Pönttöbongaus 2018

Kirjosieppopari. Kuva: Micha Fager

Kuudetta kertaa järjestetyssä Pönttöbongauksessa seurattiin 9.–10.6.2018 yli 25 000 linnunpöntön elämää. Pöntöissä havaittiin pesivänä yhteensä 32 eri lintulajia ja asutuksi todettiin lähes 13 000 pönttöä (51 % pöntöistä).

 

Pöntöissä tavallista vähemmän asukkaita

Pönttöbongauksen tulosten perusteella lintukannat olivat kesällä 2018 tavanomaista pienemmät, ja edellisvuoden tapaan vain hieman yli puolet pöntöistä oli asuttuja. Syy lintujen niukkuuteen löytynee edelliskesän surkeasta poikastuotosta. Etenkin moni muuttolintu oli vähissä, sen sijaan paikkalintujen talvehtiminen oli onnistunut hyvin.

Yleisin pönttölintumme kirjosieppo havaittiin harvemmalla paikalla kuin Pönttöbongauksessa koskaan. Monin paikoin kerrottiin lisäksi pesinnän jääneen epävarmaksi, koska vain koiras oli havaittu pöntöllä. Nimenomaan kirjosiepponaaraita saapuikin keväällä 2018 Suomeen tavallista vähemmän, ja moni koiras jäi vaille puolisoa.

Tali- ja sinitiaiset olivat talvehtineet onnistuneesti, ja niiden kannat olivat kasvaneet selvästi edellisvuodesta. Talitiaisia havaittiin jopa useammalla paikalla kuin koskaan ennen Pönttöbongauksessa, sen sijaan asuttujen pönttöjen osuudessa ei ylletty ennätykseen.

Huomattavan vähän Pönttöbongauksessa havaittiin muun muassa kottaraisia, leppälintuja ja käenpiikoja. Myös valtakunnallisissa pesimälintulaskennoissa näiden lajien kantojen todettiin olevan alamaissa, mikä johtunee useista peräkkäisistä huonoista pesintävuosista.

Tavallisimpien pönttöpesijöiden runsauden vaihtelu Pönttöbongauksessa vuosina 2013–2018.

 

Hyvän pesimävuoden merkkejä ilmassa

Harvinaisen lämpimästä toukokuusta huolimatta lintujen pesinnät eivät olleet poikkeuksellisen varhaisia. Pönttöbongausten tulosten perusteella esimerkiksi tiaisten pesinnät olivat aavistuksen vuotta 2016 jäljessä, mutta ennätyskylmää kevättä 2017 edellä. Selvemmin lämmin kevät näkyi tiaisia myöhemmin pesintänsä aloittavien kirjosieppojen aikataulussa.

Vuonna 2017 huomattava osa pesinnöistä epäonnistui, mutta kesällä 2018 tuhoutuneita pesintöjä ilmoitettiin hyvin vähän. Koska kesä jatkui myös Pönttöbongauksen jälkeen pesinnöille suotuisana, nuoria lintuja lähti maailmalle paljon. Vuonna 2019 odotetaankin lintukantojen vahvistuneen ja edellisvuosia useamman pöntön saavan asukkaat.

Talitiaisen ja etenkin kirjosiepon pesinnät olivat selvästi edellisvuotta aikaisempia.