Rauhoitettujen lintujen ohjeelliset arvot

Ympäristöministeriön päätöksellä (n:o 1209/95) lähes kaikille Suomen pesimälintulintulajeille on määritelty ohjeellinen arvo. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 824/2001 (27.9.2001) määritellään riistalinnuille ohjeellinen arvo. Taulukon hinnat ovat euroissa.

Ympäristöministeriön asetus: Rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot

Laji Tieteellinen nimi Arvo
kyhmyjoutsen Cygnus olor 589
laulujoutsen Cygnus cygnus 2018
kiljuhanhi Anser erythropus 6391
lumihanhi Anser caerulescens 336
kanadanhanhi Branta canadensis 168
valkoposkihanhi Branta leucopsis 336
metsähanhi Anser fabalis 168
merihanhi Anser anser 168
ristisorsa Tadorna tadorna 589
haapana Anas penelope 25
harmaasorsa Anas strepera 252
tavi Anas crecca 25
sinisorsa Anas platyrhynchos 25
jouhisorsa Anas acuta 25
heinätavi Anas querquedula 25
lapasorsa Anas clypeata 25
punasotka Aythya ferina 25
tukkasotka Aythya fuligula 25
lapasotka Aythya marila 2018
haahka Somateria mollissima 25
alli Clangula hyemalis 25
mustalintu Melanitta nigra 757
pilkkasiipi Melanitta fusca 673
telkkä Bucephala clangula 25
uivelo Mergellus albellus 673
tukkakoskelo Mergus serrator 25
isokoskelo Mergus merganser 25
viiriäinen Coturnix coturnix 4205
pyy Tetrastes bonasia 34
riekko Lagopus lagopus 34
kiiruna Lagopus muta 84
teeri Tetrao tetrix 84
metso Tetrao urogallus 84
peltopyy Perdix perdix 34
fasaani Phasianus colchicus 34
kaakkuri Gavia stellata 1682
kuikka Gavia arctica 841
pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 252
silkkiuikku Podiceps cristatus 118
härkälintu Podiceps grisegena 420
mustakurkku-uikku Podiceps auritus 420
merimetso Phalacrocorax carbo 235
kaulushaikara Botaurus stellaris 589
harmaahaikara Ardea cinerea 841
mehiläishaukka Pernis apivorus 757
haarahaukka Milvus migrans 1514
merikotka Haliaeetus albicilla 7400
ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1009
sinisuohaukka Circus cyaneus 673
niittysuohaukka Circus pygargus 2018
kanahaukka Accipiter gentilis 757
varpushaukka Accipiter nisus 505
hiirihaukka Buteo buteo 757
piekana Buteo lagopus 757
kiljukotka Aquila clanga 6728
kotka Aquila chrysaetos 4877
sääksi Pandion haliaetus 1682
tuulihaukka Falco tinnunculus 1009
ampuhaukka Falco columbarius 841
nuolihaukka Falco subbuteo 1009
tunturihaukka Falco rusticolus 6391
muuttohaukka Falco peregrinus 4037
luhtakana Rallus aquaticus 420
luhtahuitti Porzana porzana 252
pikkuhuitti Porzana parva 505
ruisrääkkä Crex crex 1514
liejukana Gallinula chloropus 252
nokikana Fulica atra 25
kurki Grus grus 1009
meriharakka Haematopus ostralegus 135
kapustarinta Pluvialis apricaria 252
töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 101
pikkutylli Charadrius dubius 84
tylli Charadrius hiaticula 420
keräkurmitsa Charadrius morinellus 505
pikkukuovi Numenius phaeopus 336
kuovi Numenius arquata 118
mustapyrstökuiri Limosa limosa 757
punakuiri Limosa lapponica 1346
karikukko Arenaria interpres 336
suokukko Calidris pugnax 420
jänkäsirriäinen Calidris falcinellus 505
lapinsirri Calidris temminckii 336
suosirri Calidris alpina alpina 118
etelänsuosirri Calidris alpina schinzii 2355
merisirri Calidris maritima 1009
pikkusirri Calidris minuta 673
vesipääsky Phalaropus lobatus 505
rantakurvi Xenus cinereus 3868
rantasipi Actitis hypoleucos 34
metsäviklo Tringa ochropus 84
mustaviklo Tringa erythropus 420
valkoviklo Tringa nebularia 505
lampiviklo Tringa stagnatilis 1009
liro Tringa glareola 101
punajalkaviklo Tringa totanus 101
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 589
lehtokurppa Scolopax rusticola 25
taivaanvuohi Gallinago gallinago 34
heinäkurppa Gallinago media 4373
merikihu Stercorarius parasiticus 505
tunturikihu Stercorarius longicaudus 841
riskilä Cepphus grylle 101
ruokki Alca torda 420
etelänkiisla Uria aalge 841
pikkutiira Sternula albifrons 1850
räyskä Hydroprogne caspia 1850
mustatiira Chlidonias niger 185
kalatiira Sterna hirundo 84
lapintiira Sterna paradisaea 84
pikkulokki Hydrocoloeus minutus 505
naurulokki Larus ridibundus 101
kalalokki Larus canus 101
selkälokki Larus fuscus 757
uuttukyyhky Columba oenas 589
sepelkyyhky Columba palumbus 25
turkinkyyhky Streptopelia decaocto 252
turturikyyhky Streptopelia turtur 252
käki Cuculus canorus 420
huuhkaja Bubo bubo 841
tunturipöllö Bubo scandiacus 3369
hiiripöllö Surnia ulula 1009
varpuspöllö Glaucidium passerinum 420
