Rariteettikomitean tiedotteet 2020

Nokitasku, Eurajoki 6.7.2020. Kuva: Kalle Haapala

22.8.2020

Rariteettikomitean kokous Helsingissä 22.8.2020

Rariteettikomitean 155. kokous järjestettiin 22.8.2020 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden ilmoitusten lisäksi 46 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan Suomen toinen havainto harmaapääsirkusta (Parainen 10.5.2020) ja kolmas havainto nokitaskusta (Eurajoki 4.–16.7.2020). Lisäksi hyväksyttiin Suomen yhdeksäs valkoperäsirri (Keminmaa 28.5.2020), yhdeksäs ja kymmenes pääskykahlaaja (Pori 2.5.2020, Kaarina 11.6.2020) sekä E-kategoriaan eskimohanhi/eskimo- x lumihanhi (Sipoo 17.5.2020).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa amerikantukkasotkat (Kangasala 4.–11.5.2020 ja Parikkala 19.–27.5.2020), aavikkotylli (Hailuoto 4.–5.7. ja 9.7.2020), idänturturikyyhky (Inari 9.–23.5.2020), arotasku (Helsinki 1.–3.5.2020) ja mustapääsirkut (Kemiönsaari 22.5.2020 ja Oulu 12.–23.7.2020).

Seuraava RK:n kokous pidetään tammikuussa 2021. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 30.11.2020 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

 


15.3.2020

Rariteettikomitean kokous Hangossa 14.–15.3.2020

Rariteettikomitean 154. kokous järjestettiin 14.–15.3.2020 Hangossa. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden ilmoitusten lisäksi 50 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan Suomen ensimmäinen havainto phoenicuroides-alalajin punapyrstölepinkäisestä (Sastamala 12.–29.10.2016). Lisäksi hyväksyttiin Suomen neljäs lehmähaikara (Hattula 20.10.2019, sama yksilö on aikaisemmin hyväksytty Janakkalasta 25.10.2019 ja Mäntsälästä 27.10.–25.11.2019), neljäs amerikankurmitsa (Siikajoki 16.–19.10.2019) ja viides pikkukiuru (Pori 17.6.2019).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa pikkutrappi (Suomussalmi 13.6.–14.7.2019), aavikkotylli (Siilinjärvi 4.7.2019), arotasku (Pori 27.9.2019, Finström 30.9.2019 ja Pori 2.–4.10.2019), aavikkotasku (Nokia 24.–26.10.2019), alalajin senator punapäälepinkäinen (Joensuu 25.–30.9.2019) ja mäntysirkku (Raisio 19.12.2019 alkaen).

Rariteettikomitea teki päätökset uusintakäsittelyssä olleista nuorista islandica-alalajin mustapyrstökuireista, idänturturikyyhkyn alalajeista ja mustakaularastaista. Tehtyjen selvitysten perusteella nuoret itäiset nimialalajin mustapyrstökuirit voivat olla hyvin islandica-alalajin näköisiä. Tämän takia joitakin aiemmin hyväksyttyjä havaintoja hylättiin ja vain seuraavan viiden havainnon katsottiin täyttävän uudet, tiukemmat kriteerit: Hanko 11.–24.9.1999, Salo 13.9.2007, Helsinki 14.–24.9.2016, Lempäälä 24.–25.8.2017 ja Espoo 19.8.–15.9.2017.

Idänturturikyyhkyistä tehtyjen selvitysten perusteella alalajien meena ja orientalis määrittäminen ei ole aina suoraviivaista, ja välimuotoisiakin yksilöitä tunnetaan. Alalajeilla on vaihettumisvyöhykkeitä Länsi-Siperiassa ja Keski-Aasiassa. Uusien kriteerien perusteella Suomen havainnoista 17 hyväksyttiin alalajiksi meena, kolme alalajiksi orientalis ja yhdeksän jäi määrittämättä alalajilleen.

Etenkin Pietarin ja Moskovan museonäytteisiin perustuva mustakaularastasselvitys osoitti, että muiden siperialaisten rastaslajien risteymävaikutus lisääntyy mustakaularastaissa itään päin mentäessä. Selvitykseen perustuvien kriteerien perusteella rariteettikomitea jakoi Suomen havainnot seuraaviin luokkiin, joista luokat 1–3 lasketaan mustakaularastaiden yksilömääriin:

 1. klassiset mustakaularastaat sekä mustakaularastaina julkaistavat havainnot, joista vähäisiä kauneusvirheitä ei pystytty poissulkemaan (25 yksilöä)
 2. havainnot, joissa on todettavissa mustakaularastaalle sopimattomia vähäisiä kauneusvirheitä (21 yksilöä)
 3. havainnot, joista ei risteymän mahdollisuutta voitu täysin poissulkea (21 yksilöä)
 4. mustakaularastaan ja punakaula-/ruoste-/ruostesiipirastaan risteymät (6 yksilöä)
 5. hylätyt havainnot, joissa dokumentaatio ei riitä määrittämään lintua musta- tai punakaularastaaksi tai risteymäksi (22 yksilöä)

