Lintujen vuosiesiintyminen

Kuu kiurusta kesään.

Tälle sivustolle on koottu lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamiin havaintoihin perustuvia kuvaajia lintulajien keskimääräisestä vuosiesiintymisestä vuosina 2007-2018.  Tarkastelussa ovat mukana kaikki Suomessa yleiset ja harvalukuiset lajit sekä joitakin harvinaisuuksia.

Tiira-lintutietopalvelun aineisto kertyy valtaosin eteläisestä Suomesta, minkä vuoksi aineisto kuvaa erityisesti eteläisen Suomen tilannetta. Aineiston kertymään ja tätä kautta kuvaajiin vaikuttavat myös tapahtumat (muun muassa Pihabongaus ja Pönttöbongaus) sekä lintuharrastajien tavat kirjata havaintoja. Esimerkiksi pesimäaikaan useiden lajien havaintoja kirjataan vähän.  Kunkin lajin runsausindeksi perustuu päivä- ja kuntakohtaisiin suurimpiin yksilömääriin (kultakin päivältä mukana on kustakin kunnasta enintään yksi havainto – se, jossa yksilömäärä on suurin). Tällä tavalla vertailusta on systemaattisesti poistettu samoja lintuja koskevia havaintoja.

Harvinaisimpia lajeja lukuun ottamatta lajien esiintymisen kuvaajat on esitetty logaritmisella asteikolla. Se osoittaa muuton alun paremmin kuin lineaarinen asteikko. Vastaavasti esiintymishuiput näyttävät logaritmisella asteikolla selvästi pienemmiltä kuin lineaarisella.