Pihabongaus 2020

Valkoselkätikkoja havaittiin pihabongauksessa ilahduttavan paljon. Kuva Micha Fager.

Viidennentoista kerran järjestetty Pihabongaus on vakiinnuttanut asemansa Suomen suosituimpana luontotapahtumana. Pihabongaukseen osallistuttiin tarmokkaasti liki 14 000 pihalla tai muulla tarkkailupaikalla yli 21 000 tarkkailijan voimin. Vähintään yhdeltä pihalta osallistuttiin yhtä lukuun ottamatta kaikista Manner-Suomen kunnista.

Lauha talvi vähensi intoa ruokintaan?

Eteläisen Suomen erittäin lauha talvi lienee vähentänyt hiukan lintujen ruokintainnokkuutta ja samalla Pihabongaukseen osallistumista. Lauhalla säällä linnut eivät käy yhtä innokkaasti ruokinnoilla, kun ravintoa on helposti tarjolla muuallakin. Toisaalta pohjoisessa Suomessa talvi oli lämpötiloiltaan normaalimpi ja jopa poikkeuksellisen runsasluminen. Kaksijakoisuus näkyi myös Pihabongaus-viikonlopun säässä: lämpötilat vaihtelivat lounasrannikon seitsemästä lämpöasteesta Länsi-Lapin 34 pakkasasteeseen!

Tali- ja sinitiainen runsaimpina, pikkuvarpusia ja käpytikkoja ennätyksellisen paljon

Jälleen kerran talitiainen oli sekä runsain että yleisin laji ja jäi havaitsematta vain muutamalla prosentilla pihoista. Talitiaisen runsaus putosi hiukan edellisvuodesta, ehkä osin olosuhteista johtuen. Toiseksi runsain laji sinitiainen sen sijaan oli lähes ennätystasolla, mikä heijastellee lajin hyvää pesimätulosta sekä ennätyksellistä syysvaellusta edellisvuonna. Kolmannen sijan nappasi jälleen uuteen ennätysrunsauteen yltänyt pikkuvarpunen, joka on lähes viisinkertaistanut kantansa Pihabongauksen aikana. Yleisyydessä pikkuvarpusen edelle rynnistivät kuitenkin vielä harakka ja ennätyksellisen runsaana esiintynyt käpytikka. Hyvän kuusen siemensadon myötä myös pikkukäpylinnut olivat tavallista runsaampia. Poikkeuksellisen runsaana esiintyi myös vihervarpunen, mitä ilmeisimmin runsaan lehtipuiden siemensadon ansiosta. Ainoastaan kerran aiemmin Pihabongauksessa on havaittu vastaavia yksilömääriä.

Metsätiaisilla menee heikosti

Uhanalaisten hömö- ja töyhtötiaisen laskusuhdanteelle ei tunnu tulevan loppua. Molemmille lajeille kirjattiin koko Pihabongaus-historian alhaisimmat lukemat. Olosuhteet voivat selittää hiukan alhaisesta lukemasta, mutta trendi on ollut koko ajan alaspäin vaihtelevista Pihabongauksen säistä huolimatta. Hömötiaisen runsaus on vain reilu kolmen ensimmäisen Pihabongaus-vuoden keskiarvosta, töyhtötiaisella vastaavasti reilu kolmannes.

Alkueläinloisen aiheuttama viherpeipon syöksykierre jatkuu niin ikään edelleen: viherpeipon runsaus on pudonnut alle viidennekseen huippuvuosista.  Ennätysvähissä olivat myös keltasirkut, mutta se mennee valtaosin olosuhteiden syyksi – monin paikoin vähälumisilta pelloilta on ollut helposti ravintoa saatavissa. Marjalintujen suhteen odotettiin huipputalvea, mutta pihlajanmarjat katosivat syksyllä nopeasti rastaiden suihin. Tilhiä ja räkättirastaita nähtiin toki keskimääräistä enemmän, mutta huippuvuosista jäätiin kauas. Taviokuurnat olivat sen sijaan aivan kateissa.

Valkoselkätikat ilahduttivat, vesilinnuilla ja lokeilla helppo talvi

Harvinaisemmista lajeista erityisen ilahduttavaa oli valkoselkätikan runsaus. Määrissä heijastui selvästi viimesyksyinen voimakas vaellus idästä, vaikka lajin pesimäkannalla menee myös jatkuvasti paremmin. Talven ilmiöitä olivat myös odotetusti runsaat vesilintu- ja lokkilajit: laajalti sulat vesistöt mahdollistivat lajien talvehtimisen tavallista isommassa osassa Suomea.  Ennätysrunsaita olivat muun muassa kyhmy- ja laulujoutsen sekä isokoskelo. Myös kalalokki oli hyvin runsas.

