Suomen lintujen ensihavainnot

Jääkauden väistyttyä maamme yltä saapuivat tänne niin kasvit kuin eläimetkin, näiden joukossa linnut ja ihminen. Osa lintulajeista saapui ennen ihmistä hänen tietämättään. Ihmisen tulon jälkeen lintulajeja on saapunut huomaamatta ja niin tapahtuu nykyäänkin lintuihin kohdistuvan mielenkiinnon valtavasta kasvusta huolimatta. Emme siis voi laatia luetteloa siitä, milloin lajit ensi kerran ovat maahamme ilmestyneet. Melko tarkan ja kauas historiaan ulottuvan luettelon voimme sen sijaan laatia sellaisista lintulajien ensihavainnoista, jotka havainnoitsija on saattanut muidenkin tietoon ja jotka on julkisesti hyväksytty. Ristiriitaa ei ole esim. siinä, että tämän artikkelin vuorihempolle ilmoittama ensihavaintovuosi on 1843, mutta Muuttuva pesimälinnusto -kirja ilmoittaa taulukossaan 18 lajin vakiintuneen Suomen pesimälajiksi jo ennen 1800-lukua. Nykytietämyksen perusteella kyetään luotettavasti päättelemään, että ko. laji pesi Suomen Lapissa 1700-luvulla, vaikka tiedossa ei olekaan luotettavaa ihmisen tekemää havaintoa tältä ajalta.

Vuorihempon lisäksi monet tavallisemmatkin lintulajit olivat vakiinnuttaneet asemansa maassamme jo ennen lintuhavaintoihin kohdistunutta mielenkiintoa ja havaintojen täsmällistä muistiin merkitsemistä. Kaikkia lajeja ei siten voi asettaa havaitsemisaikajärjestykseen. Ennen vuotta 1790 Suomessa oli havaittu 192 lajia, jotka pääosin olivat jo silloin yleisiä pesimälintuja. Erillisessä taulukossa on kustakin lajista lyhyt luonnehdinta muinaisesta statuksesta maassamme sekä kirjallisuusviite siitä, mihin luonnehdinta perustuu. Toisessa taulukossa ovat aikajärjestyksessä vuoden 1790 jälkeen maassamme ensi kerran havaitut lajit perustuen kirjallisuusviitteissä mainittuihin lähteisiin. Kirjallisuusviitteet koostuvat teoksen lyhenteestä ja sivunumerosta.

Korostettakoon, että tämän sivun teksti ei ole tutkimus maamme lintuhistorian alkulähteille, vaan kyseessä on asiantuntijoiden luotettavina pitämien ensihavaintojen keruu aikajärjestykseen. Taulukossa nykypäivästä vuoteen 1972 olevat havainnot Rariteettikomitea on todennut katsauksissaan ensihavainnoiksi. Vuosien 1900–1971 havainnot on käytetyissä lähteissä todettu maalle uusiksi lajeiksi. 1800-luvulle taulukossa sijoitetuista lajeista käytetyt lähteet antavat ymmärtää, ettei tiedossa ole vanhempia luotettavia havaintoja. Muinaisia kirjoituksia tutkimalla voi löytää viitteitä aikaisemmista havainnoista monien lajien osalta. Jos tällöin ei vanhoilta havainnoilta vaadita sitä kriittisyyttä, mitä nykyaikana luotettavalta havainnolta vaaditaan, voidaan laatia tämän artikkelin luetteloista poikkeavat luettelot, joilla on oma mielenkiintonsa tämän artikkelin luetteloiden rinnalla.

Vanhimmista havainnoista ei aina ole tarkkaa päivämäärää tai vuosilukuakaan tiedossa. Tällaisissa tapauksissa vuosiluvun viimeinen tai kaksi viimeistä numeroa on korvattu “x”:llä (todennäköisesti jakson lopussa) tai “z”:lla (todennäköisesti jakson alussa). Kirjallisuusviitteitä on mainittu yksi tai useampia. Yhdellä on yleensä osoitettu havainnon hyväksyntä, muut antavat vihjeen, mistä ko. havainnosta löytyy tarkempi kuvaus. Yksittäisen lajin tiedot löytyvät helpoimmin käyttämällä aputaulukkoa ensihavaintovuosista.

