Muuttolennossa havaitut

Tälle sivulle on koottu kuvaajia muuton ajoittumisesta muuttolennossa kirjattujen havaintojen perusteella. Kaikki kuvaajat ovat lineaarisella asteikolla, mikä osoittaa päämuuttoajat hyvin. Harvinaiset lajit ja lajit, joita ei yleensä havaita muuttolennossa on poistettu aineistosta. Aineiston käsittely on sama kuin kaikkia yksilöitä koskevissa kuvaajissa: kunkin lajin runsausindeksi perustuu päivä- ja kuntakohtaisiin suurimpiin yksilömääriin (kultakin päivältä mukana on kustakin kunnasta enintään yksi havainto – se, jossa yksilömäärä on suurin).

Kyhmyjoutsen Cygnus olor (Knölsvan, Mute Swan)

Pikkujoutsen Cygnus columbianus (Mindre sångsvan, Tundra Swan)

Laulujoutsen Cygnus cygnus (Sångsvan, Whooper Swan)

Metsähanhi Anser fabalis (Sädgås, Bean Goose)

Taigametsähanhi Anser fabalis fabalis (Sädgås (fabalis), Taiga Bean Goose)

Tundrametsähanhi Anser fabalis rossicus (Sädgås (rossicus), Tundra Bean Goose)

Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus (Spetsbergsgås, Pink-footed Goose)

Tundrahanhi Anser albifrons (Bläsgås, Greater White-fronted Goose)

Kiljuhanhi Anser erythropus (Fjällgås, Lesser White-fronted Goose)

Merihanhi Anser anser (Grågås, Greylag Goose)

Kanadanhanhi Branta canadensis (Kanadagås, Canada Goose)

Valkoposkihanhi Branta leucopsis (Vitkindad gås, Barnacle Goose)

Sepelhanhi Branta bernicla (Prutgås, Brant Goose)

Punakaulahanhi Branta ruficollis (Rödhalsad gås, Red-breasted Goose)

Ristisorsa Tadorna tadorna (Gravand, Common Shelduck)

Haapana Anas penelope (Bläsand, Eurasian Wigeon)

Harmaasorsa Anas strepera (Snatterand, Gadwall)

Tavi Anas crecca (Kricka, Eurasian Teal)

Sinisorsa Anas platyrhynchos (Gräsand, Mallard)

Jouhisorsa Anas acuta (Stjärtand, Northern Pintail)

Heinätavi Anas querquedula (Årta, Garganey)

Lapasorsa Anas clypeata (Skedand, Northern Shoveler)

Punasotka Aythya ferina (Brunand, Common Pochard)

Tukkasotka Aythya fuligula (Vigg, Tufted Duck)

Lapasotka Aythya marila (Bergand, Greater Scaup)

Haahka Somateria mollissima (Ejder, Common Eider)

Kyhmyhaahka Somateria spectabilis (Praktejder, King Eider)

Allihaahka Polysticta stelleri (Alförrädare, Steller’s Eider)

Alli Clangula hyemalis (Alfågel, Long-tailed Duck)

Mustalintu Melanitta nigra (Sjöorre, Common Scoter)

Pilkkasiipi Melanitta fusca (Svärta, Velvet Scoter)

Telkkä Bucephala clangula (Knipa, Common Goldeneye)

Uivelo Mergellus albellus (Salskrake, Smew)

Tukkakoskelo Mergus serrator (Småskrake, Red-breasted Merganser)

Isokoskelo Mergus merganser (Storskrake, Common Merganser)

Kaakkuri Gavia stellata (Smålom, Red-throated Loon)

Kuikka Gavia arctica (Storlom, Black-throated Loon)

Amerikanjääkuikka Gavia immer (Svartnäbbad islom, Great Northern Loon)

Jääkuikka Gavia adamsii (Vitnäbbad islom, Yellow-billed Loon)


Silkkiuikku Podiceps cristatus (Skäggdopping, Great Crested Grebe)

Härkälintu Podiceps grisegena (Gråhakedopping, Red-necked Grebe)

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus (Svarthakedopping, Horned Grebe)

