Huhtikuussa 2021 niukasti hyönteissyöjiä

Suomessa havaittiin huhtikuussa 2021 poikkeuksellisen niukasti hyönteissyöjiä. Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen havaintojen mukaan poikkeuksellisen vähän havaittiin muun muassa pääskyjä, pajulintuja ja kirjosieppoja. Hyönteissyöjien saapumista hidasti huono muuttosää.

Huhtikuun puolivälin jälkeen Suomeen on perinteisesti odoteltu pitkiltä muuttomatkoiltaan saapuvien hyönteissyöjien etujoukkoja. Monet Afrikassa talvehtivat, meillä yleiset pesimälajit runsastuvat tyypillisesti huhtikuun loppua kohden päämuuton ajoittuessa toukokuulle. Huhtikuun puolivälin saapujia ovat esimerkiksi kirjosieppo (Suomeen saapumisen mediaanipäivä Tiiran aineiston mukaan 14.4.) ja pajulintu (saapumisen mediaanipäivä 16.4.).

Huhtikuussa 2021 Suomessa havaittiin poikkeuksellisen niukasti hyönteissyöjiä ja maahan ehtineiden lajien osalta yksilömäärät jäivät hyvin vaatimattomiksi. Vuosien 2007–2020 havaintoihin verrattuna peräti yhdeksän lajin (käenpiika, törmäpääsky, keltavästäräkki, satakieli, leppälintu, pensastasku, mustapääkerttu, kirjosieppo ja peltosirkku) havaintomäärä jäi koko jakson pienimmäksi ja tyypillisesti huhtikuussa saapuvista lajeista sirittäjää ja ruokokerttusta ei havaittu vuonna 2021 lainkaan! Havaintomääriin voi tutustua tarkemmin alla olevan taulukon avulla.

Hyönteissyöjien muuton hidasta etenemistä selittää huono muuttosää. Huhtikuun lopussa vallitsivat pääsääntöisesti voimakkaat pohjoisenpuoleiset virtaukset, jotka hidastivat lintujen saapumista Eurooppaan. Muuton etenemistä koko Euroopan tasolla voi tarkastella EuroBirdPortal-palvelusta.

Taulukko huhtikuussa havaittujen hyönteissyöjien määrästä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen perusteella vuosina 2007–2021.

Lajivuosien 2007–2020 keskiarvominimi (2007–2020)maksimi (2007–2020)2021
Nuolihaukka1375721158
Käenpiika2135636555
Törmäpääsky33121184
Haarapääsky490103928252
Räystäspääsky2794851554
Keltavästäräkki116142308
Satakieli71221
Leppälintu2133442824
Pensastasku114112658
Ruokokerttunen121390
Mustapääkerttu1283129728
Hernekerttu7112693
Sirittäjä11073140
Pajulintu31622124235
Kirjosieppo49674102516
Peltosirkku71231

Kirjosieppohavainnot huhtikuussa 2019 ja 2021