Vuoden 1800 alkaessa maassa oli havaittu 194 lajia, vuoteen 1850 mennessä 229 lajia, vuoden 1900 alkaessa 265 lajia ja 1950 mennessä 308 lajia. 1990-luvun loppuun mennessä oli havaittu jo 444 lajia. Vuoden 2019 loppuun mennessä on havaittu hyväksytysti 482 lajia.

 

Nämä sivut pohjautuvat alunperin Bongari-lehdessä julkaistuun Pekka Loivarannan artikkeliin “Suomen lintujen ensihavainnot” sekä hänen tämän jälkeen julkaisemiinsa tai ilmoittamiinsa täydennyksiin ja korjauksiin. Suomenkielisissä nimissä noudatetaan BirdLife Suomen nimistötoimikunnan vahvistamaa nimistöä. Kirjoittaja toivoo, että häntä jatkossakin informoitaisiin havaituista epätäsmällisyyksistä.

Kirjoittajan yhteystiedot:
Pekka Loivaranta
Kannuskatu 3 E 83, 20880 Turku
puh. 040 591 5556

Tehdyt päivitykset

 • Loivaranta, P. 1998: Suomen lintujen ensihavainnot. – Bongari 12: 88–101.
 • Loivaranta, P. 1999: Suomen lintujen ensihavainnot – korjauksia. – Bongari 13: 55.
 • Loivaranta, P. 1999: Suomen lintujen ensihavainnot – korjauksia 2. – Bongari 13: 92.
 • Pekka Loivarannan suullinen ilmoitus 28.4.1999 ja 3.5.1999, koskien lyhytnokkahanhen ja pikkukiljukotkan ensihavaintoja.
 • Loivaranta, P. 2000: Suomen lintujen ensihavainnot. – Tringa 27(1): 2–16.
 • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 12.2.2001
 • Pekka Loivarannan suullisesti toimittamat korjaukset 24.2.2001
 • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 24.3.2011
 • Lehikoinen, A., Aalto, T., Nikander, Pekka J., Normaja, J., Rauste, V., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2011: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2010 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2010: 86–99. (lisätty Suomelle uudet lajit vuodelle 2010 tundrakuikka, munkkikorppikotka, amerikantaivaanvuohi, tammitikka, nokitasku ja tarhakarkulaiseksi luokiteltu pikkuflamingo)
 • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 3.1.2012
 • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Normaja, J., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2012: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2011 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2011: 88–103. (lisätty Suomelle uudet lajit vuodelle 2011 hietakurki ja kyläpöllönen sekä lisätty mustapäätaskusta erotettu sepeltasku)
 • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, P., Normaja, J., Soilevaara, K. & Velmala, W. 2013: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2012 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2012: 122–137. (lisätty Suomelle uudet lajit vuodelle 2011 iberiantiltaltti sekä vuodelle 2012 ohotanlokki ja kettusirkku)
 • Pekka Loivarannan kirjallisesti toimittamat päivitykset 14.3.2014
 • Lehikoinen, A., Aalto, T., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, P., Normaja, J., Velmala, W. & Väisänen, R. 2014: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2013 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2013: 116–131. (lisätty Suomelle uusi laji vuodelle 2013 sarasirkkalintu)
 • Väisänen, R., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2015: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2014 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2014: 78–93. (lisätty Suomelle uusina lajeina pikkukanadanhanhi 2013 ja kaukasianuunilintu vuodelle 2012)
 • Väisänen, R., Huhtinen, H., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2016: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2015 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2015: 86–101. (lisätty Suomelle uutena lajina idänkäki vuodelle 2015)
 • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Normaja, J. & Velmala, W. 2017: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2016 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2016: 78–94. (lisätty Suomelle uusina lajeina preeriakahlaaja ja idänpikkusieppo vuodelle 2016)
 • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P. & Velmala, W. 2018: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2017 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2017: 92–107. (lisätty Suomelle uutena lajina aasianpääskykahlaaja vuodelle 2017)
 • Väisänen, R., Huhtinen, H., Kuitunen, K., Lampila, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, P. & Velmala, W. 2019: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2018 harvinaisuushavainnot. – Linnut-vuosikirja 2018: 110–125. (lisätty tarhakarkulaiseksi luokiteltu kalliokiipijä vuodelle 1941)
 • RK:n tiedote 15.3.2020 (luonnonvaraisuutta osoittavien kategorioiden muutosten myötä lisätty Suomelle uusina lajeina tiibetinhanhi, siperiantavi, sitruunahemppo ja ruskopääsirkku sekä poistettu lumihanhi)