Äänestys- ja vaalijärjestys

BirdLife Suomi ry:n äänestys- ja vaalijärjestys

  1. BirdLifen edustajiston kokous on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen 21.3.2021, ja se koskee edustajiston kokouksia siltä osin, kun niihin osallistutaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  2. Kokoukseen osallistutaan internetissä käyttämällä palvelua, johon välitetään kuvaa ja ääntä. Hallitus voi päättää etäkokouksessa käytettävistä tekniikoista. Näistä on mainittava kokouskutsussa. Kokoukset voidaan tallentaa ja esittää suoratoistona internetissä.
  3. Etäosallistumisoikeus on milloin tahansa kokouksen aikana. Äänestyksiin voivat osallistua vain edustajat, joiden läsnäolo on merkitty pöytäkirjaan ja joiden sähköpostiosoite on ennalta tiedossa.
  4. Mikäli edustaja on tunnettu, erillistä tunnistautumista ei edellytetä. Muutoin edustajan tunnistautuminen tapahtuu näyttämällä henkilökorttia tai muuta luotettavaa todistetta henkilöllisyydestä tai osoittamalla, että yhteys on muodostettu käyttämällä edustajan nimissä olevaa tunnusta. Sama koskee tarkkailijoita.
  5. Puheoikeutta käytetään suullisesti. Äänestykset suoritetaan edustajan sähköpostiin lähetettävällä yksilöidyllä internetlinkillä. Sähköisesti annettua ääntä ei voi sen jättämisen jälkeen perua.
  6. Kokoukselle valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta, äänestystekniikan käyttämisestä ja äänestysten teknisestä toimeenpanosta sekä auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.
  7. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa voidaan todeta, että häiriö ei johdu kokouksen järjestäjästä, kokousta jatketaan. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä tai järjestäjän tietoliikenne on poikki, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on saatu palautettua. Jos yhteyttä ei saada palautettua, kokous keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.