Yhdessä lintujen puolesta

Suojelu ja tutkimus

BirdLifen tehtävänä on lintujen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Suojelutyön rinnalla BirdLife tekee tutkimusta ja seurantaa, jotta tietomme lintujen, lintupaikkojen ja lintujen elinympäristöjen tilasta on mahdollisimman korkealaatuista ja ajantasaista.

 [news]
suojelu-ja-tutkimus
9.12.2015

Uhanalaiset lajit

Punaisen kirjan lintulajien määrä on ollut jokaisessa uhanalaisarviossa edellistä suurempi. Uusimman arvion mukaan Suomen pesimälinnuista yksi on hävinnyt, 86 on todettu uhanalaiseksi ja 34 silmälläpidettäväksi. Punaisen kirjan lintulajien määrä kasvoi edellisestä arviosta 11 lajilla.

Lue lisää »
suojelu-ja-tutkimus
30.9.2020

Linnut kertovat – monimuotoisuuden vähenemistä ei ole pysäytetty

Biodiversiteettisopimuksen (CDB) osapuolikokouksessa vuonna 2010 hyväksyttiin strateginen suunnitelma, joka sisälsi 20 Aichi-tavoitteiksi kutsuttaa toimenpidettä, joiden avulla pysäytetään luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä. BirdLifen raportissa maailman lintujen tilasta on mitattu, kuinka hyvin tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan.  Lintujen viesti on ikävä: tavoitteiden saavuttamisessa ei ole onnistuttu.

Lue lisää »
suojelu-ja-tutkimus
15.9.2020

Kansalaisaloite: uhanalaisten lajien metsästys kiellettävä

Suomessa metsästettävistä lintulajeista peräti 13 lajia on luokiteltu kansallisesti tai kansainvälisesti uhanalaiseksi. Taantuvan kannan metsästys ei ole koskaan kestävää. BirdLifen tukemassa kansalaisaloitteessa vaaditaan, että uhanalaisten lajien metsästys on kiellettävä.

Lue lisää »

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki

puh. 010 406 6200 (ark. klo 10–15)
toimisto@birdlife.fi

Osoitteenmuutos

Henkilöstön yhteystiedot

Yhdistyspalvelut

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. BirdLife Suomi on osa BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto.

cropped-birdlife_logo_square.png

2.0