Liity tai tue

Lapintiira. Kuva: Micha Fager

BirdLife Suomi on ainutlaatuinen luonnonsuojelujärjestö, joka toimii paikallisesti koko Suomessa. Keräämme tietoa, julkaisemme tulokset ja käytämme niitä vaikuttamistyössämme. Tiedon avulla suojelu voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. Tutustu monipuoliseen toimintaamme!

Valitse oma tapasi tukea

Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin. Näiltä sivuilta löydät itsellesi sopivan tavan auttaa lintuja!

Joko sinä olet liittynyt jäseneksi ja saanut hienot liittymislahjat? Tule mukaan lintuharrastuksen kiehtovaan maailmaan!

Saavutuksiamme vuonna 2020

 • Kevätmetsästys päättyi! Haahkan kevätmetsästys  Ahvenanmaalla saatiin EU-tuomioistuimen päätöksellä loppumaan.
 • Kosteikot kuntoon! Edellisten vuosien kampanjointimme erityisesti lintuvesien kunnostuksen ja hoidon lisäämiseksi johti mittavan lintuvesien kunnostusohjelman käynnistymiseen.
 • Suojelimme tärkeitä lintualueita! Edistimme satojen elinympäristöjen ja luontoharrastuspaikkojen säilymistä Tärkeät lintualueet -hankkeen avulla.
 • Vesilinnuille lepäilyrauhaa! Aloitimme yhdessä Suomen Metsästäjäliiton kanssa hankkeen metsästykseltä vapaan vesilintujen syyslevähdysalueverkoston perustamiseksi.
 • Helpotusta pandemiaan! Kannustimme suomalaisia luontoon. Järjestimme kaikille avoimen Pihojen taisto -tapahtuman ja Tunnista 100 lintulajia -haasteen, joissa oli tuhansia osallistujia. Lisäksi retkikummit ja muut aktiivit järjestivät alueellisissa yhdistyksissä eri puolilla maata turvallisia lintuopastuksia, talkoita ja verkkotapahtumia.
 • Tuhansia osallistujia! Tapahtumissamme oli yhteensä yli 40 000 osallistujaa. Pihabongaus on Suomen suurin luontoharrastustapahtuma.
 • Luonto tutuksi lapsille! Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikko -tapahtuman (5 000 osallistujaa), Pihabongauksen koululaisviikon (2 400 osallistujaa) sekä jäsenyhdistysten järjestämien muiden tapahtumien kautta.
 • 22 miljoonaa havaintoa arkistossa! Tiira-lintutietopalveluun tallennettiin yli kaksi miljoonaa lintuhavaintoa. Tiirassa oli vuoden lopussa lähes 22 miljoonaa havaintoa. Olimme mukana myös ajantasaisiin lintuhavaintoihin perustuvassa EuroBirdPortalissa.
 • Parempaa metsätaloutta! Luontojärjestöjen lakialoite avohakkuiden rajoittamiseksi valtion mailla eteni eduskunnan käsittelyyn. Metsäkampanja on nostanut metsiensuojelun tarpeet yleiseen tietoisuuteen. Olimme mukana myös parantamassa talousmetsien FSC-sertifiointia luontoystävällisemmäksi.
 • Maatalousvahingot minimiin! Avustimme hallintoa lintujen aiheuttamien maatalousvahinkojen ehkäisemiseksi.
 • Lyijy pois luonnosta! Lyijyhaulien käyttö soilla ja muilla kosteikoilla päätettiin kieltää.
 • Vaikutimme Euroopassa! Teimme työtä, jotta lintujen laiton tappaminen Välimerellä ja muualla Euroopassa vähenisi.
 • Arvokkaita havaintoja! Suomen linnuston tilan seuranta perustuu valtaosin BirdLifen jäsenten ja tukijoiden tuottamaan lintutietoon. Puolet Suomessa pesivistä lintulajeista on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.
 • Pystymme tekemään enemmän! Vuoden aikana BirdLifeen ja jäsenjärjestöihimme liittyi 2 400 uutta jäsentä ja tukijaa.