Paikkatieto on hyödyllistä

Lintuhavainnot ovat sitä hyödyllisempiä tutkimukselle ja suojelulle, mitä huolellisemmin ne on kirjattu. Tarkasta kirjaamisesta on jonkin verran vaivaa, mutta paljon hyötyä.

Tiiralla kerätään paikkatietoaineistoa. Kuhunkin havaintoon tulee vähintään yksi koordinaattitieto, joka kuvaa havainnoinnin paikkaa. Linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta, minkä vuoksi havainnoijan paikan kirjaaminen ei usein kerro juuri mitään siitä, missä lintu oli. Havaintojen käyttökelpoisuuden lisäämiseksi havaintoihin kannattaa lisätä myös havaittujen lintujen paikkatieto valitsemalla kartalta oikea paikka.

Erityisen tärkeää on kirjata linnun tarkka paikkatieto suojelullisesti tärkeiden lajien ja harvalukuisten lajien havaintoihin. Tietojen avulla saadaan tietoa mm. tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista, mikä auttaa lintujen suojelussa.

Linnun paikka liittyy pääosin paikallisiin lintuihin. Parvista paikkatietona käytetään parven keskikohtaa, ja silloin, kun lintuja näkyy samaan havainnointipisteeseen useassa paikassa, voi lintujen paikan likiarvona käyttää paikkaa, missä lintuja oli eniten. Muuttolennossa havaituista yksilöistä ei yleensä kirjata linnun paikkaa. Muuttavista linnun paikkatiedoksi voi  halutessaan kirjata sen sijainnin, missä ohimuuttanut lintu oli lähimmillään (ohituspiste). Myös muuttosummissa voi toisinaan olla mielekästä kirjata linnun paikka, mikäli muutto on keskittynyt tietylle reitille, jolta kirjataan pääasiallinen ohituspiste. Kun muuttoa on tapahtunut laajalla rintamalla, ei ohituspistettä ole mielekästä kirjata.

Väärää paikkatietoa ei saa kirjata

Havaintoja ei saa kirjata tahallisesti väärälle paikalle. Väärä paikkatieto johtaa muita harrastajia harhaan ja on suojelu- ja tutkimuskäytölle haitallista. Tämän vuoksi väärän paikkatiedon kirjaaminen on kielletty Tiiran käyttöoikeussopimuksessa.  Kielto koskee myös sellaisten havaintojen kirjaamista, joiden lisätiedoissa kertoo, että paikkatieto on väärä. Jos ei halua kertoa tarkkaa paikkaa muille harrastajille, voi havainnon salata. Myös salatut havainnot ovat lintuyhdistysten suojelu- ja tutkimuskäytössä.

Paikan tarkkuus

Myös paikkojen tarkkuuden (pudotusvalikossa paikka-kentän vieressä) kirjaaminen on tärkeää. Tämän lisätiedon avulla havainnoitsija pystyy kertomaan paitsi sen, että kirjattu havainnoitsijan tai linnun paikka on tarkka, myös sen, ettei paikka ole tarkka, jos esimerkiksi lintu oli havaintotilanteessa kaukana ja tarkka paikka on ollut vaikea arvioida. Tarkkuuden kirjaamatta jättäminen ei tarkoita, että paikka olisi tarkka.

Merisirri esimerkkinä linnun paikkatiedon hyödyllisyydestä

Osa lintuharrastajista tallentaa runsaasti lintujen paikkatietoja, mutta osa ei tallenna tietoja juuri lainkaan. Kirjauskäytännöissä on myös alueellisia eroja. Alla on vertailtu kolmen kunnan (Raasepori, Kirkkonummi ja Porvoo) merisirrihavaintoja syys-joulukuulta 2015-2020 (perustuu lokakuun 2021 aineistoon). Mukana on vain ne havaintorivit, joissa linnun tila on ollut paikallinen eli kuhunkin havaintoon olisi ollut mahdollista kirjata linnun paikkatieto. Kaikissa kunnissa on vähintään yksi kohtuullisen hyvin havainnoitu alue, jolla havaitaan syksyisin merisirrejä.

Linnun paikka on kirjattu 36 %:in (102/322) Raaseporin havainnoista, 32 %:in (90/256) Kirkkonummen havainnoista, mutta vain 9 %:in (7/77) Porvoon havainnoista. Huolellisen kirjaamisen ansiosta sekä Raaseporin että Kirkkonummen merisirrialueilta voidaan nähdä, mitkä ovat merisirreille tärkeimpiä paikkoja. Kiitos kuuluu linnun paikkoja kirjanneille havainnoitsijoille.

Havaintojen lintujen paikat: