Tiiran tuloksia

Tiira-lintutietopalvelun miljoonat havainnot ovat loppumaton aarreaitta lintujen esiintymisen tutkimiselle. Tälle sivulle on koottu Tiiran aineistoon perustuvia lintutietoja.

Tietyt hyönteissyöjälajit, kuten satakielet ja viitakerttuset olivat toukokuussa 2017 vähissä.

Lintulajien vuosiesiintyminen

Vuosien 2007–2016 lajikohtaisista ensihavainnoista koottu yhteenveto kertoo muun muassa siitä, missä järjestyksessä ja mihin aikaan kunkin lintulajin ensimmäiset yksilöt keskimäärin Suomessa havaitaan. Se toimii muuttolintujen saapumisluettelona.

Lajien muuttoaikojen tarkemmasta ajoittumisesta kertovat vuosien 2007–2015 aineistosta koostetut kuvaajat lintulajien esiintymisestä.

Ilmiöitä

Tiiran havainnot tutkimuskäytössä

BirdLife Suomen jäsenyhdistykset käyttävät Tiira-lintutietopalveluun koottua havaintoaineistoa osana oman alueensa linnuston seurantaa ja suojelua. Aineistoa annetaan mielellään tutkimuskäyttöön. Koko maan aineistoa koskevissa tutkimuksissa pyynnöt käsitellään keskitetysti ja pyynnöt toimitetaan BirdLife Suomelle. Alueellisissa tutkimuksissa aineistopyynnöt osoitetaan alueen BirdLife-jäsenyhdistykselle. Tiiran avulla voidaan myös pyytää harrastajia liittämään havaintoilmoitukseen tutkimusta kiinnostavaa tietoa, kuten värimuotoja.