Merimetso Phalacrocorax carbo (Storskarv, Great Cormorant)

Jalohaikara Egretta alba (Ägretthäger, Great Egret)

Harmaahaikara Ardea cinerea (Grå häger, Grey Heron)

Kattohaikara Ciconia ciconia (Vit stork, White Stork)

Mehiläishaukka Pernis apivorus (Bivråk, European Honey Buzzard)

Haarahaukka Milvus migrans (Brun glada, Black Kite)

Merikotka Haliaeetus albicilla (Havsörn, White-tailed Eagle)

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus (Brun kärrhök, Western Marsh Harrier)

Sinisuohaukka Circus cyaneus (Blå kärrhök, Northern Harrier)

Arosuohaukka Circus macrourus (Stäpphök, Pallid Harrier)

Niittysuohaukka Circus pygargus (Ängshök, Montagu’s Harrier)

Kanahaukka Accipiter gentilis (Duvhök, Northern Goshawk)

Varpushaukka Accipiter nisus (Sparvhök, Eurasian Sparrowhawk)

Hiirihaukka Buteo buteo (Ormvråk, Common Buzzard)

Piekana Buteo lagopus (Fjällvråk, Rough-legged Buzzard)

Maakotka Aquila chrysaetos (Kungsörn, Golden Eagle)

Sääksi Pandion haliaetus (Fiskgjuse, Osprey)

Tuulihaukka Falco tinnunculus (Tornfalk, Common Kestrel)

Ampuhaukka Falco columbarius (Stenfalk, Merlin)

Nuolihaukka Falco subbuteo (Lärkfalk, Eurasian Hobby)

Muuttohaukka Falco peregrinus (Pilgrimsfalk, Peregrine Falcon)

Nokikana Fulica atra (Sothöna, Eurasian Coot)

Kurki Grus grus (Trana, Common Crane)

Meriharakka Haematopus ostralegus (Strandskata, Eurasian Oystercatcher)

Kapustarinta Pluvialis apricaria (Ljungpipare, European Golden Plover)

Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola (Kustpipare, Grey Plover)

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus (Tofsvipa, Northern Lapwing)

Pikkutylli Charadrius dubius (Mindre strandpipare, Little Ringed Plover)

Tylli Charadrius hiaticula (Större strandpipare, Common Ringed Plover)

Keräkurmitsa Charadrius morinellus (Fjällpipare, Eurasian Dotterel)

Pikkukuovi Numenius phaeopus (Småspov, Whimbrel)

Kuovi Numenius arquata (Storspov, Eurasian Curlew)

Mustapyrstökuiri Limosa limosa (Rödspov, Black-tailed Godwit)

Punakuiri Limosa lapponica (Myrspov, Bar-tailed Godwit)

Karikukko Arenaria interpres (Roskarl, Ruddy Turnstone)

Isosirri Calidris canutus (Kustsnäppa, Red Knot)

Suokukko Calidris pugnax (Brushane, Ruff)

Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus (Myrsnäppa, Broad-billed Sandpiper)

Kuovisirri Calidris ferruginea (Spovsnäppa, Curlew Sandpiper)

Suosirri Calidris alpina (Kärrsnäppa, Dunlin)

Merisirri Calidris maritima (Skärsnäppa, Purple Sandpiper)

Pikkusirri Calidris minuta (Småsnäppa, Little Stint)

Vesipääsky Phalaropus lobatus (Smalnäbbad simsnäppa, Red-necked Phalarope)

Rantasipi Actitis hypoleucos (Drillsnäppa, Common Sandpiper)

Metsäviklo Tringa ochropus (Skogssnäppa, Green Sandpiper)

Mustaviklo Tringa erythropus (Svartsnäppa, Spotted Redshank)

Valkoviklo Tringa nebularia (Gluttsnäppa, Common Greenshank)

Liro Tringa glareola (Grönbena, Wood Sandpiper)

Punajalkaviklo Tringa totanus (Rödbena, Common Redshank)

Lehtokurppa Scolopax rusticola (Morkulla, Eurasian Woodcock)

