Pikkutikka – vuoden lintu 2021

Pikkutikkakoiras. Kuva: Micha Fager.

BirdLifen vuoden lintu 2021 on pikkutikka. Vuoden lintu -hankkeen tavoitteena on selvittää pikkutikan nykyinen levinneisyys Suomessa, tarkentaa Suomen kannanarviota ja auttaa pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisessä. Hankkeen tulokset julkaistaan Linnut-vuosikirjassa 2021.

Pikkutikan voi tavata koko Suomessa

Vain peipon kokoisia pikkutikkoja pesii koko Suomessa Hangosta Utsjoelle. Silti pikkutikka on harvalukuinen laji, joka puuttuu kokonaan laajoilta alueilta. Pesimäaikaan sen löytää lähes poikkeuksetta lehtipuuvaltaisista elinympäristöistä – varmimmin rantametsistä, joissa on runsaasti lahopuustoa. Pikkutikan tapaa usein myös lehtipuustoisista taajamametsistä sekä peltojen reunoilta ja metsäsaarekkeista.

Talviaikaan pikkutikat viihtyvät etenkin osmankäämi- ja järviruokokasvustoissa, jolloin niitä on hyvin vaikea havaita. Toisinaan pikkutikkoja havaitaan myös lintujen talviruokintapaikoilla, vaikka laji ei hakeudukaan ruokinnoille yhtä innokkaasti kuin muut tikat.

Suomen pikkutikkakannan suuruus tunnetaan varsin huonosti: kanta arvioidaan 1 400–5 000 pariksi.

Viime aikoina vähentynyt?

Pikkutikka on useimpien linnustonseuranta-aineistojen mukaan viime aikoina vähentynyt. Esimerkiksi Pihabongauksen tulosten perusteella se on vähentynyt peräti 40 prosenttia reilussa vuosikymmenessä. Myös talvilintulaskentojen mukaan pikkutikkamäärät syksyllä ja vuodenvaihteessa ovat notkahtaneet – keväinen runsastuminen johtunee leutojen talvien tuomasta aikaisemmasta reviirin kuulutuksesta. Toisaalta monet aineistot viittaavat pikkutikan runsastuneen selvästi 2000-luvun alun lämpimien talvien jälkeen, mutta tämä kehitys ei ole jatkunut.

Pikkutikkaa on Suomessa tutkittu vähän, eikä viimeaikaisen vähenemisen syitä tarkalleen tunneta. Vähenemisen syynä voi olla esimerkiksi taajamametsien tehostunut “hoito”, minkä takia pikkutikan tarvitsemaa pienikokoista lahopuuta on tarjolla aiempaa vähemmän. Pieniläpimittaista lehtipuuta korjataan nykyisin myös bioenergiaksi muun muassa pikkutikan suosimien peltojen ja pienvesien laidoilta, mikä on voinut johtaa pikkutikan elinympäristöjen heikkenemiseen.

Pikkutikan nykytila selvitetään vuoden lintu -hankkeessa – ilmoita havaintosi!

Vuonna 2021 Suomen pikkutikat kartoitetaan tehostetusti. BirdLife Suomen alueyhdistykset arvioivat lintuharrastajien tekemien havaintojen ja tarkempien inventointien avulla alueensa pikkutikkakannan. Kaikki lintuharrastajat voivat auttaa tässä työssä retkeilemällä pikkutikalle sopivissa elinympäristöissä  ja kirjaamalla havainnot Tiira-lintutietopalveluun!

Vuoden lintu -hankkeen valtakunnallinen koordinaattori on Raimo Seppälä.

Etsi pikkutikkoja: kartoitusohjeeet ja lajin äänten tunnistaminen

Tutustu myös BirdLife Kanta-Hämeen pikkutikkavideoon (katsottavissa YouTubessa)