Lintujen muuttoajat

Kuu kiurusta kesään.

Tiira-lintutietopalvelu avattiin keväällä 2006. Palveluun kirjataan vuosittain noin miljoona havaintoa. Tälle sivustolle on koottu kuvaajia lintulajien keskimääräisestä vuosiesiintymisestä vuosina 2007–2015. Aineistoa kuvataan (noin) kymmenen päivän jaksoina kolmanneskuukausina eli kukin kuukausi jakaantuu kolmeen osaan (1–10, 11–20, 21–30 [28, 29, 31]). Kuvaajissa kuukaudet on kuvattu roomalaisin numeroin ja jaksot arabialaisin numeroin. Esimerkiksi V 2 tarkoittaa toukokuun toista kolmannesta (11.–20.5.). Kunkin lajin runsautta kuvataan kunakin jaksona Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen kaikkien havaintojen yksilömäärän yhteisummien vuosikeskiarvoina.

Tiira-lintutietopalvelun aineisto kertyy valtaosin eteläisestä Suomesta, minkä vuoksi aineisto kuvaa erityisesti eteläisen Suomen tilannetta. Aineiston kertymään ja tätä kautta kuvaajiin vaikuttavat myös tapahtumat (muun muassa Pihabongaus ja Pönttöbongaus) sekä lintuharrastajien tavat kirjata havaintoja. Esimerkiksi pesimäaikaan useiden lajien havaintoja kirjataan vähän.

Tarkastelussa ovat mukana kaikki Suomessa yleiset ja harvalukuiset lajit sekä tavanomaisimmat harvinaisuudet. Kaikkein satunnaisimpia lajeja ei ole tarkastelussa mukana.

Harvinaisimpia lajeja lukuun ottamatta lajien esiintymisen kuvaajat on esitetty logaritmisella asteikolla. Se osoittaa muuton alun paljon paremmin kuin lineaarinen asteikko. Vastaavasti esiintymisen huiput näyttävät logaritmisella asteikolla selvästi pienemmiltä kuin lineaarisella. Useimmissa kuvaajissa (harvinaisuuksia lukuunottamatta) ei näytetä lainkaan äärimmäisiä havaintoja eli arvoja niillä jaksoilla, joissa on keskimäärin havaittu alle yksi yksilö vuodessa.