Atlashavainnot Tiiraan

Atlashavainnot tallennetaan Tiiraan muiden lintuhavaintojen tapaan. Jotta havainto on atlashavainto, siihen tulee valita pesimävarmuusindeksi. Kaikki pesimävarmuusindeksillä vuosina 2022–2025 varustetut havainnot tulevat mukaan lintuatlakseen. Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa!

Pesimävarmuusindeksien kuvaukset löytyvät Tiirasta.

Tarkempi ohje indeksien tulkinnasta löytyy täältä.

Tutustu tarvittaessa Tiira-lintutietopalvelun yleisiin käyttöohjeisiin.

Havainnon pesimävarmuusindeksi valitaan “Lisätietoja”-kentän vierestä havaintoa ilmoittaessa (ks. kuva). Pesimävarmuusindeksillä varustettua havaintoa kirjattaessa linnun paikka on pakollinen tieto. Kiinnitä huomiota linnun tarkan paikan ilmoittamiseen erityisesti atlasruutujen rajoilla (lintu voidaan havaita naapuriruudun puolella). Tarkan paikan kirjaamisesta on vähän työtä, mutta paljon hyötyä. “Tila”-kenttään kannattaa atlashavainnoissa kirjata vähintään merkintä “p” (paikallinen), mutta myös muita tilatietoja muiden havaintojen tapaan.

Pesimävarmuusindeksiä voi tarvittaessa myös päivittää Tiirassa myöhemmin ”Muokkaa havaintoa”-toiminnan avulla, mikäli alkuperäisessä havainnossa on virhe tai sitä tarvitsee täydentää. Muutos Tiiraan tehtyyn havaintoon päivittyy myös atlaksen tulospalveluun. Voit muokata havaintojasi esimerkiksi hakemalla perushaun kautta kaikki omat ilmoituksesi ja valitsemalla havainnon kohdalta kynän kuvakkeen.

Vanhaan havaintoon ei tarvitse palata, jos siinä ei ole virheitä. Jos havaitset lajilla aiempaa korkeamman pesimävarmuusindeksin, ilmoita havainto uutena.

Pesimävarmuusindeksit kertovat myös pesintöjen ajoittumisesta. Indeksien avulla voidaan selvittää muun muassa, milloin reviirit vallataan, milloin rakennetaan pesää, milloin haudotaan, milloin poikaset kuoriutuvat ja milloin poikaset lähtevät pesästä. Kannustamme siksi kirjaamaan havaintoihin pesimävarmuusindeksejä pitkin pesimäkautta – riippumatta siitä, onko joku toinen jo kirjannut alueelta saman tai suuremman pesimävarmuuden.

TiiraNomadilla havaintoja kirjatessa pesimävarmuusindeksi valitaan havainnolle “Kirjaa havainto”-lomakkeen viimeiseltä riviltä.

Tiiran salatut havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun viiveellä lajien pesimärauhan turvaamiseksi. Tiiran salattujen havaintojen siirtymisen viive on 90 vuorokautta havaintopäivästä lukien.

Kirjaamalla havaintosi Tiiraan autat sekä atlasta että paikallisyhdistysten tekemää työtä. Tiiraan tallennettuja havaintoja hyödynnetään esimerkiksi katsausten teossa, lajien muuton edistymisen seurannassa, suojelutyössä ja tutkimuksessa. Jokaisesta kirjatusta havainnosta on apua osana isompaa kokonaisuutta.