Rariteettikomitea

Rariteettikomitea on BirdLife Suomen toimikunta, joka vastaa harvinaisuushavaintojen tarkistamisesta ja julkaisusta sekä Suomessa tavattujen lintujen lajiluettelon ylläpidosta. Rariteettikomitea tarkistaa havainnot kaikkein harvinaisimmista lajeista ja alalajeista sekä Suomelle uusista lintulajeista.

Alueharvinaisuudet

Maakunnallisesti merkittävät havainnot tarkastetaan BirdLife Suomen jäsenyhdistysten alueharvinaisuuskomiteoissa. Tarkistettavien harvinaisuuksien lista vaihtelee yhdistyksittäin eri puolilla Suomea.