Suomen lintujen ensihavainnot

Jääkauden väistyttyä maamme yltä saapuivat tänne niin kasvit kuin eläimetkin, näiden joukossa linnut ja ihminen. Osa lintulajeista saapui ennen ihmistä hänen tietämättään. Ihmisen tulon jälkeen lintulajeja on saapunut huomaamatta ja niin tapahtuu nykyäänkin lintuihin kohdistuvan mielenkiinnon valtavasta kasvusta huolimatta. Emme siis voi laatia luetteloa siitä, milloin lajit ensi kerran ovat maahamme ilmestyneet. Melko tarkan ja kauas historiaan ulottuvan luettelon voimme sen sijaan laatia sellaisista lintulajien ensihavainnoista, jotka havainnoitsija on saattanut muidenkin tietoon ja jotka on julkisesti hyväksytty. Ristiriitaa ei ole esim. siinä, että tämän artikkelin vuorihempolle ilmoittama ensihavaintovuosi on 1843, mutta Muuttuva pesimälinnusto -kirja ilmoittaa taulukossaan 18 lajin vakiintuneen Suomen pesimälajiksi jo ennen 1800-lukua. Nykytietämyksen perusteella kyetään luotettavasti päättelemään, että ko. laji pesi Suomen Lapissa 1700-luvulla, vaikka tiedossa ei olekaan luotettavaa ihmisen tekemää havaintoa tältä ajalta.

Vuorihempon lisäksi monet tavallisemmatkin lintulajit olivat vakiinnuttaneet asemansa maassamme jo ennen lintuhavaintoihin kohdistunutta mielenkiintoa ja havaintojen täsmällistä muistiin merkitsemistä. Kaikkia lajeja ei siten voi asettaa havaitsemisaikajärjestykseen. Suomessa on 192 lintulajia, jotka on joko tavattu ennen vuotta 1790 tai joista ei ole tiedossa mitään ensihavaintotietoa. Pääosa näistä lajeista oli jo 1700-luvulla yleisiä pesimälintuja. Erillisessä taulukossa on kustakin lajista lyhyt luonnehdinta muinaisesta statuksesta maassamme sekä kirjallisuusviite siitä, mihin luonnehdinta perustuu. Toisessa taulukossa ovat aikajärjestyksessä sellaiset vuoden 1790 jälkeen maassamme ensi kerran havaitut lajit, joista on olemassa kirjallisuusviitteissä mainituissa lähteissä luotettavaksi tulkittu ensihavaintotieto. Kirjallisuusviitteet koostuvat teoksen lyhenteestä ja sivunumerosta.

Korostettakoon, että tämän sivun teksti ei ole tutkimus maamme lintuhistorian alkulähteille, vaan kyseessä on asiantuntijoiden luotettavina pitämien ensihavaintojen keruu aikajärjestykseen. Taulukossa nykypäivästä vuoteen 1972 olevat havainnot Rariteettikomitea on todennut katsauksissaan ensihavainnoiksi. Vuosien 1900–1971 havainnot on käytetyissä lähteissä todettu maalle uusiksi lajeiksi. 1800-luvulle taulukossa sijoitetuista lajeista käytetyt lähteet antavat ymmärtää, ettei tiedossa ole vanhempia luotettavia havaintoja. Muinaisia kirjoituksia tutkimalla voi löytää viitteitä aikaisemmista havainnoista monien lajien osalta. Jos tällöin ei vanhoilta havainnoilta vaadita sitä kriittisyyttä, mitä nykyaikana luotettavalta havainnolta vaaditaan, voidaan laatia tämän artikkelin luetteloista poikkeavat luettelot, joilla on oma mielenkiintonsa tämän artikkelin luetteloiden rinnalla.

Vanhimmista havainnoista ei aina ole tarkkaa päivämäärää tai vuosilukuakaan tiedossa. Tällaisissa tapauksissa vuosiluvun viimeinen tai kaksi viimeistä numeroa on korvattu “x”:llä (todennäköisesti jakson lopussa) tai “z”:lla (todennäköisesti jakson alussa). Kirjallisuusviitteitä on mainittu yksi tai useampia. Yhdellä on yleensä osoitettu havainnon hyväksyntä, muut antavat vihjeen, mistä ko. havainnosta löytyy tarkempi kuvaus. Yksittäisen lajin tiedot löytyvät helpoimmin käyttämällä aputaulukkoa ensihavaintovuosista.

Suomessa oli havaittu vuoteen 1850 mennessä 229 lajia, vuoden 1900 alkaessa 265 lajia ja 1950 mennessä 308 lajia. 1990-luvun loppuun mennessä oli havaittu jo 444 lajia. Vuoden 2023 loppuun mennessä on havaittu hyväksytysti 489 lajia.

 

Nämä sivut pohjautuvat alun perin Bongari-lehdessä julkaistuun Pekka Loivarannan artikkeliin “Suomen lintujen ensihavainnot” sekä hänen tämän jälkeen julkaisemiinsa tai ilmoittamiinsa täydennyksiin ja korjauksiin sekä yhdessä Jan Södersvedin kanssa tekemiin täydennyksiin. Suomenkielisissä nimissä noudatetaan BirdLife Suomen nimistötoimikunnan vahvistamaa nimistöä.

 

Tehdyt päivitykset

  • Loivaranta, P. 1998: Suomen lintujen ensihavainnot. – Bongari 12: 88–101.
  • Loivaranta, P. 1999: Suomen lintujen ensihavainnot – korjauksia. – Bongari 13: 55.
  • Loivaranta, P. 1999: Suomen lintujen ensihavainnot – korjauksia 2. – Bongari 13: 92.
  • Pekka Loivarannan suullinen ilmoitus 28.4.1999 ja 3.5.1999, koskien lyhytnokkahanhen ja pikkukiljukotkan ensihavaintoja.
  • Loivaranta, P. 2000: Suomen lintujen ensihavainnot. – Tringa 27(1): 2–16.
  • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 12.2.2001
  • Pekka Loivarannan suullisesti toimittamat korjaukset 24.2.2001
  • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 24.3.2011
  • Lehikoinen, A., Aalto, T., Nikander, Pekka J., Normaja, J., Rauste, V., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2011: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2010 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2010: 86–99. (lisätty Suomelle uusina lajeina tundrakuikka, munkkikorppikotka, amerikantaivaanvuohi, tammitikka, nokitasku ja tarhakarkulaiseksi luokiteltu pikkuflamingo)
  • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 3.1.2012
  • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Normaja, J., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2012: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2011 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2011: 88–103. (lisätty Suomelle uusina lajeina hietakurki ja kyläpöllönen sekä lisätty mustapäätaskusta erotettu sepeltasku)
  • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, P., Normaja, J., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2013: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2012 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2012: 122–137. (lisätty Suomelle uusina lajeina iberiantiltaltti vuodelle 2011 sekä ohotanlokki ja kettusirkku vuodelle 2012)
  • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 14.3.2014
  • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, P., Normaja, J., Velmala, W. & Väisänen, R. 2014: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2013 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2013: 116–131. (lisätty Suomelle uutena lajina sarasirkkalintu)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2015: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2014 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2014: 78–93. (lisätty Suomelle uusina lajeina pikkukanadanhanhi 2013 ja kaukasianuunilintu vuodelle 2012)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2016: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2015 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2015: 86–101. (lisätty Suomelle uutena lajina idänkäki)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2017: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2016 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2016: 78–94. (lisätty Suomelle uusina lajeina preeriakahlaaja ja idänpikkusieppo)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P. & Velmala, W. 2018: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2017 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2017: 92–107. (lisätty Suomelle uutena lajina aasianpääskykahlaaja)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P. & Velmala, W. 2019: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2018 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2018: 110–125. (lisätty tarhakarkulaiseksi luokiteltu kalliokiipijä vuodelle 1941)
  • Velmala, W., Lehikoinen, A. & Lampila, P. 2020: Harhailija vai karkulainen? Rariteettikomitea arvioi Suomen lintujen luonnonvaraisuutta. – Linnut 55(2): 28–43. (luonnonvaraisuutta osoittavien kategorioiden muutosten myötä lisätty Suomelle uusina lajeina tiibetinhanhi, siperiantavi, sitruunahemppo ja ruskopääsirkku sekä poistettu lumihanhi)
  • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P. & Velmala, W. 2020: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2019 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2019: 106–121. (lisätty Suomelle uutena lajina pikkupajusirkku)
  • Toivanen, T., Huhtinen, H., Kuitunen,K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Vastamäki, J. & Väisänen, R. 2021: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2021 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2022: 89–105. (lisätty Suomelle uusina lajeina kivikkosatakieli, siperianlepinkäinen, kamtšatkanuunilintu ja mustakurkkumurri)
  • Toivanen, T., Huhtinen, H., Kuitunen,K., Lampila, P., Lehikoinen, P., Pirhonen, J., Vastamäki, J. & Väisänen, R. 2023: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2022 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2022: 94–109. (lisätty Suomelle uutena lajina pikkumerimetso ja päivitetty harmaakurkkurastaan ensihavaintovuodeksi 1950)
  • RK:n tiedote 17.1.2024 (lisätty Suomelle uutena lajina isoliitäjä)
  • RK:n tiedote 3.3.2024 (lisätty Suomelle uutena lajina ruskosuula)