IBA-alueiden valintakriteerit

IBA-alueiksi voidaan valita maailmanlaajuisesti, Euroopan tasolla tai EU:ssa tärkeitä lintualueita. Alue täyttää IBA-kriteerit, kun sillä esiintyy:

Maailmanlaajuisesti tärkeät alueet

Allihaahka, kuva: Teemu Lehtiniemi.

IBA-alueita on valittu Suomessa mm. maailmanlaajuisesti uhanalaiselle allihaahkalle.

 • Merkittäviä määriä maailmanlaajuisesti uhanalaista lajia
 • Merkittävä osuus endeemisen lintulajin populaatiosta (ei Suomessa)
 • Merkittävä määrä yhden biomin ”tyyppilajeja” (Suomessa tundra ja taiga)
 • Merkittäviä säännöllisiä kerääntymiä
  • vähintään 1 % kosteikkolintulajin (vesi-, kahlaaja- ja lokkilinnut) luonnonmaantieteellisestä populaatiosta
  • vähintään 1 % meri- tai maalintulajin koko maailman populaatiosta
  • vähintään 20 000 vesilintua tai 10 000 paria merilintuja
  • vähintään 20 000 haikaraa, päiväpetolintua tai kurkea muuttaa alueen kautta

Euroopan laajuisesti tärkeät alueet

 • Merkittäviä säännöllisiä kerääntymiä
  • vähintään 1 % kosteikkolintulajin yhden muuttoreitin populaatiosta tai selvästi erillisestä populaatiosta
  • vähintään 1 % merilintulajin erillisestä populaatiosta
  • vähintään 1 % jonkin muun lintulajin yhden muuttoreitin populaatiosta tai selvästi erillisestä populaatiosta
  • vähintään 5 000 haikaraa tai 3 000 päiväpetolintua tai kurkea muuttaa alueen kautta
 • Merkittäviä määriä lajia, joiden suojelun taso Euroopassa on epäsuotuisa
 • Merkittäviä määriä lajia, joiden levinneisyys on keskittynyt Eurooppaan

EU:ssa tärkeät alueet

 • Merkittäviä määriä maailmanlaajuisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia
 • Merkittäviä säännöllisiä kerääntymiä
  • vähintään 1 % jonkin EU:ssa uhanalaisen lajin yhden muuttoreitin tai EU:n populaatiosta
  • vähintään 1 % jonkin muuttolintulajin yhden muuttoreitin tai EU:n populaatiosta
  • vähintään 20 000 muuttavaa vesilintua tai 10 000 paria merilintuja
  • vähintään 5 000 haikaraa tai 3 000 päiväpetolintua tai kurkea muuttaa alueen kautta
 • Alueellisesti merkittäviä määriä EU:ssa uhanalaista lajia
 • Lajeja, joiden perusteella alue on nimetty erityiseksi linnustonsuojelualueeksi (SPA-alue)