Rariteettikomitea

Rariteettikomitea on BirdLife Suomen toimikunta, joka vastaa harvinaisuushavaintojen tarkastamisesta ja julkaisusta sekä Suomessa tavattujen lintujen lajiluettelon ylläpidosta. Rariteettikomitea tarkastaa havainnot kaikkein harvinaisimmista lajeista ja alalajeista sekä Suomelle uusista lintulajeista.

Alueharvinaisuudet

Maakunnallisesti merkittävät havainnot tarkastetaan BirdLife Suomen jäsenyhdistysten alueharvinaisuuskomiteoissa. Tarkastettavien harvinaisuuksien lista vaihtelee yhdistyksittäin eri puolilla Suomea.