Pysäytetään yhdessä vesistöjemme tuho

Koskikara. Kuva: Micha Fager

Luonto ja ihminen tarvitsevat vettä selviytyäkseen. Ilman hyvinvoivia jokia, järviä ja kosteikkoja meillä ei ole vettä eikä vesieliöstöä, kuten vesilintuja. EU:n vesipuitedirektiivi suojaa eurooppalaisia vesiä – mutta useat EU:n jäsenvaltiot haluavat nyt heikentää sitä. Päätöksellä on vaikutuksia myös Suomeen. Tule mukaan estämään vesistöjemme tuho!

OSALLISTU! Kerro EU-komissiolle, että vesipuitedirektiiviä ei pidä muuttaa!

 

EU-kansalaiset voivat vaikuttaa vesipuitedirektiivin säilyttämiseen kansalaiskuulemisessa. Kuulemisella on tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä.

Voit osallistua kuulemiseen ja lähettää vastauksesi komissiolle täyttämällä tietosi yllä olevaan lomakkeeseen ja klikkaamalla ”TOIMI NYT”. Komissiolle lähetettävä vastauslomake on esitäytetty puolestasi siten, että vesipuitedirektiivi säilyisi nykyisellään.

 

Vesipuitedirektiivi

EU:n vesipuitedirektiivi suojaa vesistöjämme. Sillä varmistetaan, että maat suojelevat vesiään sekä parantavat niiden vesien tilaa, jotka ovat jo menneet huonoon kuntoon. Vuosi 2027 on takaraja sille, että vesien hyvä tila on saavutettu. Sovitut toimenpiteet ovat pääosin toteuttamatta!

EU-komissio arvioi parhaillaan, soveltuuko direktiivi tarkoitukseensa vai tarvitaanko siihen muutoksia. Valmistelun aikana on käynyt ilmi, että useat jäsenvaltiot, myös Suomi, haluaisivat keskustella takarajan siirtämisestä ja muustakin lainsäädännön heikentämisestä.

Tieto on huolestuttava tilanteessa, jossa enemmistö Euroopan kartoitetuista pintavesistä on edelleen huonossa kunnossa. Olemme tuhonneet ja saastuttaneet vesistöjämme sekä käyttäneet vesivarojamme holtittomasti jo sukupolvien ajan.

Vesistöjen tilan heikkeneminen uhkaa itsestäänselvinä pitämiämme arjen asioita, elinkeinoelämää ja lukemattomia lajeja, jotka tarvitsevat vesiekosysteemejä selviytyäkseen. Monet vesilinnuistamme kärsivät kosteikkojen heikkenemisestä. Jopa puolet Suomen vesilintulajeista on arvioitu uhanalaisiksi.