Hiirihaukka

Hiirihaukka. Kuva: Pertti Rasp

Hiirihaukka on vaarantunut. Suomessa pesivien hiirihaukkojen määrä on lähes puolittunut kolmen edellisen vuosikymmenen aikana. Uhanalaisuuskriteerien mukaan hiirihaukka olisi voitu arvioida jopa erittäin uhanalaiseksi.

Suomessa pesii kaksi hiirihaukan alalajia: lännenhiirihaukka (B. b. buteo) ja idänhiirihaukka (B. b. vulpinus). Lännenhiirihaukat talvehtivat eri puolilla Keski- ja Etelä-Eurooppaa. Idänhiirihaukat ovat pitkän matkan muuttajia, jotka talvehtivat Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa – osa jopa Etelä-Afrikassa saakka.

Hiirihaukan vähentymisen taustalla arvellaan olevan useita tekijöitä. Muutokset Afrikassa ovat todennäköisesti hankaloittaneet sinne muuttavien lintujen eloa. Esimerkiksi maankäytön tehostuminen ja ilmastonmuutos ovat mahdollisesti muuttaneet talvehtimisalueiden olosuhteita. Yksin ulkomaita ei käy kuitenkaan syyttäminen; hiirihaukka on kotimaassa kärsinyt ainakin metsätalouden tehostumisesta. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, ovatko kummatkin alalajit vähentyneet vai johtuuko taantuma vain idänhiirihaukasta.

Hiirihaukan kannankehitys Suomessa poikkeaa selvästi muun EU:n tilanteesta. Pitkäaikainen väheneminen on todettu Suomen lisäksi vain Latviassa. Useimmissa EU-maissa pesimäkanta on tällä hetkellä suurempi kuin 1980-luvulla. Myös kaikissa Suomen naapurimaissa hiirihaukkakanta voi hyvin: kanta on joko vakaa tai pienoisessa kasvussa.

Hiirihaukka luokiteltiin Suomessa ensi kerran uhanalaiseksi (vaarantuneeksi) vuonna 2010. Aikaisemmissa arvioinneissa lajin tilanne on arvioitu elinvoimaiseksi. Se ei ole uhanalainen missään naapurimaistamme, ja se on myös kansainvälisissä uhanalaisarvioinneissa todettu elinvoimaiseksi. Onko hiirihaukan uhanalaisuus sittenkin Suomen omaa syytä?

Euroopassa on karkeasti arvioiden miljoona paria hiirihaukkoja. Laji on Euroopan runsaslukuisin petolintu. Suomessa pesii nelisentuhatta paria eli alle prosentti EU:n hiirihaukoista.

Hiirihaukan syysmuutto alkaa elokuun puolivälin jälkeen ja saavuttaa huippunsa syyskuun lopulla. Talvehtimaan jää muutama kymmenen hiirihaukkaa. Kevätmuutto käynnistyy maaliskuun alussa ja saavuttaa huippunsa maalis–huhtikuun vaihteessa (lännenhiirihaukat) ja huhtikuun puolivälissä (idänhiirihaukat).

Lisätietoja: