Lapin suurruutujen retkeily

Priorisoitavat suurruudut 2024

Retkeile Lapissa kesällä 2024

Lappi on lintuatlaksen laajin puutealue. Lapin lintuharrastajat eivät riitä alueen selvittämiseen, joten linturetkeilijöitä tarvitaan muualta Suomesta. Käy Lapissa atlasretkellä kesällä 2024 ja ilmoita käymistäsi atlasruuduista kaikista lajeista havaintosi lintuatlakseen!

Huomioi etenkin erämaa-alueilla liikkuessasi turvallisuus myös atlasretkillä. Luomuksen laatimat lintulaskijan turvaohjeet ovat hyvä pohja myös atlasretkien turvallisuutta mietittäessä.

Lappi on jaettu 50 km × 50 km suurruutuihin, joita on 44. Täydellä suurruudulla on 25 atlasruutua (kahdella on 26). Tavoitteena on, että kunkin suurruudun atlasruuduista 75 % on vähintään tyydyttävästi selvitetty. Alla on lista suurruuduista, joihin pitäisi erityisesti keskittyä tänä kesänä. Mukana on heikoimmin selvitettyjä suurruutuja sekä suurruutuja, jotka voi vähällä vaivalla nostaa tyydyttäviksi.

Tärkeimmät puutealueet 2024 ovat suurruudut:

3, 8, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 42

Helposti tyydyttäviksi nostettavat suurruudut:

5, 30

Ilmoita, millä suurruudulla aiot kesällä retkeillä! Kokoamme aikeet Lapin suurruutujen retkeilytaulukkoon. Näin saadaan kartoitettua retkeilytilannetta ja vältetään päällekkäistä atlastyötä. Ilmoitus ei tarkoita sitä, että muut eivät voi retkeillä samalla suurruudulla. Lapissa voi luonnollisesti retkeillä ja tallentaa atlashavaintoja myös ilman etukäteisilmoitusta.

Ilmoita retkiaikeistasi sähköpostitse atlaskoordinaattoreille: lintuatlas(AT)luomus.fi

Suurruutujen retkeilytaulukko löytyy täältä.

Minne mennä suurruudulla?

Kullakin suurruudulla on useita 10 km × 10 km atlasruutuja. Millä niistä kannattaa retkeillä, jotta suurruutu on helpoimmin tavoitteessa (eli 75 % suurruudun atlasruuduista on selvitetty vähintään tyydyttävästi)? Tarkista suurruutujen atlasruutujen priorisointiehdotuksesta, mitkä atlasruudut kannattaa valita.

Suurruutujen atlasruutujen priorisointiehdotus löytyy täältä.

Miten tyydyttäväksi?

Otollisin ajankohta atlasretkelle on kesä–heinäkuussa, mutta varsin myöhäänkin kesällä on vielä hyvää aikaa etsiä poikueita. Atlasruudun tyydyttävään selvitysasteeseen pääsy edellyttää aktiivista ja monipuolista retkeilyä ruudun eri osissa ja biotoopeissa. Tärkeintä on, että ilmoitat atlakseen tietoa kaikista havaitsemistasi lajeista – myös tavallisista pajulinnuista ja järripeipoista. Hyvä tapa on kirjata ylös kaikki havaitut lajit pesimävarmuusindekseineen jokaiselta pysähdykseltä. Sama koskee kaikkia atlasruutuja, joiden alueella liikut.

On tavallista, että lintuharrastajat vähättelevät havaintojaan. Älä vähättele, kaikki havainnot Lapista ovat arvokkaita! Aina parempi, jos ilmoitat tietoja samalta paikalta toisenakin päivänä (toistamiseen havaituille lajeille vähintään indeksi 4 tai 5). Tutustu ohjeeseen ”Käytännön vinkkejä Lapin atlaskartoituksiin” sivulla: https://lintuatlas.fi/retkikokemuksia/.

Hae Luomuksen Lapin atlastukea

Hae Luomuksen Lapin atlastukea atlasretkeilyyn syrjäisimmillä ja heikoimmin tutkituilla suurruuduilla. Tukea voi saada näille suurruuduille etusijajärjestyksessä:

28, 38, 26, 24, 34, 27, 33, 18, 17. Toissijaisesti: 36, 42.

Tutustu hakuehtoihin ja hae atlastukea 27.5.2024 mennessä: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/.