lehtopöllö Strix aluco 673
viirupöllö Strix uralensis 757
lapinpöllö Strix nebulosa 1682
sarvipöllö Asio otus 673
suopöllö Asio flammeus 673
helmipöllö Aegolius funereus 420
kehrääjä Caprimulgus europaeus 505
tervapääsky Apus apus 67
kuningaskalastaja Alcedo atthis 841
käenpiika Jynx torquilla 202
harmaapäätikka Picus canus 841
palokärki Dryocopus martius 841
käpytikka Dendrocopos major 34
valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 4037
pikkutikka Dendrocopos minor 336
pohjantikka Picoides tridactylus 589
kangaskiuru Lullula arborea 1009
kiuru Alauda arvensis 34
tunturikiuru Eremophila alpestris 3196
törmäpääsky Riparia riparia 50
haarapääsky Hirundo rustica 34
räystäspääsky Delichon urbicum 17
nummikirvinen Anthus campestris 135
metsäkirvinen Anthus trivialis 17
niittykirvinen Anthus pratensis 34
lapinkirvinen Anthus cervinus 336
luotokirvinen Anthus petrosus 252
keltavästäräkki Motacilla flava 34
sitruunavästäräkki Motacilla citreola 673
virtavästäräkki Motacilla cinerea 135
västäräkki Motacilla alba 34
tilhi Bombycilla garrulus 336
koskikara Cinclus cinclus 589
peukaloinen Troglodytes troglodytes 34
rautiainen Prunella modularis 34
punarinta Erithacus rubecula 17
satakieli Luscinia luscinia 252
sinirinta Luscinia svecica 135
sinipyrstö Tarsiger cyanurus 1177
leppälintu Phoenicurus phoenicurus 17
mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 118
pensastasku Saxicola rubetra 17
mustapäätasku Saxicola rubicola 118
kivitasku Oenanthe oenanthe 34
sepelrastas Turdus torquatus 420
mustarastas Turdus merula 34
laulurastas Turdus philomelos 34
punakylkirastas Turdus iliacus 17
kulorastas Turdus viscivorus 84
pensassirkkalintu Locustella naevia 50
viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 252
ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 118
kultarinta Hippolais icterina 50
ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 17
viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 252
luhtakerttunen Acrocephalus palustris 50
rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 50
rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 151
kirjokerttu Sylvia nisoria 84
hernekerttu Sylvia curruca 17
pensaskerttu Sylvia communis 17
lehtokerttu Sylvia borin 34
mustapääkerttu Sylvia atricapilla 50
idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 420
lapinuunilintu Phylloscopus borealis 505
sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 17
tiltaltti Phylloscopus collybita 17
pajulintu Phylloscopus trochilus 17
hippiäinen Regulus regulus 17
harmaasieppo Muscicapa striata 17
pikkusieppo Ficedula parva 17
kirjosieppo Ficedula hypoleuca 17
viiksitimali Panurus biarmicus 84
pyrstötiainen Aegithalos caudatus 252
valkopäätiainen Cyanistes cyanus 336
sinitiainen Cyanistes caeruleus 17
talitiainen Parus major 34
kuusitiainen Periparus ater 34
töyhtötiainen Lophophanes cristatus 17
hömötiainen Poecile montanus 17
lapintiainen Poecile cinctus 252
pähkinänakkeli Sitta europaea 135
puukiipijä Certhia familiaris 34
pussitiainen Remiz pendulinus 101
kuhankeittäjä Oriolus oriolus 252
pikkulepinkäinen Lanius collurio 67
isolepinkäinen Lanius excubitor 252
närhi Garrulus glandarius 50
kuukkeli Perisoreus infaustus 757
pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 336
naakka Corvus monedula 101
mustavaris Corvus frugilegus 135
kottarainen Sturnus vulgaris 84
varpunen Passer domesticus 34
pikkuvarpunen Passer montanus 67
peippo Fringilla coelebs 17
järripeippo Fringilla montifringilla 17
keltahemppo Serinus serinus 118
viherpeippo Carduelis chloris 34
tikli Carduelis carduelis 67
vihervarpunen Carduelis spinus 17
hemppo Carduelis cannabina 50
vuorihemppo Carduelis flavirostris 336
urpiainen Carduelis flammea 17
tundraurpiainen Carduelis hornemanni 252
kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 505
pikkukäpylintu Loxia curvirostra 34
isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 67
punavarpunen Carpodacus erythrinus 34
taviokuurna Pinicola enucleator 336
punatulkku Pyrrhula pyrrhula 34
nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 118
lapinsirkku Calcarius lapponicus 168
pulmunen Plectrophenax nivalis 420
keltasirkku Emberiza citrinella 17
peltosirkku Emberiza hortulana 34
pohjansirkku Emberiza rustica 84
pikkusirkku Emberiza pusilla 589
kultasirkku Emberiza aureola 1346
pajusirkku Emberiza schoeniclus 34
  • Korpin arvo on määritelty ainoastaan poronhoitoalueen ulkopuolelle.