Lyijy tappaa lintuja

Lyijymyrkytyksestä kärsivän linnun tyypillisiin oireisiin kuuluu muun muassa lihasten hallinnan menetys. Siksi lintu ei pysty kannattelemaan päätään. Tämä laulujoutsen menehtyi lopulta myrkytykseen. Kuva: Wildfowl & Wetlands Trust

Lyijyn myrkyllisyys on tunnettu jo pitkään. Se on myrkyllistä hyvin pieninäkin pitoisuuksina. Linnut saavat metsästysperäistä lyijyä elimistöönsä vahingossa ravinnon mukana tai poimiessaan niitä tarkoituksella lihasmahaansa jauhinkiviksi. Jopa yksi ainoa lyijyhauli voi aiheuttaa linnun tappavan myrkytyksen. Yhdessä patruunassa voi olla yli sata haulia. Euroopan suosituimmilla metsästyskosteikoilla on maaperässä jopa satoja hauleja neliömetrillä. Tällaisilla alueilla lintujen riski saada hauleja ruoansulatuskanavaansa on huomattava.

Tundrahanhesta otetussa röntgenkuvassa näkyy lihasmahaan nielty hauli valkeana pisteenä.
Kuva: Wildfowl & Wetlands Trust

Euroopassa kuolee joka vuosi miljoona vesilintua suoraan lyijymyrkytykseen ja noin kolme miljoonaa muuta saa myrkytysoireita. Näistä  moni menehtyy, koska ne ovat heikkokuntoisina alttiimpia pedoille, loisille ja taudeille.

Lintujen metsästys tuottaa runsaasti haavoittuneita yksilöitä, haavakoita. Haavoittuneiden lintujen kehossa muun muassa lihaksissa olevista lyijyhauleista lyijyä voi kulkeutua verenkierron mukana muualle elimistöön. Esimerkiksi monien hanhilajien elimistössä on haavoittumisperäisiä hauleja kymmenillä prosenteilla yksilöistä. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi lyhytnokkahanhilla tällaisten yksilöiden vuotuinen kuolleisuus on selvästi korkeampi kuin muilla yksilöillä.

Vaikka usein keskitytään lyijyhaulien aiheuttamiin ongelmiin vesilinnuille, lyijy on yhtä vaarallista myös maalla eläville linnuille. Myös lyijyluodit ja niiden osat voivat aiheuttavat myrkytyksiä. Petolinnut, kuten kotkat, saavat ravinnostaan sekä luotien jäänteitä että hauleja. Ne syövät lyijymyrkytykseen kuolleita tai siitä kärsiviä lintuja ja nisäkkäiden metsästyksen jäljiltä jääviä haaskoja, kuten sisäelimiä.

Suomessa vuosina 2000–2014 tehdyn tutkimuksen mukaan merikotkan yleisin kuolinsyy on lyijymyrkytys. Peräti 31 prosenttia kuolleena tai heikkokuntoisena löydetyistä ja myöhemmin kuolleista merikotkista oli kuollut lyijymyrkytykseen. Lintujen ruoansulatuskanavista löytyi sekä lyijyluotien siruja ja palasia että lyijyhauleja. Merikotkien ohella Ruokavirastoon on tuotu tutkittavaksi vuodesta 2011 lähtien kaikkiaan 119 lyijymyrkytykseen kuollutta lintua, kaikki hyvin suurikokoisia lajeja, jotka helpommin löytyvät maastosta. Ne edustavat mitä ilmeisimmin vain hyvin pientä osaa lajeista, jotka kärsivät lyijyn vaikutuksista. Huomattavaa on myös seitsemän lyijymyrkytykseen kuollutta maakotkaa. Linnut saavat siis lyijyä elimistöönsä myös maaelinympäristöistä, eikä pelkästään hauleista. Siksi täyskieltoa tarvitaan.

Ampumaradat ja liukoinen lyijy uhkana

Suomen luonto uutisoi Suonenjoella lammen rannalla sijaitsevasta, käytöstä poistetusta ampumaradasta, jonka lähistöllä joutsenia on kuollut lyijymyrkytykseen. Erityisen huolestuttavaa oli huiman korkeat mitatut lyijypitoisuudet lammen kasvillisuudessa. Lyijy voi siis myrkyttää lintuja myös liukoisessa muodossa. Suosituilla sorsastuspaikoilla voi olla tonneittain lyijyä maaperässä, esimerkiksi Liminganlahteen voidaan arvioida upotetun vuosien saatossa vähintään 50 tonnia lyijyä!