Talven leutoudesta huolimatta kaikki vähälukuiset tai satunnaiset talvehtijat eivät kuitenkaan olleet erityisen runsaita. Esimerkiksi peippoja, järripeippoja, punarintoja ja mustapääkerttuja havaittiin melko tavanomaisia määriä. Suurharvinaisuuksia tavattiin jälleen muutama: Inarissa talveaan vietti mustakaularastas ja Vaalassa valkopäätiainen. Kokonaan uusi laji Pihabongaukseen oli puolestaan Salossa nähty isohaarahaukka.

Tulokset taulukkona

Taulukossa on esitetty 60 Pihabongauksen runsainta lajia, yksilömääränä sataa pihaa kohti. Ero keskiarvoon kertoo, kuinka monta prosenttia enemmän tai vähemmän lajia havaittiin vuosien 2006–2019 pihakohtaiseen keskiarvoon verrattuna. Kannanmuutos on laskettu vertaamalla vuosien 2018–2020 keskimääräistä pihakohtaista yksilömäärää vuosien 2007–2009 keskiarvoon.

Voit etsiä lajeja hakukentän avulla ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita.

lajirunsaus 2020ero keskiarvoon %kannanmuutos % 
talitiainen792.8-2-6
sinitiainen466.21010
pikkuvarpunen415.658119
keltasirkku342.9-53-35
naakka192.1-44
urpiainen172.4-27-23
punatulkku159.5230
harakka153.6-11-22
varpunen133.9-34-53
viherpeippo106.4-68-75
varis93.95-13-29
vihervarpunen88.87210-30
mustarastas86.42463
tilhi82.99-30-44
hömötiainen72.58-33-31
närhi68.86-515
käpytikka68.841716
kesykyyhky42.81-11-22
räkättirastas42.3955-20
kuusitiainen40.02-126
sinisorsa25.45-11-39
fasaani22.61-6-33
isokoskelo22.13514-3
tikli22.1262370
pyrstötiainen20.95987
korppi17.75136
harmaalokki13.16-15-74
töyhtötiainen12.38-57-37
harmaapäätikka9.9749183
järripeippo9.0320989
peippo7.727147
kyhmyjoutsen6.7369965
teeri6.3-38-62
puukiipijä6.221162
telkkä6.01148-2
laulujoutsen5.8966440
pikkukäpylintu3.65138-9
kuukkeli3.1652-18
kalalokki3.0278-59
tukkasotka2.6334-76
varpushaukka2.38-39-29
lapintiainen2.03-16-37
merikotka1.849874
palokärki1.8228-27
hippiäinen1.4519-35
pyy1.1711021
peltopyy1.06-81-75
valkoselkätikka0.99187217
punarinta0.976859
merilokki0.945-48
pähkinänakkeli0.9235-13
kottarainen0.924746
turkinkyyhky0.75-2-46
alli0.73-81120
kanahaukka0.72-1-13
pikkutikka0.7-25-39
harmaahaikara0.52137596
pähkinähakki0.5-47-24
nokkavarpunen0.4526113
tundraurpiainen0.43-72-55

Lisää tuloksia:

Alueellisia tuloksia

Taulukossa on esitetty tulokset 28 yleisimmän lajin osalta eri osissa Suomea. Runsaus 2020 kertoo, kuinka monta yksilöä kutakin lajia havaittiin vuonna 2020 sataa pihaa kohden. Ero keskiarvoon kertoo, kuinka monta prosenttia enemmän tai vähemmän lajia havaittiin vuosien 2006–2019 pihakohtaiseen keskiarvoon verrattuna. Kannanmuutos on laskettu vertaamalla vuosien 2018–2020 keskimääräistä pihakohtaista yksilömäärää vuosien 2007–2009 keskiarvoon.

Voit etsiä lajeja tai aluetta hakukentän avulla (esimerkiksi kirjoittamalla “pohjois tiainen”, tulee hakutulokseksi kaikki tiaiset Pohjois-Suomesta) ja järjestää taulukkoa klikkaamalla sarakkeita.

laji aluerunsaus 2020muutos % 
alliEtelärannikko2.2245
FasaaniEtelärannikko20.9-41
fasaaniLänsirannikko37.3-42
fasaaniSisä-Suomi34.6-30
harakkaEtelärannikko148.2-22
harakkaItä-Suomi141-23
harakkaLänsirannikko173.3-25
harakkaPohjois-Suomi166.7-13
harakkaSisä-Suomi155.8-23
hömötiainenEtelärannikko28.9-37
hömötiainenItä-Suomi105.8-31
hömötiainenLänsirannikko69.1-27
hömötiainenPohjois-Suomi139.2-27
hömötiainenSisä-Suomi78.3-33
käpytikkaEtelärannikko67.623
käpytikkaItä-Suomi85.517
käpytikkaLänsirannikko62.126
käpytikkaPohjois-Suomi28.7-23
käpytikkaSisä-Suomi79.118
keltasirkkuEtelärannikko126-41
keltasirkkuItä-Suomi680.7-24
keltasirkkuLänsirannikko492-35
keltasirkkuPohjois-Suomi315.4-13
keltasirkkuSisä-Suomi356.5-45
kesykyyhkyEtelärannikko38.1-39
kesykyyhkyItä-Suomi38.9-27
kesykyyhkyLänsirannikko58.9-23
kesykyyhkyPohjois-Suomi29.217
KesykyyhkySisä-Suomi51.2-4
KorppiEtelärannikko18.717
KorppiItä-Suomi21-23
KorppiSisä-Suomi17.328
KuukkeliPohjois-Suomi26.2-7
kuusitiainenEtelärannikko49.110
kuusitiainenItä-Suomi25.3-10
kuusitiainenLänsirannikko36.2-1
kuusitiainenPohjois-Suomi9.92
kuusitiainenSisä-Suomi52.16
LapintiainenPohjois-Suomi17.3-31
mustarastasEtelärannikko187.544
mustarastasLänsirannikko42.8102
mustarastasSisä-Suomi57.4134
NaakkaEtelärannikko220.9-1
NaakkaItä-Suomi78.59
naakkaLänsirannikko301.114
NaakkaPohjois-Suomi41.870
naakkaSisä-Suomi253.20
närhiEtelärannikko43.428
närhiItä-Suomi112.24
närhiLänsirannikko7025
närhiPohjois-Suomi67.42
närhiSisä-Suomi73.113
pikkuvarpunenEtelärannikko382.8120
pikkuvarpunenItä-Suomi434.671
pikkuvarpunenLänsirannikko635116
pikkuvarpunenPohjois-Suomi283.9372
pikkuvarpunenSisä-Suomi423.4116
punatulkkuEtelärannikko140.749
punatulkkuItä-Suomi178.30
punatulkkuLänsirannikko166.558
punatulkkuPohjois-Suomi182.313
punatulkkuSisä-Suomi158.641
PyrstötiainenSisä-Suomi35.281
sinisorsaEtelärannikko45.4-38
sinisorsaSisä-Suomi24.323
sinitiainenEtelärannikko454.85
sinitiainenItä-Suomi570.721
sinitiainenLänsirannikko439.46
sinitiainenPohjois-Suomi284.931
sinitiainenSisä-Suomi500.32
talitiainenEtelärannikko708.7-16
talitiainenItä-Suomi979.53
talitiainenLänsirannikko829.7-2
talitiainenPohjois-Suomi789.29
talitiainenSisä-Suomi767.7-10
teeriItä-Suomi11.5-60
TeeriPohjois-Suomi18.6-64
töyhtötiainenItä-Suomi17.1-25
töyhtötiainenLänsirannikko13.9-26
töyhtötiainenPohjois-Suomi11.4-13
töyhtötiainenSisä-Suomi15.9-40
urpiainenEtelärannikko35.6-19
urpiainenItä-Suomi449.6-17
UrpiainenLänsirannikko73.1-26
UrpiainenPohjois-Suomi114.3-72
urpiainenSisä-Suomi224.819
varisEtelärannikko138.4-23
varisItä-Suomi52.1-51
varisLänsirannikko100.8-32
varisPohjois-Suomi41.5-26
varisSisä-Suomi85.5-27
varpunenEtelärannikko159.9-39
varpunenItä-Suomi114.3-52
varpunenLänsirannikko154.5-58
varpunenPohjois-Suomi157.5-57
varpunenSisä-Suomi97.5-61
viherpeippoEtelärannikko98.1-80
viherpeippoItä-Suomi107.2-70
viherpeippoLänsirannikko138.4-76
viherpeippoPohjois-Suomi104.9-62
viherpeippoSisä-Suomi105.4-77
vihervarpunenEtelärannikko143-18