Liity tai tue

Lapintiira. Kuva: Micha Fager

BirdLife Suomi on ainutlaatuinen luonnonsuojelujärjestö, joka toimii paikallisesti koko Suomessa. Keräämme tietoa, julkaisemme tulokset ja käytämme niitä vaikuttamistyössämme. Tiedon avulla suojelu voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. Tutustu monipuoliseen toimintaamme!

Valitse oma tapasi tukea

Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin. Näiltä sivuilta löydät itsellesi sopivan tavan auttaa lintuja!

Joko sinä olet liittynyt jäseneksi ja saanut hienot liittymislahjat? Tule mukaan lintuharrastuksen kiehtovaan maailmaan!

Tutustu saavutuksiimme videolla:

Saavutuksiamme vuonna 2022

 • Yhteistyön voimaa. BirdLife, maailman suurin ja vanhin kansainvälinen suojelujärjestö, vietti 100-vuotisjuhliaan. Julkaisimme State of the World’s Birds (Maailman linnuston tila) -raportin, jonka mukaan lähes joka toinen maailman lintulaji vähenee.
 • Uhanalaisille rauhaa. BirdLifen tukema kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi käsiteltiin eduskunnassa, ja eduskunta velvoitti maa- ja metsätalousministeriön toimimaan uhanalaisten riistalajien tilanteen parantamiseksi. Puolet Suomessa metsästettävistä vesilinnuista on uhanalaisia.
 • Asiantuntijana lausumassa. Annoimme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa kymmeniä lausuntoja laki- ja asetusesityksistä sekä rakennushankkeista, suunnitelmista ja kaavoista. Monet lausunnot johtivat parempaan lainsäädäntöön ja lintujen parempaan huomioimiseen hankkeissa.
 • Luonto tutuksi lapsille. Tuhannet lapset ja nuoret saivat luontokokemuksia ja tietoa lintuharrastuksesta Lasten lintuviikko-tapahtumassa (4 500 osallistujaa), Pihabongauksen koululaisviikolla (3 600 osallistujaa) sekä alueellisten yhdistystemme järjestämissä muissa tapahtumissa.
 • Uutta tutkimustietoa. Nauru- ja pikkulokin esiintyminen Suomessa kartoitettiin tarkasti Vuoden lintu -hankkeessa. Satelliittilähettimillä varustetut kotkat Jykä ja Oula sekä heinäkurpat toivat uutta tietoa lintujen elintavoista ja -paikoista suojelutyön edistämiseksi.
 • Vesilinnuille lepäilyrauhaa. Jatkoimme vesilintujen häirintävapaan syyslevähdysalueverkoston kehittämistä yhteishankkeessa Suomen Metsästäjäliiton kanssa. Vuoden aikana perustettiin seitsemän uutta levähdysaluekohdetta.
 • Suojelimme tärkeitä lintualueita. Edistimme satojen elinympäristöjen ja luontoharrastuspaikkojen säilymistä Tärkeät lintualueet -hankkeen avulla.
 • Parempaa metsätaloutta. Vuosia kestänyt uudistustyö FSC-metsäsertifioinnin parantamiseksi eteni uuden metsänhoitostandardin hyväksyntään.
 • Kosteikot kuntoon. Vuosien kampanjointimme erityisesti lintuvesien kunnostuksen ja hoidon lisäämiseksi johti vuoteen 2030 ulottuvan Helmi-elinympäristöohjelman laatimiseen. Ohjelman budjetti on 750 miljoonaa euroa.
 • Lyijy pois luonnosta. Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä laki astuu voimaan helmikuussa 2023.
 • Lintutieto ajan tasalle. Vuoden alussa käynnistyi neljäs Suomen lintujen levinneisyyttä kartoittava lintuatlas-hanke. Pesintään viittaavia lintuhavaintoja kertyi ensimmäisenä vuonna jo yli 400 000.
 • Arvokkaita havaintoja. Tiira-lintutietopalveluun tallennettiin yli kaksi miljoonaa lintuhavaintoa. Tiirassa oli vuoden lopussa 26 miljoonaa havaintoa. Suomen linnuston tilan seuranta perustuu valtaosin BirdLifen jäsenten ja tukijoiden tuottamaan tietoon.
 • Kannustimme suomalaisia luontoon. Tunnista 100 lintulajia -haaste innosti vähintään 6 000 osallistujaa lintuharrastuksen pariin. Retkikummit ja muut aktiivit järjestivät alueellisissa yhdistyksissä eri puolilla maata satoja retkiä, lintuopastuksia, talkoita ja muita tapahtumia.
 • Kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumissamme oli yhteensä yli 50 000 osallistujaa. Pihabongaus on 25 000 osallistujallaan Suomen suurin luontoharrastustapahtuma.
 • Vaikutimme Euroopassa. Teimme työtä, jotta EU tekisi vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.
 • Luontokatoa pysäyttämässä. Osallistuimme EU:n biodiversiteettistrategian kansallisen toteuttamisen suunnitteluun. Strategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää kehitys positiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.
 • Pystymme tekemään enemmän. Vuoden aikana BirdLifeen ja jäsenyhdistyksiimme liittyi 3 000 uutta jäsentä ja tukijaa. Tervetuloa parveen!