Lyijymyrkytys on prosessina hidas. Myrkytyksen vuoksi sisäelinten toiminta heikkenee ja ne surkastuvat, mikä hiljalleen näännyttää saastuneen eläimen, joka ei pysty myöskään ruokailemaan tai saalistamaan tehokkaasti.

Rajoituksia monissa maissa

Manner-Suomessa lyijyhaulien käyttö on ollut kiellettyä vesilintujen metsästyksessä vuodesta 1996. Lyijyhauleja saa kuitenkin käyttää kaikessa muussa metsästyksessä. Niiden käyttö on sallittua myös kosteikoilla, jos tarkoituksena on metsästää muita kuin vesilintuja. Tämä tekee valvonnasta hyvin vaikeaa, minkä vuoksi lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä ei ole loppunut. Ahvenanmaalla lyijyhaulien käyttöä ei ole rajoitettu.

Lyijyn käyttöä on rajoitettu monissa maissa. Euroopassa rajoitukset ovat kovimpia Tanskassa, Alankomaissa ja Norjassa sekä osassa Belgiaa, joissa lyijyhaulien käyttö on kokonaan kielletty. Kolmessa ensin mainitussa myös lyijyhaulien valmistus ja hallussapito on kielletty. Kaliforniassa myös lyijyluotien metsästyskäyttö on kielletty.

Nämä haulit on poimittu lyijymyrkytykseen kuolleen laulujoutsenen lihasmahasta. Osa hauleista on jo liuennut hyvin pitkälti ja siirtynyt linnun elimistöön. Kuva: Wildfowl & Wetlands Trust

Nämä haulit on poimittu lyijymyrkytykseen kuolleen laulujoutsenen lihasmahasta. Osa hauleista on jo liuennut hyvin pitkälti ja siirtynyt linnun elimistöön. Kuva: Wildfowl & Wetlands Trust

Lyijyhaulien ja luotien täyskielto?

Lyijyhaulien käyttö tullaan EU:ssa kieltämään kosteikko, suo- ja turvepohjaisilla alueilla alkuvuodesta 2023 lähtien. Päätös asiasta tehtiin EU:n REACH-komiteassa syyskuun alussa 2020. Äänestystulos oli 90 % puolesta, 7 % vastaan ja 3 % tyhjä. Vain viisi maata vastusti esitystä: Tšekki, Suomi, Unkari, Malta ja Slovakia.

Lyijyn metsästyskäytön kiellon vastustaminen on periaatteellista. Vanhasta myrkyllisestä materiaalista halutaan pitää kiinni, vaikka korvaavia materiaaleja on runsaasti. Korvaavat materiaalit vastaavat ominaisuuksiltaan lyijyä ja yleisimmin käytetyt materiaalit ovat myös hinnaltaan kilpailukykyisiä. Lyijyä kovempien haulien, kuten teräshaulien, käytön on esitetty aiheuttavan ongelmia sahateollisuudelle. Pelko on ollut turha, minkä vuoksi esimerkiksi Metsähallitus kumosi omilla maillaan pitkään voimassa olleen teräs- ja volframihaulien käyttökiellon keväällä 2018.

Lyijyhaulit eivät välttämättä sovi kaikkein vanhimpiin haulikoihin. Haulikoiden valmistajat lupaavat yleisesti, että ainakin 1960-luvun lopulta alkaen valmistetuissa aseissa voi käyttää korvaavia hauleja. Yli 50 vuotta vanhoilla haulikoilla metsästävien on varminta siirtää ase eläkkeelle. Luodeissa lyijy voidaan korvata kuparilla, jonka ominaisuudet ovat jopa lyijyä paremmat, koska se on riittävän pehmeää mutta ei samalla tavoin siruiksi hajoavaa ja laajasti osumakohdan lihaa saastuttavaa kuin lyijy. Kupari on lyijyä kalliimpaa. Luotien valmistajien mukaan lyijyluodein varustettujen ammusten hinta on noin 50 prosenttia kalliimpi kuin lyijyluotien. Metsästysharrastuksen kokonaiskustannuksiin suhteutettuna lisäkustannus on hyvin pieni.

Lyijystä luopumisesta metsästäjille aiheutuvat kustannukset ovat siis vähäiset. Lyijyn käytön jatkamisen hinta on sen sijaan huomattava: EU:n alueella metsästyksessä käytetyn lyijyn aiheuttamien ongelmien suoriksi vuotuisiksi kustannuksiksi on arvioitu 383–960 miljoonaa euroa. Nyt sen maksavat veromaksajat.

Tosiasia on, että lyijy on myrkyllistä ja siitä luopuminen on ympäristön kannalta järkevää. Toinen tosiasia on, että lyijyn korvaaminen metsästyksessä on mahdollista ja halpaa.

 

Lisää aiheesta

Lähteet: