Liity tai tue

Lapintiira. Kuva: Micha Fager

BirdLife Suomi on ainutlaatuinen luonnonsuojelujärjestö, joka toimii paikallisesti koko Suomessa. Keräämme tietoa, julkaisemme tulokset ja käytämme niitä vaikuttamistyössämme. Tiedon avulla suojelu voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. Tutustu monipuoliseen toimintaamme!

Valitse oma tapasi tukea

Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin. Näiltä sivuilta löydät itsellesi sopivan tavan auttaa lintuja!

Joko sinä olet liittynyt jäseneksi? Tule mukaan lintuharrastuksen kiehtovaan maailmaan!

Saavutuksiamme vuonna 2019

 • Kosteikot kuntoon! Yhdessä muiden suojelujärjestöjen kanssa tehdyn työn tuloksena luonnonsuojeluun saatiin 100 miljoonan euron vuosittainen valtion lisärahoitus. Kampanjoimme erityisesti lintuvesien kunnostuksen ja hoidon lisäämiseksi, mikä johti rahoituksen huomattavaan kasvuun ja mittavan lintuvesien kunnostusohjelman käynnistymiseen.
 • Suojelimme tärkeitä lintualueita! Edistimme satojen elinympäristöjen ja luontoharrastuspaikkojen säilymistä Tärkeät lintualueet -hankkeen avulla.
 • Arvokkaita havaintoja! Olimme tekemässä lajien uhanalaisuuden Punaista kirjaa. Suomen linnuston uhanalaisuusarviointi perustuu valtaosin BirdLifen jäsenten ja tukijoiden tuottamaan lintutietoon. Puolet Suomessa pesivistä lintulajeista on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.
 • Vaikutimme Euroopassa! Teimme työtä, jotta lintujen laiton tappaminen Välimerellä ja muualla Euroopassa vähenisi. Myös pesimäaikaisen metsästyksen kieltämiseksi tekemämme kantelu eteni EU:ssa. Vaadimme Suomessa WWF:n ja SLL:n  kanssa EU:n vesipuitedirektiivin säilyttämistä EU:n laajuisella kampanjalla, johon saatiin 350 000 allekirjoitusta.
 • Veimme ihmisiä luontoon! Retkikummit järjestivät eri puolilla maata yli 350 lintuopastusta, joihin osallistui yli 10 000 ihmistä. Satoja henkilöitä osallistui myös erilaisiin talkoisiin esimerkiksi elinympäristöjen ja harrastuspaikkojen kunnostamiseksi.
 • Tuhansia osallistujia! Pihabongaus-tapahtumassa oli 24 000 osallistujaa 16 000 paikalla. Pihabongaus on Suomen suurin luontoharrastustapahtuma. Muutkin valtakunnalliset tapahtumat tavoittivat tuhansia linnuista kiinnostuneita: Tornien taisto 3 500 osallistujaa ja Pönttöbongaus 4 700 osallistujaa.
 • Luonto tutuksi lapsille! Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikko -tapahtuman (5 000 osallistujaa) ja jäsenyhdistysten järjestämien muiden tapahtumien kautta.
 • Uutta tutkimustietoa! Selvitimme heinäkurpan elintapoja GPS-lähettimien avulla ja kartoitimme valkoselkätikkojen pesimäpaikkoja Etelä-Karjalassa. Pönttöbongauksessa selvitimme 29 000 pöntön pesinnät.
 • 20 miljoonaa havaintoa arkistossa! Tiira-lintutietopalveluun tallennettiin lähes kaksi miljoonaa lintuhavaintoa. Tiirassa oli vuoden lopussa lähes 20 miljoonaa havaintoa. Olimme mukana myös ajantasaisiin lintuhavaintoihin perustuvassa EuroBirdPortalissa.
 • Väyliä lintuharrastukseen! Tunnista 100 lintulajia -haaste innosti tuhansia uusia lintuharrastajia ympäri Suomen. Lisäksi järjestimme 24.8. Helsingissä jälleen Lintumessut, joissa oli yli 2 300 kävijää.
 • Parempaa metsätaloutta! Luontojärjestöjen lakialoite avohakkuiden rajoittamiseksi valtion mailla eteni eduskunnan käsittelyyn. Metsäkampanja on nostanut metsiensuojelun tarpeet yleiseen tietoisuuteen. Olimme mukana myös parantamassa talousmetsien FSC-sertifiointia luontoystävällisemmäksi.
 • Maatalousvahingot minimiin! Teimme kansainvälisen selvityksen lintujen aiheuttamien maatalousvahinkojen ennaltaehkäisyn keinoista.
 • Lyijy pois luonnosta! Edistimme lyijyhaulien ja -luotien käyttökieltoa soilla ja muilla kosteikoilla.
 • Luontoystävällisempää politiikkaa! Teimme vaalityötä luonnonsuojelumyönteisten edustajien saamiseksi eduskuntaan ja europarlamenttiin. Vaadimme parempaa ilmastopolitiikkaa osallistumalla järjestöjen yhteiseen ilmastokampanjaan sekä Ilmastomarssille yhdessä yli 20 000 ihmisen kanssa.
 • Historiaa verkossa! Julkaisimme Linnut-lehteä edeltäneen Lintumies-lehden numerot vuosilta 1965–1992 sähköisessä muodossa maksuttomassa Lintulehtiportaalissa.
 • Pystymme tekemään enemmän! Vuoden aikana BirdLifeen ja jäsenjärjestöihimme liittyi yli 2 500 uutta jäsentä ja tukijaa. Suojelutyöntekijöiden määrä kasvoi lisääntyneiden lahjoitusten ansiosta.