Liity tai tue

Lapintiira. Kuva: Micha Fager

BirdLife Suomi on ainutlaatuinen luonnonsuojelujärjestö, joka toimii paikallisesti koko Suomessa. Keräämme tietoa, julkaisemme tulokset ja käytämme niitä vaikuttamistyössämme. Tiedon avulla suojelu voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. Tutustu monipuoliseen toimintaamme!

Valitse oma tapasi tukea

Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin. Näiltä sivuilta löydät itsellesi sopivan tavan auttaa lintuja!

Joko sinä olet liittynyt jäseneksi ja saanut hienot liittymislahjat? Tule mukaan lintuharrastuksen kiehtovaan maailmaan!

Tutustu saavutuksiimme videolla:

Saavutuksiamme vuonna 2023

 • Oikeutta linnuille. Valitimme korkeimpaan hallinto-oikeuteen merikotkien tappoluvasta, ja teimme EU:n komissioon kantelun peltosirkun suojelun laiminlyönnistä.
 • Suojelimme tärkeitä lintualueita. Edistimme satojen elinympäristöjen ja luontoharrastuspaikkojen säilymistä Tärkeät lintualueet -hankkeen avulla. Hankkeeseen kuuluvat IBA-, FINIBA– ja MAALI-alueet.
 • Pääskyille toivoa. Aloitimme yhdessä Arlan maitotilojen kanssa hankkeen haara- ja räystäspääskyjen suojelemiseksi. Hankkeessa jaetaan tietoa pääskyjen vähenemisestä ja niiden auttamiskeinoista sekä parannetaan pääskyjen pesimismahdollisuuksia maitotiloilla.
 • Elämyksiä linturetkillä. Retkikummit ja muut vapaaehtoisemme järjestivät eri puolilla maata satoja retkiä, lintuopastuksia, talkoita ja muuta toimintaa.
 • Yhdessä lintujen puolesta. BirdLife Suomen 50-vuotisjuhlia vietettiin yhdessä jäsenten ja tukijoiden kanssa. Uusi strategiamme vuosille 2024–2027 hyväksyttiin.
 • Lintutieto ajan tasalle. Suomen lintujen levinneisyyttä kartoittava neljäs lintuatlas jatkui. Pesintään viittaavia lintuhavaintoja on atlakseen kertynyt jo yli miljoona.
 • Tutkimustietoa kotkista. Satelliittilähettimillä varustetut maakotkat toivat uutta tietoa lintujen elintavoista ja -paikoista suojelutyön edistämiseksi.
 • Arvokkaita havaintoja. Tiira-lintutietopalveluun tallennettiin yli kaksi miljoonaa lintuhavaintoa. Tiirassa oli vuoden lopussa yli 28 miljoonaa havaintoa. Suomen linnuston tilan seuranta ja tärkeiden lintualueiden tunnistaminen perustuu valtaosin BirdLifen jäsenten ja tukijoiden tuottamaan lintutietoon.
 • Asiantuntijana lausumassa. Annoimme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa kymmeniä lausuntoja lakiesityksistä, rakennushankkeista ja kaavoista. Monet lausunnot johtivat parempaan lainsäädäntöön ja lintujen parempaan huomioimiseen hankkeissa.
 • Lintuystävällistä tuulivoimaa. Edistimme tuulivoimaloiden linnut huomioivaa sijoittumista. Lausunnoilla, tapaamisilla ja artikkeleilla jaoimme tietoa tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista, ja siitä, miten tuulivoimaa voidaan lisätä harmoniassa lintujen hyvinvoinnin kanssa.
 • Vesilinnuille lepäilyrauhaa. Jatkoimme vesilintujen häirintävapaan syyslevähdysalueverkoston kehittämistä yhteishankkeessa Suomen Metsästäjäliiton kanssa. Levähdysaluekohteita on nyt perustettu yli 20 ympäri Suomea.
 • Kosteikot kuntoon. Vuosien kampanjointimme erityisesti lintuvesien kunnostuksen ja hoidon lisäämiseksi johti vuoteen 2030 ulottuvan Helmi-elinympäristöohjelmaan.
 • Lyijy pois luonnosta. Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä laki astui voimaan helmikuussa 2023.
 • Vaikutimme Euroopassa. Teimme työtä, jotta EU suojelisi paremmin yhteistä eurooppalaista luontoamme.
 • Kannustimme suomalaisia luontoon. Tunnista 100 lintulajia -haaste innosti vähintään 6 000 osallistujaa lintuharrastuksen pariin.
 • Luonto tutuksi lapsille. Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikko -tapahtumassa, Pihabongauksen koululaisviikolla sekä alueellisten yhdistystemme järjestämissä muissa tapahtumissa.
 • Kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumissamme oli yhteensä yli 50 000 osallistujaa. Pihabongaus on 25 000 osallistujallaan Suomen suurin luontoharrastustapahtuma.
 • Pystymme tekemään enemmän. Vuoden aikana BirdLifeen ja jäsenyhdistyksiimme liittyi 3 300 uutta jäsentä ja tukijaa. Yhdessä olemme vahvempia!