Jalohaikara runsastuu nopeasti

Jalohaikaroita. Kuva: Micha Fager.

Lähes kurjen kokoinen kosteikoilla viihtyvä täysin valkoinen jalohaikara tulee Suomessa yhä useammin lintuharrastajien kiikariin. Sen havaintomäärät ovat viime vuosina selvästi kasvaneet.

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien havaintojen valossa jalohaikaran runsaus on moninkertaistunut vuosikymmenessä. Vuonna 2007 Tiiraan kirjattiin 99 havaintoa ja vuonna 2010 170 havaintoa jalohaikarasta. Vuodelta 2022 havaintoja kirjattiin jo yli 5 200.

Aiemmin havainnot koskivat lähes poikkeuksetta yksittäisiä lintuja. Viime vuosina jalohaikaroita on voinut nähdä kerralla useampiakin – jopa useita kymmeniä. Ensimmäisen kerran vähintään kymmenen jalohaikaraa havaittiin Porissa syksyllä 2014, jolloin samalla paikalla kahlaili 14 haikaraa. Seuraavan kerran kymmenen linnun raja rikkoutui syksyllä 2017, peräti neljästi. Sittemmin yhdeltä paikalta on laskettu jopa yli 100 yksilöä.

Jalohaikara pesi Suomessa ensi kerran kesällä 2018. Pesimäkanta on hiljalleen kasvanut ja nykykanta on 10–25  parin luokkaa. Pesät ovat sijainneet harmaahaikarayhdyskunnissa.

Lajin runsastuminen on osa laajempaa ilmiötä. Jalohaikaramäärät ovat jo pitkään kasvaneet Suomen lähialueilla erityisesti Baltian maissa, mutta myös Ruotsissa.

Jalohaikaroiden todellista yksilömäärää on hyvin vaikea eritellä, koska haikarat vaihtavat paikkaa yleisesti. Runsautta on kaaviossa kuvattu käyttämällä yksikkönä kunkin 100 neliökilometrin havainnointiruudun kunkin kuukauden suurinta yksilömäärää.

 

Jalohaikaran havaitsee todennäköisimmin huhti–toukokuussa tai elo–syyskuussa.