Tiiran tuloksia

Sepelrastas, koiras. Kuva: Micha Fager

Tiira-lintutietopalvelun miljoonat havainnot ovat loppumaton aarreaitta lintujen esiintymisen tutkimiselle. Tällä sivulle on koottu joitakin Tiiran aineistoon perustuvia lintutietoja.

Lintulajien vuosiesiintyminen

Vuosien 2007–2016 lajikohtaisista ensihavainnoista koottu yhteenveto kertoo muun muassa siitä, missä järjestyksessä ja mihin aikaan kunkin lintulajin ensimmäiset yksilöt keskimäärin Suomessa havaitaan. Se toimii muuttolintujen saapumisluettelona.

Lajien muuttoaikojen tarkemmasta ajoittumisesta kertovat aineistosta koostetut kuvaajat lintulajien esiintymisestä.

Ilmiöitä

Tiiran havainnot tutkimuskäytössä

BirdLife Suomen jäsenyhdistykset käyttävät Tiira-lintutietopalveluun koottua havaintoaineistoa osana oman alueensa linnuston seurantaa ja suojelua. Aineistoa annetaan mielellään tutkimuskäyttöön. Koko maan aineistoa koskevissa tutkimuksissa pyynnöt käsitellään keskitetysti ja pyynnöt toimitetaan BirdLife Suomelle. Alueellisissa tutkimuksissa aineistopyynnöt osoitetaan alueen BirdLife-jäsenyhdistykselle. Tiiran avulla voidaan myös pyytää harrastajia liittämään havaintoilmoitukseen tutkimusta kiinnostavaa tietoa, kuten värimuotoja.

  • EuroBirdPortal on palvelu, jossa voi tarkastella lintujen muuton etenemistä Euroopassa