Kansainväliset uhanalaisuusarvioinnit

Töyhtöiibis. Kuva: Jan Södersved

Kansallisen uhanalaisarvioinnin lisäksi lajien tilaa arvioidaan myös kansainvälisin arvioinnein. Ne kertovat lajien ja populaatioiden tilanteesta laajemmin ja ovat siksi tärkeää suojelun perustietoa myös Suomessa. Vaikka lajin tilanne olisi Suomessa hyvä, voi kansainvälinen arvio osoittaa lajilla olevan lisäsuojelutarvetta. Vastuu muuttolintulajeista on kaikilla lajin esiintymisalueen mailla.

Maailman lintujen uhanalaisuusarviointi

BirdLife International tekee vuosittain IUCN:n kriteereihin perustuvia uhanalaisuusarviointeja. Muutaman vuoden välein pyritään tarkistamaan koko noin 10 000 lintulajin lista ja arvioimaan, mistä lajeista on sellaista uutta tietoa, minkä perusteella uhanalaisuusarviota pitäisi tarkistaa. Tämän lisäksi kussakin maanosassa on avoin Globally threatened Birds -foorumi, jonka kautta asiantuntijat voivat koska tahansa esittää joidenkin lajien arvioinnin tekemistä, ja joissa alueen asiantuntijat arvioivat tilannetta käytettävissä olevien aineistojen perusteella. Maailman lintulajien punaiseen listaan tehdään tällä perusteella muutoksia vuosittain.

Suomessa esiintyvät maailmanlaajuisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit (englanniksi)

Euroopan lintujen uhanalaisarviointi

Euroopan lintujen uusin uhanalaisuusarviointi julkaistiin vuonna 2021. BirdLife on tehnyt myös Euroopan lintujen suojelutila arvioinnit (SPEC = Species of European Conservation Concern) vuosina 1994, 2004 ja 2017.

Taulukko Suomessa havaituista Euroopan punaisen listan lintulajeista. Voit etsiä lajeja hakukentän avulla ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita. RE = hävinnyt, CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen ja NE = ei arvioitu.

lajiIUCN luokka
pikkujoutsenVU
kiljuhanhiVU
punakaulahanhiVU
jouhisorsaVU
punasotkaVU
tukkasotkaNT
haahkaEN
pilkkasiipiVU
tukkakoskeloNT
viiriäinenNT
jääkuikkaVU
härkälintuVU
mustakurkku-uikkuNT
mustakaulauikkuVU
myrskylintuVU
myrskykeijuNT
pikkukorppikotkaVU
kiljukotkaVU
arokotkaCR
punajalkahaukkaVU
ampuhaukkaVU
aavikkohaukkaEN
nokikanaNT
neitokurkiEN
pikkutrappiVU
idänkaulustrappiCR
meriharakkaVU
aavikkojuoksijaNT
aavikkotylliNT
kaspiantylliEN
arohyyppäCR
töyhtöhyyppäVU
kuovisirriVU
jänkäsirriäinenVU
suokukkoNT
taivaanvuohiVU
siperiankurppaNT
mustapyrstökuiriNT
kuoviNT
punajalkavikloVU
merikihuEN
kaitanokkalokkiVU
välimerenlokkiVU
ruusulokkiEN
pikkukajavaVU
jäälokkiVU
lunniEN
arokyyhkyRE
turturikyyhkyVU
harakkakäkiVU
tervapääskyNT
mustakiuruEN
tundrakirvinenCR
vuorileppälintuNT
sarakerttunenVU
kääpiökerttuVU
ruskokerttuNT
valkopäätiainenNT
etelänisolepinkäinenVU
punapäälepinkäinenNT
mustavarisVU
mäntysirkkuRE
kultasirkkuCR

Euroopan punaisen listan lajit

Hävinneet (5):

 • afrikankäärmekaula
 • arokyyhky
 • mäntysirkku
 • töyhtöiibis
 • viiriäispyyjuoksija

Äärimmäisen uhanalaiset, mahdollisesti hävinneet (3):

 • idänkaulustrappi
 • kaitanokkakuovi
 • tundrakirvinen

Äärimmäisen uhanalaiset (5):

 • arohyyppä
 • arokotka
 • baleaarienliitäjä
 • kruununokikana
 • kultasirkku

Erittäin uhanalaiset (15):

 • aavikkohaukka
 • aavikkokiuru
 • haahka
 • hietakyyhky
 • kalahuuhkaja
 • grancanarianpeippo
 • kaspiantylli
 • lunni
 • madeiranviistäjä
 • merikihu
 • mustakiuru
 • neitokurki
 • persianpöllönen
 • ruusulokki
 • ulappakeiju

Vaarantuneet (48):

 • ampuhaukka
 • azorienkeiju
 • azorientulkku
 • etelänisolepinkäinen
 • harakkakäki
 • hietikkopyy
 • härkälintu
 • iberiankeisarikotka
 • idänpikkuliitäjä
 • italianvarpunen
 • jouhisorsa
 • jänkäsirriäinen
 • jääkuikka
 • jäälokki
 • kaitanokkakiuru
 • kaitanokkalokki
 • desertasinviistäjä
 • kenttähyyppä
 • kiljuhanhi
 • kiljukotka
 • kirjokalastaja
 • korsikannakkeli
 • kuovisirri
 • kääpiökerttu
 • lännenkaulustrappi
 • marmorisorsa
 • meriharakka
 • mustakaulauikku
 • mustavaris
 • myrskylintu
 • nokitiira
 • persiantasku
 • pikkujoutsen
 • pikkukajava
 • pikkukorppikotka
 • pikkutrappi
 • pilkkasiipi
 • punajalkahaukka
 • punajalkaviklo
 • punakaulahanhi
 • punasotka
 • sarakerttunen
 • smyrnankalastaja
 • taivaanvuohi
 • turturikyyhky
 • töyhtöhyyppä
 • valkopääsorsa
 • välimerenlokki

Silmälläpidettävät (34):

 • aavikkojuoksija
 • aavikkotasku
 • aavikkotylli
 • amerikantelkkä
 • arovarpushaukka
 • häätökiitäjä
 • kanarianpeippo
 • kanariantasku
 • kaukasianteeri
 • keltapäähaukka
 • keltapääsirkku
 • kivikkopyy
 • kuovi
 • mustakurkku-uikku
 • mustapyrstökuiri
 • myrskykeiju
 • nokikana
 • palmankyyhky
 • partakorppikotka
 • persiantimali
 • pikkukiitäjä
 • punapyy
 • punapäälepinkäinen
 • ruosteniskakehrääjä
 • ruskokerttu
 • siperiankurppa
 • suokukko
 • tervapääsky
 • tropiikkiliitäjä
 • tukkakoskelo
 • tukkasotka
 • valkopäätiainen
 • viiriäinen
 • vuorileppälintu

Itämeren lintujen uhanlaisarviointi

Helsingin komissio (HELCOM) on tehnyt Itämeren lintujen uhanalaisuusarvion.