Taivaanvuohi Gallinago gallinago (Enkelbeckasin, Common Snipe)

Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus (Bredstjärtad labb, Pomarine Skua)

Merikihu Stercorarius parasiticus (Kustlabb, Parasitic Jaeger)

Tunturikihu Stercorarius longicaudus (Fjällabb, Long-tailed Jaeger)

Riskilä Cepphus grylle (Tobisgrissla, Black Guillemot)

Ruokki Alca torda (Tordmule, Razorbill)

Etelänkiisla Uria aalge (Sillgrissla, Common Murre)

Pikkutiira Sternula albifrons (Småtärna, Little Tern)

Räyskä Hydroprogne caspia (Skräntärna, Caspian Tern)

Mustatiira Chlidonias niger (Svarttärna, Black Tern)

Kalatiira Sterna hirundo (Fisktärna, Common Tern)

Lapintiira Sterna paradisaea (Silvertärna, Arctic Tern)

Pikkulokki Hydrocoloeus minutus (Dvärgmås, Little Gull)

Pikkukajava Rissa tridactyla (Tretåig mås, Black-legged Kittiwake)

Naurulokki Larus ridibundus (Skrattmås, Black-headed Gull)

Kalalokki Larus canus (Fiskmås, Mew Gull)

Selkälokki Larus fuscus (Silltrut, Lesser Black-backed Gull)

Harmaalokki Larus argentatus (Gråtrut, European Herring Gull)

Merilokki Larus marinus (Havstrut, Great Black-backed Gull)

Uuttukyyhky Columba oenas (Skogsduva, Stock Dove)

Sepelkyyhky Columba palumbus (Ringduva, Common Wood Pigeon)

Käki Cuculus canorus (Gök, Common Cuckoo)

Hiiripöllö Surnia ulula (Hökuggla, Northern Hawk Owl)

Sarvipöllö Asio otus (Hornuggla, Long-eared Owl)

Suopöllö Asio flammeus (Jorduggla, Short-eared Owl)

Tervapääsky Apus apus (Tornseglare, Common Swift)

Harmaapäätikka Picus canus (Gråspett, Grey-headed Woodpecker)

Palokärki Dryocopus martius (Spillkråka, Black Woodpecker)

Käpytikka Dendrocopos major (Större hackspett, Great Spotted Woodpecker)

Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos (Vitryggig hackspett, White-backed Woodpecker)

Pikkutikka Dendrocopos minor (Mindre hackspett, Lesser Spotted Woodpecker)

Pohjantikka Picoides tridactylus (Tretåig hackspett, Three-toed Woodpecker)

Kangaskiuru Lullula arborea (Trädlärka, Woodlark)

Kiuru Alauda arvensis (Sånglärka, Eurasian Skylark)

Tunturikiuru Eremophila alpestris (Berglärka, Horned Lark)

Törmäpääsky Riparia riparia (Backsvala, Sand Martin)

Haarapääsky Hirundo rustica (Ladusvala, Barn Swallow)

Räystäspääsky Delichon urbicum (Hussvala, Common House Martin)

Metsäkirvinen Anthus trivialis (Trädpiplärka, Tree Pipit)

Niittykirvinen Anthus pratensis (Ängspiplärka, Meadow Pipit)

Lapinkirvinen Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka, Red-throated Pipit)

Luotokirvinen Anthus petrosus (Skärpiplärka, Eurasian Rock Pipit)

Keltavästäräkki Motacilla flava (Gulärla, Yellow Wagtail)

Västäräkki Motacilla alba (Sädesärla, White Wagtail)

Tilhi Bombycilla garrulus (Sidensvans, Bohemian Waxwing)

Rautiainen Prunella modularis (Järnsparv, Dunnock)

Punarinta Erithacus rubecula (Rödhake, European Robin)

Kivitasku Oenanthe oenanthe (Stenskvätta, Northern Wheatear)

Sepelrastas Turdus torquatus (Ringtrast, Ring Ouzel)

Mustarastas Turdus merula (Koltrast, Common Blackbird)

Räkättirastas Turdus pilaris (Björktrast, Fieldfare)

Laulurastas Turdus philomelos (Taltrast, Song Thrush)

Punakylkirastas Turdus iliacus (Rödvingetrast, Redwing)

Kulorastas Turdus viscivorus (Dubbeltrast, Mistle Thrush)

Taigauunilintu Phylloscopus inornatus (Taigasångare, Yellow-browed Warbler)

Tiltaltti Phylloscopus collybita (Gransångare, Common Chiffchaff)

Pajulintu Phylloscopus trochilus (Lövsångare, Willow Warbler)

Hippiäinen Regulus regulus (Kungsfågel, Goldcrest)

Harmaasieppo Muscicapa striata (Grå flugsnappare, Spotted Flycatcher)

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca (Svartvit flugsnappare, European Pied Flycatcher)

Viiksitimali Panurus biarmicus (Skäggmes, Bearded Reedling)

Pyrstötiainen Aegithalos caudatus (Stjärtmes, Long-tailed Tit)

Sinitiainen Cyanistes caeruleus (Blåmes, Eurasian Blue Tit)

Talitiainen Parus major (Talgoxe, Great Tit)

Kuusitiainen Periparus ater (Svartmes, Coal Tit)

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus (Tofsmes, European Crested Tit)

Hömötiainen Poecile montanus (Talltita, Willow Tit)

Lapintiainen Poecile cinctus (Lappmes, Grey-headed Chickadee)

Pähkinänakkeli Sitta europaea (Nötväcka, Eurasian Nuthatch)

Puukiipijä Certhia familiaris (Trädkrypare, Eurasian Treecreeper)

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus (Sommargylling, Eurasian Golden Oriole)

Isolepinkäinen Lanius excubitor (Varfågel, Great Grey Shrike)

Närhi Garrulus glandarius (Nötskrika, Eurasian Jay)

Harakka Pica pica (Skata, Common Magpie)

Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes (Nötkråka, Spotted Nutcracker)

Naakka Corvus monedula (Kaja, Western Jackdaw)

Mustavaris Corvus frugilegus (Råka, Rook)

Varis Corvus corone cornix (Kråka, Hooded Crow)

Korppi Corvus corax (Korp, Northern Raven)

Kottarainen Sturnus vulgaris (Stare, Common Starling)

Pikkuvarpunen Passer montanus (Pilfink, Eurasian Tree Sparrow)

Peippo Fringilla coelebs (Bofink, Common Chaffinch)

Järripeippo Fringilla montifringilla (Bergfink, Brambling)

Viherpeippo Carduelis chloris (Grönfink, European Greenfinch)

Tikli Carduelis carduelis (Steglits, European Goldfinch)

Vihervarpunen Carduelis spinus (Grönsiska, Eurasian Siskin)

Hemppo Carduelis cannabina (Hämpling, Common Linnet)

Vuorihemppo Carduelis flavirostris (Vinterhämpling, Twite)

Urpiainen Carduelis flammea (Gråsiska, Common Redpoll)

Tundraurpiainen Carduelis hornemanni (Snösiska, Arctic Redpoll)

Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera (Bändelkorsnäbb, Two-barred Crossbill)

Pikkukäpylintu Loxia curvirostra (Mindre korsnäbb, Red Crossbill)

Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus (Större korsnäbb, Parrot Crossbill)

Punavarpunen Carpodacus erythrinus (Rosenfink, Common Rosefinch)

Taviokuurna Pinicola enucleator (Tallbit, Pine Grosbeak)

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula (Domherre, Eurasian Bullfinch)

Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes (Stenknäck, Hawfinch)

Lapinsirkku Calcarius lapponicus (Lappsparv, Lapland Longspur)

Pulmunen Plectrophenax nivalis (Snösparv, Snow Bunting)

Keltasirkku Emberiza citrinella (Gulsparv, Yellowhammer)

Peltosirkku Emberiza hortulana (Ortolansparv, Ortolan Bunting)

Pohjansirkku Emberiza rustica (Videsparv, Rustic Bunting)

Pajusirkku Emberiza schoeniclus (Sävsparv, Common Reed Bunting)