Yhdessä lintujen puolesta

Suojelu ja tutkimus

BirdLifen tehtävänä on lintujen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Suojelutyön rinnalla BirdLife tekee tutkimusta ja seurantaa, jotta tietomme lintujen, lintupaikkojen ja lintujen elinympäristöjen tilasta on mahdollisimman korkealaatuista ja ajantasaista.

 [news]
suojelu-ja-tutkimus
17.5.2023

Merikotkien tappaminen ei ole hyväksyttävää

Ahvenanmaan maakuntahallitus myönsi 11.5. poikkeusluvan merikotkian ampumiseksi Lågskärin luonnonsuojelualueella. BirLife pitää lupaa vastuuttomana, perusteettomana ja lintudirektiivin vastaisena. Se on myös valtava imagotappio suomalaiselle riistanhoidolle.

Lue lisää »
14.4.2022

Lintujen pesimärauha

Pesimäaika on linnuille vuoden tärkeintä aikaa. Kun pesintöjen tuloksena lähtee uusia yksilöitä siivilleen, on lintuja ilonamme myös tulevaisuudessa. Suomalaisilla on suuri halu varmistaa pesinnän onnistuminen ja lintujen hyvä tulevaisuus. Hyvän tahdon lisäksi myös laki suojaa kaikkien lintujen pesintöjä.

Lue lisää »
19.11.2021

Suomen 4. lintuatlas 2022–2025

Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlaksessa selvitetään Suomessa pesivien lintulajien nykyiset levinneisyydet vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintojen perusteella. Osallistu kirjaamalla omat havaintosi!

Lue lisää »

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki

puh. 010 406 6200 (ark. klo 10–15)
toimisto@birdlife.fi

Osoitteenmuutos

Henkilöstön yhteystiedot

Yhdistyspalvelut

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. BirdLife Suomi on osa BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin ympäristöjärjestöjen verkosto.

cropped-birdlife_logo_square.png

2.0