Yhdessä lintujen puolesta

Suojelu ja tutkimus

BirdLifen tehtävänä on lintujen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Suojelutyön rinnalla BirdLife tekee tutkimusta ja seurantaa, jotta tietomme lintujen, lintupaikkojen ja lintujen elinympäristöjen tilasta on mahdollisimman korkealaatuista ja ajantasaista.

 [news]
suojelu-ja-tutkimus
3.7.2020

Suomi jarruttaa lyijyn käyttökieltoa kosteikoilla

EU:ssa valmistellaan lyijyhaulien käyttökieltoa kosteikoilla. Suomi on kuitenkin asettunut vastustamaan esitystä. Toiminnallaan Suomi vaarantaa vesilintujen suojelun erityisesti niiden muutto- ja talvehtimisalueilla.

Lue lisää »
suojelu-ja-tutkimus
24.3.2020

Peltosirkku – vuoden lintu 2020

Vuoden 2020 lintu on äärimmäisen uhanalainen peltosirkku. Vielä muutama vuosikymmen sitten peltosirkku oli Suomen viljelysalueiden tavallisimpia lintuja. Nykyään se on suuressa osassa Suomea harvinaisuus. Pesimäkannastamme on edellisen 30 vuoden aikana hävinnyt yli 99 prosenttia. Tänä vuonna selvitetään, missä peltosirkku vielä on.

Lue lisää »
suojelu-ja-tutkimus
28.5.2020

Pelloilla levähtävät hanhet

Suomen merkitys Venäjällä pesivien hanhien kevät- ja syysmuuton aikaisena levähdysalueena on kasvanut huomattavasti. Nykyään Suomessa levähtää ja ruokailee satoja tuhansia hanhia ja niiden aihauttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet. Vahinkoja voidaan kuitenkin ehkäistä monin toimenpitein.

Lue lisää »

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki

puh. 010 406 6200 (ark. klo 10–15)
toimisto@birdlife.fi

Osoitteenmuutos

Henkilöstön yhteystiedot

Yhdistyspalvelut

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. BirdLife Suomi on osa BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto.

cropped-birdlife_logo_square.png

2.0