Lisäksi rariteettikomitea muutti laajojen selvitysten perusteella seitsemän lajin luonnonvaraisuutta kuvaavaa kategoriaa (kategoriat A–E). Uudet kategoriat ovat seuraavat:

 • tiibetinhanhi: vuodesta 1995 lähtien kategoria C (yksilöt ovat peräisin karanneista tai vapautetuista yksilöistä muodostuneesta nykyisin elinvoimaisesta kannasta)
 • lumihanhi: kategoria E (varma tai lähes varma tarha- tai häkkikarkulainen)
 • siperiantavi: kategoria A (tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena vuoden 1949 jälkeen; lajista on Suomesta myös yksi E-kategorian havainto)
 • kiinanriisihaikara: kategoria D (laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen tai lähes varmasti karkulainen)
 • jakobiinikäki: kategoria D
 • sitruunahemppo: kategoria A
 • ruskopääsirkku: kategoria A

Näiden muutosten jälkeen maassamme luonnonvaraisesti havaittujen lintulajien lukumäärä (kategoriat A, B, C yhteensä) on 482. Kategorioiden tarkastelu on vielä joidenkin lajien (mm. pohjoisamerikkalaiset siemensyöjät) osalta käynnissä.

Mustapyrstökuirien, idänturturikyyhkyjen ja mustakaularastaiden määrittämisestä sekä kategoriapäätöksistä tullaan kertomaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa rariteettikomitean katsauksessa ja tulevissa Linnut-lehden artikkeleissa.

Seuraava RK:n kokous pidetään 22.8.2020. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.7.2020 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

 

Ruskopääsirkku (kuva: Micha Fager) ja lumihanhi (kuva: Jukka J. Nurmi Ruskopääsirkku (kuva: Micha Fager) ja lumihanhi (kuva: Jukka J. Nurmi)

 


20.1.2020

Rariteettikomitean kokous Helsingissä 19.1.

Rariteettikomitean 153. kokous järjestettiin 19.1.2020 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin pöydällä olleiden lisäksi 56 uutta havaintoilmoitusta. Kokouksessa hyväksyttiin A-kategoriaan Suomen toinen havainto hernekertun blythi-alalajista (8.10.2018 Lemland), kolmas suippopyrstösirri (25.–30.8.2019 Pori), kolmas lehmähaikara (25.10. Janakkala ja sama yksilö 27.10.–25.11.2019 Mäntsälä) ja viides ruostekurkkusirkku (27.4.2019 Säkylä).

Muita hyväksyttyjä suurharvinaisuuksia olivat muun muassa eskimosirri (19.–29.10.2019 Lumijoki), pikkutrappi (4.6.2019 Lappeenranta), mäntysirkku (19.10.2019 Inari), idänturturikyyhky (20.11.2007 Mustasaari), punapäälepinkäinen (2.7.2019 Vaasa), valkopäätiainen (28.10.2019 Merikarvia) ja siperianuunilintu (18.10.2019 Parainen).

Rariteettikomitea ei tarkasta 1.1.2020 alkaen havaintoja tulipäähippiäisestä. Laji siirtyy alueellisten harvinaisuuskomiteoiden vastuulle. Lajin määrittämisestä ja esiintymisestä Suomessa julkaistaan artikkeli vuoden ensimmäisessä Linnut-lehdessä.

Rariteettikomitea käsittelee parhaillaan uudelleen havaintoja mustapyrstökuirin islandica-alalajista, idänturturikyyhkyn alalajeista, västäräkin yarrellii-alalajista ja mustakaularastaasta. Rastasesitutkinnan tarkoituksena on eritellä ”puhtaat” yksilöt niistä, joissa on havaittavissa eriasteisia risteymäpiirteitä. Useista tuoreistakin havainnoista on olemassa runsaasti kuvia, joita ei ole lähetetty RK:lle. Rariteettikomitea ottaa mielellään vastaan aiemmin hyödyntämätöntä kuvamateriaalia (etenkin sellaista, josta pyrstön väritystä voi arvioida) kaikista niin uusista kuin vanhoista mustakaularastashavainnoista.

Seuraava RK:n kokous pidetään 14.–15. maaliskuuta. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.1.2020 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla.

Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on liitettävä sähköpostiviestiin erillisinä tiedostoina. Missään tapauksessa niitä ei pidä sisällyttää Word-dokumenttiin eikä mielellään toimittaa myöskään pelkästään web-linkkinä. Kuvat on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.

 

Muokattu 20.1. klo 15:58: korjattu lehmähaikaralle oikea paikkakunta ja päivämäärä

Suippopyrstösirri, Pori 26.8.2019. Kuva: Juha Sjöholm Suippopyrstösirri, Pori 26.8.2019. Kuva: Juha Sjöholm