopassa! Teimme työtä, jotta lintujen laiton tappaminen Välimerellä ja muualla Euroopassa vähenisi.
 • Arvokkaita havaintoja! Suomen linnuston tilan seuranta perustuu valtaosin BirdLifen jäsenten ja tukijoiden tuottamaan lintutietoon. Puolet Suomessa pesivistä lintulajeista on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.
 • Pystymme tekemään enemmän! Vuoden aikana BirdLifeen ja jäsenyhdistyksiimme liittyi 3 500 uutta jäsentä ja tukijaa. Tervetuloa parveen!