Metsästys ja linnut

Punasotka. Kuva: Pertti Rasp.

Punasotka on Suomessa erittäin uhanalainen ja Euroopassa vaarantunut laji, jonka metsästys on Suomessa sallittu. Kuva: Pertti Rasp.

BirdLife Suomen mukaan metsästyksen tulee olla luonnonvarojen kestävän käytön mukaista. Vähentyneitä ja uhanalaisia lajeja ei tule metsästää, ja metsästys tulee ajoittaa pesinnän jälkeiselle ajalle syksyyn. Metsästys ei saa myöskään aiheuttaa merkittävää haittaa muille lintulajeille tai luonnolle.

Riistalinnut ovat tärkeitä myös luontoharrastajille, luontomatkailulle sekä kaikille suomalaisille niiden tarjoamien luontoelämysten kautta. Siksi lintujen metsästysharrastusta tulee tarkastella harrastuksena muiden harrastusten rinnalla.

BirdLife Suomi on koonnut toimenpide-ehdotuksen lintujen metsästyksen epäkohtien korjaamisesta.

Linnuille tärkeiden elinpaikkojen, kosteikkojen ja metsien hoito siten, että ne ylläpitävät runsaita eläinkantoja, on osoitus yhteiskunnallisesti kestävästä metsästyskulttuurista. Runsaat lintukannat ovat sekä metsästäjien että lintuharrastajien yhteinen tavoite.

Suomessa metsästykseen liittyy läheisesti rauhoittamattomien lintujen tappaminen ja niiden pesimäaikaiseksi tappamiseksi myönnetyt poikkeusluvat. Poikkeuslupia myönnetään yleisesti heikoin perustein. Erityisesti harmaalokkien, varisten ja harakoiden tappamiseksi riistansuojeluperustein myönnetyt luvat aiheuttavat häiriötä lintujen pesinnälle ja ovat tavoitteiltaan ristiriitaisia tutkimustulosten kanssa. BirdLife Suomi on tehnyt selvityksen poikkeusluvista ja julkaissut niihin liittyvän kannanoton.

Kansainvälisesti Suomen metsästyslainsäädännössä suurin ongelma on haahkan kevät ja kesämetsästys.

Kanalintukannat pohjalukemissa – metsästystä rajoitettava

BirdLife ja Metsästäjäliitto: malttia vesilintujen metsästykseen